Іртищева І.О., Irtyshcheva I., Иртыщева И.А.
Іртищева І.О., Irtyshcheva I., Иртыщева И.А.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова,
Verified email at nuos.edu.ua
TitleCited byYear
Інноваційний розвиток сільських територій: адаптація міжнародного досвіду в національних реаліях
ІО Іртищева, АЯ Сохнич
Миколаїв: Іліон, 2012
222012
Інноваційне оновлення агропродовольчої сфери Причорноморського регіону: проблеми теорії та практики
ІО Іртищева
Миколаїв: Дизайн та поліграфія, 2010
212010
Формування моделі інноваційного розвитку агропродовольчої сфери: національні інтереси і регіональні особливості: Збірник наукових праць Буковинського університету: Економічні науки
ЛВ Дейнеко, ІО Іртищева
Чернівці, 2010
192010
Інвестиційне забезпечення економічного розвитку аграрного виробництва
ІОІ ІД Бурковський
Економіка АПК, 71-73, 2005
192005
Побудова інноваційних моделей регіональної агропродовольчої сфери на інтеграційній основі
ІО Іртищева
Економіка АПК, 39-43, 2009
182009
Стратегічні орієнтири розвитку логістичної інфраструктури в морегосподарському комплексі України
ІО Іртищева, ТВ Стройко
Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування, 12-16, 2014
152014
Фінансово-кредитне забезпечення аграрного сектору: питання теорії та практики: монографія
ІО Іртищева
Миколаїв: Дизайн та поліграфія, 2009
152009
Механізм впровадження інноваційних технологій в агропродовольчу сферу: сутність, функції, завдання і регіональні особливості
ЛВ Дейнеко, ІО Іртищева
Видавництво СумДУ, 2009
152009
Фактори та особливості екологічно сталого розвитку сільських територій в умовах глобальних викликів
І Іртищева, МІ Стегней
132015
Регіональні особливості інноваційних процесів в агропродовольчій сфері українського Причорномор’я
ІО Іртищева
Миколаїв: Дизайн та поліграфія, 2009
122009
Обґрунтування концепції стратегічної програми в антикризовому управлінні
І Іртищева, С Мінакова
Економіст, 38-40, 2014
112014
Інвестиційно–інноваційний розвиток агропродовольчої сфери Причорноморського регіону
ІО Іртищева
АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР’Я, 195, 2007
112007
Оцінка параметрів сучасного рівня екологічно сталого розвитку сільських територій
І Іртищева, МІ Стегней, Т Стройко
102014
Раціональне природокористування як елемент сталого розвитку сільських територій
СМІ Іртищева ІО, Стройко ТВ
Економіст, С. 34-36., 2014
102014
Світ врятує мари культура
І Іртищева, Н Потапенко
Економіст, 35-38, 2014
92014
Управління інституційними змінами в умовах соціалізації національної економіки:[монографія]
ІО Іртищева, ІВ Крупіца
Миколаїв: НУК ім. адмірала Макарова, 2014
82014
Удосконалення обліку витрат в умовах ринкових відносин
ОМ Бурова, ОА Сібілєва, ІО Іртищева
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2013
82013
Вплив глобалізації на рівень конкурентоспроможності національної економіки: фактори, механізми, інструменти
ІО Іртищева, ТВ Стройко, ОЄ Гросицька, МІ Стегней
Вісник Харківського НАУ. Економіка АПК і природокористування, С. 34-45, 2013
82013
Державне регулювання розвитку інтеграційних систем в агропродовольчій сфері України в умовах глобалізації
ІО Іртищева, ТВ Стройко, МІ Стегней
Актуальні проблеми економіки, 80–87, 2013
82013
Регіональний інноваційний розвиток агропродовольчої сфери: сучасний стан та завдання управління
ІО Іртищева
Регіональна економіка, 71-80, 2009
82009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20