Ольга Шарапа, Olga Sharapa
Ольга Шарапа, Olga Sharapa
Київський національний торговельно-економічний університет, кафедра бухгалтерського обліку
Verified email at knteu.kiev.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Outsourcing in international economic relations
Y Bilan, V Nitsenko, I Ushkarenko, A Chmut, O Sharapa
Montenegrin Journal of Economics 13 (3), 175-185, 2017
382017
Accounting of transaction expenses of economic entities
VS Nitsenko, VS Mukoviz, OM Sharapa
Scientific bulletin of Polissia 2 (4 (12)), 71-78, 2017
262017
Особливості економічного аналізу кредиторської заборгованості підприємства
О Шарапа
Тернопіль, 2016
122016
Формування збутової політики маркетингу аграрних підприємств
ВВ Россоха, ОМ Шарапа
ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2016
92016
Розвиток біржової торгівлі в аграрній сфері економіки України
ОМ Шарапа
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/chem_biol/Agroin/2010_4–6 …, 2010
92010
Інституційне забезпечення управління господарською діяльністю аграрних підприємств
ВВ Россоха, ОМ Шарапа
Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК», 73-82, 2016
82016
Управлiння взаємовiдносинами з клiєнтами через впровадження CRM-систем як складова ефективного ведення бiзнесу
ОМ Шарапа
Актуальнi проблеми економiки, 175, 2009
8*2009
Управління відносинами з клієнтами через впровадження CRM-систем як складова ефективного ведення бізнесу
ОМ Шарапа
Актуальні проблеми економіки 7 (97), 175-183, 2009
72009
Управління збутовою діяльністю аграрних підприємств у трансакційному вимірі
В Россоха
62017
Проблеми стратегічного маркетингового управління збутом
ОМ Шарапа
Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: матеріали …, 2009
52009
Соціальна відповідальність бізнесу як форма соціального маркетингу
ОМ Шарапа
Інтелект. Особистість. Економіка: Всеукр. наук.-теорет. дистанц. конф …, 2009
52009
Організаційно-економічні засади формування збутової політики сільськогосподарських підприємств
ОН Шарапа
http://www.btsau.net.ua/sites/default/files/news/pdf/avtoref_sharapa.pdf, 2016
4*2016
Управління господарською діяльністю аграрних підприємств та її збутова політика
ВВ Россоха, ОМ Шарапа
Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК»., 71-79, 2016
42016
Система гарантування якості продукції на великотоварних сільськогосподарських підприємствах
ОМ Шарапа
Формування ринкової економіки, 431-440, 2015
42015
Шляхи підвищення експортного потенціалу аграрних підприємств
ВВ Россоха, ОМ Шарапа
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: Науковий журнал. Серія …, 2016
3*2016
Деякі проблеми та напрями розвитку асоціацій сільгоспвиробників в Україні
ОМ Шарапа
Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: матеріали …, 2013
32013
Соціально-економічна сутність, роль та місце збутової політики в системі аграрної політики держави
ОМ Шарапа
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка»., С. 323-327., 2013
32013
Торгівля в контексті минулого і сучасного
ОМ Шарапа
Вісник КПНУ ім. Івана Огієнка. Економічні науки, С. 347–351, 2009
32009
Державне регулювання розвитку виробничо-збутової діяльності аграрного сектору економіки
ОМ Шарапа, O Sharapa
Зб. наук. праць Черкаського державного технологічного університету, вип 34 …, 2013
22013
The quantitative analysis of small business status in Ukraine and the experience of the adjoining states
O Sharapa
Quantitative methods in finance and accounting. The second scientific …, 2008
22008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20