Maciej Szymczak
Maciej Szymczak
ยืนยันอีเมลแล้วที่ ue.poznan.pl
ชื่อ
อ้างโดย
อ้างโดย
ปี
Logistyka miejska
M Szymczak
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2008
1332008
Logistyka miejska
M Szymczak
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2008
1332008
Informatyzacja w logistyce przedsiębiorstw
E Gołembska, M Szymczak
Wydaw. Naukowe PWN, 1997
561997
Ewolucja łańcuchów dostaw
M Szymczak
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2015
302015
Logistyka w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw.
M Szymczak
Prace Habilitacyjne/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004
262004
Decyzje logistyczne z Excelem
M Szymczak
Difin, Warszawa, 2011
202011
Managing Towards Supply Chain Maturity: Business Process Outsourcing and Offshoring
M Szymczak
Palgrave Macmillan, 2013
152013
Logistyka miejska, wyd
M Szymczak
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 11-20, 2008
152008
O istocie i funkcjach logistyki miejskiej,[w:] Współczesne kierunki rozwoju logistyki red. nauk
M Szymczak
E. Gołembska, PWE Warszawa, 2006
142006
Partnerstwo logistyczne w sieciach
M Szymczak
W: Sieci logistyczne, red. M. Ciesielski, Wyd. AE, Poznań, 2002
14*2002
Innovation, knowledge and information management in supply chains
M Szuster, M Szymczak
EcONOmicS AND MANAGEmENt 8 (1), 2016
122016
Using Smartphones in Supply Chains
M Szymczak
Management 17 (2), 218-231, 2013
122013
W oczekiwaniu na autonomiczne samochody. Czy spełnią oczekiwania kierowców i jak wpłyną na miasta?
M Szymczak
Transport Miejski i Regionalny, 4--9, 2013
122013
Information in the City Traffic Management System. The Analysis of the Use of Information Sources and the Assessment in Terms of Their Usefulness for City Routes Users
M Szymczak, K Sienkiewicz-Małyjurek
LogForum 7 (2), 27-50, 2011
12*2011
Key factors for information integration in the supply chain–measurement, technology and information characteristics
M Szymczak, U Ryciuk, D Leończuk, W Piotrowicz, K Witkowski, ...
Journal of Business Economics and Management 19 (5), 759-776, 2018
102018
Współczesne tendencje rozwojowe łańcuchów dostaw produktów żywnościowych
M Szymczak
Logistyka, 7--10, 2012
102012
O istocie i funkcjach logistyki miejskiej, w: E
M Szymczak
Gołembska (red.), Współczesne kierunki rozwoju logistyki, PWE, Warszawa, 2006
102006
O istocie i funkcjach logistyki miejskiej
M Szymczak
Gołembska (red.), Współczesne kierunki rozwoju logistyki, PWE, Warszawa, 2006
102006
Rola bezzałogowych statków powietrznych w funkcjonowaniu zwinnych łańcuchów dostaw
H Igliński, M Szymczak
Studia Oeconomica Posnaniensia 3 (6), 139-164, 2015
92015
Modele zarządzania informacją w łańcuchu dostaw
M Szymczak
Organizacja i Kierowanie, 25, 2013
82013
ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทความ 1–20