Barbara Sawicka
Title
Cited by
Cited by
Year
Gorczyce jako rośliny wielofunkcyjne
B Sawicka, E Kotiuk
Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura 6 (2), 2007
422007
Zmienność składu chemicznego bulw ziemniaka w warunkach ekologicznego i integrowanego systemu produkcji
B Sawicka, J Kus
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2002
332002
Cassava, a 21st Century Staple Crop: How can Nigeria Harness Its Enormous Trade Potentials?
BS Olutosin A Otekunrin
ACTA SCIENTIFIC AGRICULTURE (ISSN: 2581-365X) 3 (8), 194-202, 2019
32*2019
Nutrition value of the sweet potato (Ipomoea batatas (L.) Lam) cultivated in south – eastern Polish conditions
PK Krochmal-Marczak B., Sawicka B., Słupski J., Cybulak T.
International Journal of Agronomy and Agricultural Research 4 (4), 169-178, 2014
26*2014
Plon i jakosc ziemniaka w zaleznosci od systemu produkcji
B Sawicka, J Kus
Pamiętnik Puławski 120 (2), 379-389, 2000
252000
Zawartość chlorofilu i aktywność fotosyntetyczna średnio późnych odmian ziemniaka w warunkach pola uprawnego w środkowo-wschodniej Polsce
W Michałek, B Sawicka
Acta Agrophysica 6 (1), 183-195, 2005
242005
Studia nad zmiennością wybranych cech oraz degeneracją różnych odmian ziemniaka w rejonie bialskopodlaskim: rozprawa habilitacyjna
B Sawicka
Wydaw. AR, 1991
231991
Moessbauer study of heat treated 57Fe implanted silicon
J Sawicki, J Stanek, J Kowalski, B Sawicka
Phys. Status Solidi B 77 (1), K1-K4, 1976
221976
Convolvulus plant—A comprehensive review from phytochemical composition to pharmacy
B Salehi, B Krochmal‐Marczak, D Skiba, JK Patra, SK Das, G Das, ...
Phytotherapy Research 34 (2), 315-328, 2020
202020
Dry matter and carbohydrates content in the tubers of very early potato varieties cultivated under coverage
B Sawicka, P Pszczółkowski
Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 4 (2), 111-122, 2005
192005
An attempt to evaluate the fluctuation of chemical composition of potato tubers in changing conditions of arable field
B Sawicka, M Mikos-Bielak
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 419, 95-102, 1995
191995
Accumulation of elements in some organically grown alternative horticultural crops in Lithuania
H Danilcenko, E Jariene, M Gajewski, J Cerniauskiene, J Kulaitiene, ...
Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 10 (2), 23, 2011
182011
Biologiczna wartosc bulw Ipomoea batatas [L.] Lam. uprawianych w warunkach Lubelszczyzny
B Sawicka, P Pszczolkowski, M Mikos-Bielak
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ogrodnictwo 31 (1), 453-457, 2000
182000
Changes in amino acids content in tubers of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) Cultivars during storage
H Danilcenko, E Jariene, M Gajewski, B Sawicka, J Kulaitiene, ...
Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 12 (2), 97-105, 2013
172013
Uwarunkowania potencjału plonowania średnio późnych i późnych odmian ziemniaka w warunkach środkowo-wschodniej Polski
B Sawicka, W Michałek, P Pszczółkowski
Biul. IHAR 259, 219-228, 2011
172011
Quality of potato cultivated under the ecological and integrated production system
B Sawicka
Horticulture and Vegetable Growing 22 (4), 10-20, 2003
172003
Wplyw lacznego stosowania agrochemikaliow na tempo szerzenia sie Phytophthora infestans na roslinach ziemniaka
B Sawicka
Acta Agrophysica, 157-168, 2003
172003
Post harvest losses
B Sawicka
Encyclopedia of the UN's sustainable development goals. Zero Hunger 1, 1-16, 2019
16*2019
Variability of potato yield and its structure in organic and integrated crop production systems
B Sawicka, P Barbaś, J Kuś
Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 10 (1), 425-427, 2007
162007
Evaluation and productivity of Helianthus tuberosus L. in the conditions of Central-East Poland
B Sawicka, W Michalek
Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Series: Horticulture …, 2005
162005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20