Prof. Habil. Dr. Algimantas Zakarevicius
Prof. Habil. Dr. Algimantas Zakarevicius
Professor of Measurement Engineering, Geodesy and Cartography, Vilnius Gediminas
Verified email at vgtu.lt
Title
Cited by
Cited by
Year
Optimization of weighted aggregated sum product assessment
EK Zavadskas, Z Turskis, J Antucheviciene, A Zakarevicius
Elektronika ir elektrotechnika 122 (6), 3-6, 2012
3882012
Evaluation of ranking accuracy in multi-criteria decisions
EK Zavadskas, A Zakarevicius, J Antucheviciene
Informatica 17 (4), 601-618, 2006
1992006
Multiple criteria construction management decisions considering relations between criteria
J Antuchevičiene, EK Zavadskas, A Zakarevičius
Technological and economic development of economy 16 (1), 109-125, 2010
1212010
Measuring congruence of ranking results applying particular MCDM methods
J Antucheviciene, A Zakarevicius, EK Zavadskas
Informatica 22 (3), 319-338, 2011
1052011
Ranking redevelopment decisions of derelict buildings and analysis of ranking results
J Antucheviciene, EK Zavadskas, A Zakarevicius
Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research 46 (2), 37-62, 2012
562012
Darnaus miesto vystymo (-si) daugiatikslė selektonovacija
J Šaparauskas
Daktaro disertacija. Technologijos mokslai, statybos inžinerija–02T …, 2004
412004
Dabartinių geodinaminių procesų Lietuvos teritorijoje tyrimas [Investigation of the recent geodynamic processes in the territory of Lithuania]. Vilnius: Technika. 195 p
A Zakarevičius
Journal of Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment, 2000-2004, 2003
382003
Dabartinių vertikalių Žemės plutos judesių Lietuvos teritorijoje tyrimas [The investigation of present vertical Earth crust’s movements in the territory of Lithuania]. Vilnius …
A Zakarevičius
321994
Strain and stress fields of the Ignalina NPP area from GPS data and thin-shell finite element modelling, NE Lithuania
S Šliaupa, A Zakarevičius, A Stanionis
Geologija 56, 27-35, 2006
242006
Lietuvos geodezinių tinklų koordinačių sistemos ir jų ryšiai
A Zakarevičius
Vilnius: Technika, 1996
191996
Statistines kontroles taikymo galimybes vertinant žemes sklypu kadastro duomenu kokybe
A Zakarevičius, I Jonauskiene
Geodezija ir kartografija 33 (4), 115-119, 2007
182007
Investigation of the recent geodynamic processes in the territory of Lithuania
A Zakarevicius
Vilnius, Technika, 195, 2003
182003
609. Some issues of the National Gravimetric Network development in Lithuania
E Paršeliūnas, R Obuchovski, R Birvydien, P Petroškevičius, ...
162010
A model of recent vertical movements of the earth's surface in Lithuania: integration of geodetic levelling data and geological parameters.
A Zakarevičius, A Anikėnienė, S Šliaupa, R Šliaupienė, Ž Dėnas
Geologija, 2008
162008
Horizontal deformations of the Earth's crust in the Baltic region from GPS data
A Zakarevicius, E Parseliunas, S Sliaupa, A Stanionis, R Stephenson
7TH International conference environmental engineering, 2008
152008
Erdviniu geodinaminiu itempiu tyrimas pagal geodeziniu matavimu rezultatus
A Zakarevičius, A Stanionis
Geodezija ir kartografija 33 (1), 21-25, 2007
152007
Tectonic interpretation of measured recent movements of the earth surface of sedimentary basin
A Zakarevičius, S Šliaupa, R Puzienė, A Anikėnienė, A Būga, Ž Dėnas
The 6th International Conference „Environmental Engineering, 26-27, 2005
152005
Žemes plutos erdviniu deformaciju nustatymas taikant GPS matavimu duomenis
A Zakarevičius, A Stanionis
Geodezija ir kartografija 32 (4), 88-91, 2006
142006
Modelling the horizontal movements and deformations of the earth crust by the finite element method
A Zakarevičius, A Stanionis
Geodesy and cartography 30 (2), 35-40, 2004
142004
Peculiarities of present geodynamic processes in the Northeastern Lithuania
A Zakarevičius, A Anikėnienė
Transactions of the Estonian University of Life Sciences, 122-131, 2007
122007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20