Mine Ömürgönülşen
Mine Ömürgönülşen
Verified email at hacettepe.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Critical thinking about creative accounting in the face of a recent scandal in the Turkish banking sector
M Omurgonulsen, U Omurgonulsen
Critical Perspectives on Accounting 20 (5), 651-673, 2009
602009
A research on the measurement of quality costs in the Turkish food manufacturing industry
M Omurgonulsen
Total Quality Management 20 (5), 547-562, 2009
532009
Reddin'in Üç Boyutlu Liderlik Teorisi'nin Liderlik Literatüründeki Yerinin İrdelenmesi ve Ampirik Bir Araştırma
M Ömürgönülşen, L Sevim
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2005
532005
Türk turizm sektöründe talep tahmini üzerine bir uygulama
M Soysal, M Ömürgönülşen
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 21 (1), 128-136, 2010
412010
Quality management and performance: a comparison between the UK and Turkey
B Clegg, R Gholami, M Omurgonulsen
Production Planning & Control 24 (12), 1015-1031, 2013
262013
Türkiye'deki Rüzgar Enerjisi Santrallerinin Göreli Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Ölçümü
M ÖMÜRGÖNÜLŞEN, E Tamer, KB ATICI
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 34 (2 …, 2016
132016
Manufacturing/marketing interface and conflict: an investigation in the Turkish manufacturing industry
M Omurgonulsen, P Surucu
Problems and perspectives in management, 48-55, 2008
112008
Kalite Maliyetlerinin Ölçümü: Gıda Sektöründe Bir Araştırma
M Ömürgönülşen
Milli Prodüktivite Merkezi., 2010
72010
Gıda sektöründe kalite maliyetlerinin ölçümü üzerine bir araştırma
M Ömürgönülşen
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2007
72007
The measurement of the perception of the relationship between selection criteria and critical success factors of enterprise resource planning
İS Soler, J Feliks, M Ömürgönülşen
International Journal of Business and Social Science 7 (5), 36-47, 2016
62016
An Application on Demand Forecasting in Turkish Tourism Sector
M Soysal, M Ömürgönülşen
Anatolia: Journal of Tourism Researches 21 (1), 128-136, 2010
52010
LOJİSTİK FİRMALARINDA ENDÜSTRİ 4.0 UYUM SÜRECİNDE DİKKATE ALINACAK FAKTÖRLERİN BULANIK DEMATEL YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
M ÖMÜRGÖNÜLŞEN, B ÇEKİÇ, İM AR
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 167-184, 2020
32020
Performance comparison of two recent heuristics for green time dependent vehicle routing problem
M Soysal, M Çimen, M Ömürgönülşen, S Belbağ
International Journal of Business Analytics (IJBAN) 6 (4), 1-11, 2019
32019
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ALGILARININ BELİRLENMESİ
İ BİÇER, M ÖMÜRGÖNÜLŞEN
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 22 (3), 599-618, 2019
32019
Marmara bölgesi'ndeki rüzgâr enerji santrallerinin (RES) göreli etkinliklerinin veri zarflama analizi (VZA) ile ölçümü
T EMRE, M ÖMÜRGÖNÜLŞEN
Verimlilik Dergisi, 7-32, 2013
32013
ALTIN ÜRETİMİNİN PLANLANMASI AÇISINDAN TÜRKİYE’DE ALTIN FİYATININ TAHMİN EDİLMESİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA
Y Sevimli, M Ömürgönülşen
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 10 (19), 363-384, 2010
32010
Tersine tedarik zinciri yönetimi ve Türkiye'de gazlı içecek sektöründe faaliyet gösteren bir firma üzerinde örnek inceleme
M ÖMÜRGÖNÜLŞEN, M SOYSAL, N Şahin, T Çoskun
32009
A review on sustainable urban vehicle routing
H Dündar, M Ömürgönülşen, M Soysal
Journal of Cleaner Production, 125444, 2020
22020
Bir Kamu Kurumunda Değer Akış Haritalama ve Simülasyon Yöntemiyle Hizmet Sürelerinin Değerlendirilmesi
M Ömürgönülşen, R Çatman
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 47-70, 2018
22018
Financial sustainability analysis of renewable energy plant applications
MM Izgeç, T Emre, A Sözen, M Ömürgönülşen
Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy 12 (10), 895-902, 2017
22017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20