Doygun Demirol
Title
Cited by
Cited by
Year
SQL Enjeksiyon Saldırı Uygulaması ve Güvenlik Önerileri
D Demirol, R Das, M Baykara
1. Uluslararası Adli Bilişim ve Güvenlik Sempozyumu, 62-66, 2013
72013
An Android Application to Secure Text Messages
D Demirol, R Das, T Gurkan
International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing …, 2017
32017
A Novel Tool for Mining Access Patterns Efficiently from Web User Access Logs
R Das, D Demirol, G Tuna
2nd International Conference on Engineering and Natural Science, 2676- 2683, 2016
22016
Web Erişim Kütüklerinin Temizlenmesine Yönelik Yazılım Geliştirme
D Demirol
Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
22013
Büyük veri üzerine perspektif bir bakış
D Demirol, R Das, D Hanbay
International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing, 2019
12019
Performance Comparison of Physics Based Meta-Heuristic Optimization Algorithms
D Demirol, F Oztemiz, A Karci
2018 International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing …, 2018
2018
Bölgesel kalkınmada yazılım sektörü ve yazılım mühendisliği eğitiminin rolü
S Kaya, D Demirol, R Das
4. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Munzur Üniversitesi, Tunceli …, 2017
2017
A simple logging system for safe internet use
D Demirol, R Das, G Tuna
International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing …, 2017
2017
Web erişim kütüklerinin temizlenmesine yönelik yazılım geliştirme/Software development for the removal of the web access logs
D DEMİROL
2013
SQL Enjeksiyon Saldırılarına Karşı Güvenlik Önlemleri
D DEMİROL, R DAŞ, M BAYKARA
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10