Юнна Сергіївна Тисячна (Тысячная Ю.С., Tysyachna Y.S.)
Юнна Сергіївна Тисячна (Тысячная Ю.С., Tysyachna Y.S.)
Харківський національний економічний університет імені Семена
Verified email at hneu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Сучасний стан та розвиток банківської системи України в контексті забезпечення безперервності відтворювальних процесів
ЮС Тисячна
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 28-51, 2012
92012
Сучасний стан та розвиток банківської системи України в контексті забезпечення безперервності відтворювальних процесів
ЮС Тисячна
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 28-51, 2012
92012
Дослідження конкурентних переваг банків на депозитному ринку України
ОМ Рац, ЮС Тисячна
Проблеми економіки, 388-394, 2014
62014
Дослідження конкурентних переваг банків на депозитному ринку України
ОМ Рац, ЮС Тисячна
Проблеми економіки, 388-394, 2014
62014
Методичні підходи до оцінки якості кредитного портфеля банку
ЮС Тисячна
Проблеми економіки, 278-283, 2014
62014
Комплексна технологія бенчмаркінгу як інструмент забезпечення фінансової безпеки банку
Т Юнна Сергіївна, А Катерина Михайлівна, Р Ольга Миколаєвна
Актуальні проблеми економіки, 427-437, 2015
4*2015
Теоретико-методичне забезпечення управління процесами відтворення у банку
ІМ Чмутова, ЮС Тисячна
Бізнес Інформ, 287-292, 2013
42013
Теоретико-методичне забезпечення управління процесами відтворення у банку
ІМ Чмутова, ЮС Тисячна
Бізнес Інформ, 287-292, 2013
42013
Теоретико-методическое обеспечение управления процессами воспроизводства в банке
ІМ Чмутова, ЮС Тисячна
Бизнес информ, 287-292, 2013
12013
Оцінка функціонування системи управління відтворювальними процесами в банку
ІМ Чмутова, ЮС Тисячна
Вісник Університету банківської справи Національного банку України, 214-218, 2013
12013
Обґрунтування методів управління ризиком кредитування в системі забезпечення економіч-ної безпеки банків
ТЮС Азізова Катерина Михайлівна
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 58-64, 2012
12012
Обґрунтування методів управління ризиком кредитування в системі забезпечення економічної безпеки банків
КМ Азізова, ЮС Тысячная
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (13), 58-63, 2012
12012
Фінансовий аналіз активів і пасивів системно важливих банків України
ЮС Тисячна, КМ Азізова
Економічний аналіз 23 (1), 137-144, 2016
2016
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ВИКЛАДАЧА
ЮС Тисячна
ББК 74я43 С69 Організатор конференції, 199, 2016
2016
Управління активами і пасивами банку: сутність та методичні підходи
КМ Азізова, ЮС Тисячна
Економічний простір, 112-126, 2016
2016
Financial analysis of assets and liabilities of systemically important banks of Ukraine
YS Tysiachna, KM Azizova
Тернопільський національний економічний університет, 2016
2016
Організаційні аспекти проведення рейтингового оцінювання викладача
Т Ю.С.
Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і …, 2016
2016
Рейтингова оцінка викладача як основа для його самооцінки
Т Ю.С.
Матеріали ХХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 30-31 …, 2016
2016
Система управління активами і пасивами банку
Т Ю.С., Г В.С.
Економіка, менеджмент та фінанси: аналіз тенденцій та перспектив розвитку …, 2015
2015
Готовність до впровадження Базель-3
ЮС Тисячна, АС Чорнобай
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених …, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20