Юнна Сергіївна Тисячна (Тысячная Ю.С., Tysyachna Y.S.)
Юнна Сергіївна Тисячна (Тысячная Ю.С., Tysyachna Y.S.)
Харківський національний економічний університет імені Семена
Verified email at hneu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Сучасний стан та розвиток банківської системи України в контексті забезпечення безперервності відтворювальних процесів
ЮС Тисячна
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 28-51, 2012
92012
Сучасний стан та розвиток банківської системи України в контексті забезпечення безперервності відтворювальних процесів
ЮС Тисячна
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 28-51, 2012
92012
Дослідження конкурентних переваг банків на депозитному ринку України
ОМ Рац, ЮС Тисячна
Проблеми економіки, 388-394, 2014
62014
Дослідження конкурентних переваг банків на депозитному ринку України
ОМ Рац, ЮС Тисячна
Проблеми економіки, 388-394, 2014
62014
Методичні підходи до оцінки якості кредитного портфеля банку
ЮС Тисячна
Проблеми економіки, 278-283, 2014
62014
Теоретико-методичне забезпечення управління процесами відтворення у банку
ІМ Чмутова, ЮС Тисячна
Бізнес Інформ, 287-292, 2013
42013
Теоретико-методичне забезпечення управління процесами відтворення у банку
ІМ Чмутова, ЮС Тисячна
Бізнес Інформ, 287-292, 2013
42013
Комплексна технологія бенчмаркінгу як інструмент забезпечення фінансової безпеки банку
Т Юнна Сергіївна, А Катерина Михайлівна, Р Ольга Миколаєвна
Актуальні проблеми економіки, 427-437, 2015
3*2015
Управління активами і пасивами банку: сутність та методичні підходи
КМ Азізова, ЮС Тисячна
Економічний простір, 112-126, 2016
12016
Теоретико-методическое обеспечение управления процессами воспроизводства в банке
ІМ Чмутова, ЮС Тисячна
Бизнес информ, 287-292, 2013
12013
Оцінка функціонування системи управління відтворювальними процесами в банку
ІМ Чмутова, ЮС Тисячна
Вісник Університету банківської справи Національного банку України, 214-218, 2013
12013
Обґрунтування методів управління ризиком кредитування в системі забезпечення економіч-ної безпеки банків
ТЮС Азізова Катерина Михайлівна
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 58-64, 2012
12012
Обґрунтування методів управління ризиком кредитування в системі забезпечення економічної безпеки банків
КМ Азізова, ЮС Тысячная
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (13), 58-63, 2012
12012
Фінансовий аналіз активів і пасивів системно важливих банків України
ЮС Тисячна, КМ Азізова
Економічний аналіз 23 (1), 137-144, 2016
2016
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ВИКЛАДАЧА
ЮС Тисячна
ББК 74я43 С69 Організатор конференції, 199, 2016
2016
Financial analysis of assets and liabilities of systemically important banks of Ukraine
YS Tysiachna, KM Azizova
Тернопільський національний економічний університет, 2016
2016
Організаційні аспекти проведення рейтингового оцінювання викладача
Т Ю.С.
Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і …, 2016
2016
Рейтингова оцінка викладача як основа для його самооцінки
Т Ю.С.
Матеріали ХХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 30-31 …, 2016
2016
Система управління активами і пасивами банку
Т Ю.С., Г В.С.
Економіка, менеджмент та фінанси: аналіз тенденцій та перспектив розвитку …, 2015
2015
Готовність до впровадження Базель-3
ЮС Тисячна, АС Чорнобай
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених …, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20