Ганна Гладких / Hanna Gladkykh (ORCID: 0000-0003-4427-5965)
Ганна Гладких / Hanna Gladkykh (ORCID: 0000-0003-4427-5965)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організація самостійної діяльності здобувачів вищої освіти засобами ІКТ
ГВ Гладких, ТМ Шарова
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2020
32020
Напрями формування комунікативної компетентності студентів
ГВ Гладких, АВ Гладких, СВ Шаров
32019
Забезпечення студентоцентрованого підходу у закладах вищої освіти
ГВ Гладких
Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр., 157, 2020
2020
Комунікативна компетентність здобувачів вищої освіти як необхідна складова навчальної діяльності
ГВ Гладких, ОА Ченчик
Scientific Journal Virtus, 76-78, 2020
2020
Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Іноземна мова»(англійська) для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 051 «Економіка», факультету …
ГВ Гладких, АВ Гладких
ТДАТУ, 2020
2020
Англійська мова: метод. вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі …
ГВ Гладких, АВ Гладких
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, 2020
2020
Педагогічна взаємодія між викладачем та студентами
ГВ Гладких, АВ Гладких
2019
Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська): методичні вказівки до лабораторних занять з іноземної мови за професійним спрямуванням (англійської) для здобувачів …
ГВ Гладких, АВ Гладких
ТДАТУ, 2019
2019
Аналіз освітніх ресурсів для вивчення англійської мови
ГВ Гладких, АВ Гладких, ОВ Фадєєва
2019
Іноземна мова (англійська): методичні вказівки до лабораторних занять для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 051 «Економіка» факультет економіки та …
ГВ Гладких, АВ Гладких
ТДАТУ, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–10