Пластун Олексій  Леонідович
TitleCited byYear
Комплексна оцінка фінансового стану підприємства як основа для діагностики його банкрутства
ВП Москаленко, ОЛ Пластун
" ВТД" Університетська книга", 2006
812006
Фінансова безпека підприємств і банківських установ: монографія
АО Єпіфанов, ОЛ Пластун, ВС Домбровський
Суми: ДВнЗ «УАБС нБУ, 2009
672009
Persistence in the cryptocurrency market
GM Caporale, L Gil-Alana, A Plastun
Research in International Business and Finance 46, 141-148, 2018
282018
Long memory in the Ukrainian stock market and financial crises
GM Caporale, L Gil-Alana, A Plastun, I Makarenko
Journal of Economics and Finance 40 (2), 235-257, 2016
262016
Розвиток системи фінансової безпеки суб’єктів підприємництва сфери матеріального виробництва
ОЛ Пластун
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
262007
Визначення сутності поняття «банкрутство» в сучасній науковій літературі
ОЛ Пластун
Вісник ЖДТУ, 256-261, 2005
232005
Модели и методы обеспечения банковской безопасности
СМ Побережний, БА Дадашев, ОЛ Пластун
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
192010
Модели и методы обеспечения банковской безопасности
СМ Побережний, БА Дадашев, ОЛ Пластун
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
192010
The day of the week effect in the cryptocurrency market
GM Caporale, A Plastun
Finance Research Letters, 2018
182018
The overreaction hypothesis: The case of Ukrainian stock market
O Plastun, R Mynhardt
Mynhardt, RH, Plastun, A." The overreaction hypothesis: The case of …, 2013
182013
Фiнансова безпека пiдприємств i банкiвських установ: монографiя/За заг. редакцiєю д-ра екон. наук, проф. АО Епiфанова
АО Епiфанов, ОЛ Пластун, ВС Домбровський
172009
Міжнародні інвестиційні рейтинги як засіб усунення інформаційної асиметрії на макроекономічному рівні
ОЛ Пластун, ОВ Дудкін, АВ Дудкин
152012
Finansova bezpeka pidpryiemstv i bankivskykh ustanov
AO Yepifanov, AL Plastun, VS Dombrowskii
Sumy: UABS NBU, 2009
152009
Врахування фази життєвого циклу підприємства як чинник попередження його банкрутства
ВС Домбровський, ОЛ Пластун
ТОВ «Наш формат», 2009
142009
Врахування фази життєвого циклу підприємства як чинник попередження його банкрутства
ВС Домбровський, ОЛ Пластун
ТОВ «Наш формат», 2009
142009
Behavior of financial markets efficiency during the financial market crisis: 2007-2009
HR Mynhardt, A Plastun, I Makarenko
132014
The weekend effect: an exploitable anomaly in the Ukrainian stock market?
GM Caporale, LA Gil-Alana, A Plastun
Journal of Economic Studies 43 (6), 954-965, 2016
122016
Фаза життєвого циклу підприємства як важливе джерело інформації при попередженні криз
ВС Домбровський, ОЛ Пластун
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник …, 2009
122009
Якісні методи діагностики в системі фінансової безпеки суб’єктів підприємництва
ОЛ Пластун
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
122007
Short-term price overreactions: Identification, testing, exploitation
GM Caporale, L Gil-Alana, A Plastun
Computational Economics 51 (4), 913-940, 2018
112018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20