П.М. Купчак
П.М. Купчак
старший науковий співробітник, Державна установа "Інститут економіки
Verified email at ief.org.ua
TitleCited byYear
Продовольчий комплекс України: стан і перспективи розвитку
ПМ Купчак, ЛВ Дейнеко, АО Коваленко, ЕІ Шелудько, ПІ Коренюк
РВПС України НАН України, 2007
99*2007
ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: За редакцією д. е. н., проф. Дейнеко ЛВ
ПМ Купчак
РВПС України НАН України, 2009
782009
Розвиток стратегічного потенціалу харчової промисловості України
ЛВ Дейнеко, ПМ Купчак
392009
Харчова промисловість України: ефективність використання виробничих ресурсів і кадрового потенціалу
ЛВ Дейнеко, ЕІ Шелудько, ПМ Купчак, ІМ Романюк
ДУ" Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2013
302013
Продовольчий комплекс: стан та перспективи розвитку в умовах глобалізації
ПМ Купчак, ЛВ Дейнеко, АО Коваленко, СІ Князєв, ЕІ Шелудько
Науковий світ, 2004
15*2004
Харчова промисловiсть України в умовах активiзацiї iнтеграцiйних та глобалiзацiй них процесiв: За ред. д-ра екон. наук, проф. ЛВ Дейнеко
ПМ Купчак
132009
Економічний механізм управління природокористуванням в агропромисловому комплексі
ОМ Максимович, ПМ Купчак
Вид-во СумДУ, 2006
132006
Стратегія розвитку харчової промисловості України та її регіонів (областей) на період до 2015 року
ЛВ Дейнеко, АО Коваленко, ЕІ Шелудько, ЛВ Страшинська
РВПС України НАН України, 2004
132004
Стратегічний потенціал продуктивних сил регіонів України
ПМ Купчак, ЛВ Дейнеко, АО Коваленко, ЕІ Шелудько, ЛП Іскренко
9*2009
Cтан і просторовий розвиток харчової промисловості України
ЛВ Дейнеко
ЛВ Дейнеко.-2012, 0
9
Ринки продукції деревообробної та целюлозно-паперової промисловості
ПМ Купчак, ЛВ Дейнеко
Проблеми, напрями та чинники сприяння розвитку внутрішнього ринку України …, 2013
7*2013
Ринки продукції деревообробної та целюлозно-паперової промисловості
ПМ Купчак, ЛВ Дейнеко
Пріоритети розвитку внутрішнього ринку, 20-25, 2013
7*2013
Просторовий розвиток харчової промисловості України
ЛВ Дейнеко, ПМ Купчак
ЖДУ ім. І. Франка, 2009
72009
Просторовий розвиток харчової промисловості України
ПМ Купчак, ЛВ Дейнеко
Економіка. Управління. Інновації, 13-25, 2009
7*2009
Перспективи розвитку деревообробної промисловості в Україні: Ефективна економіка [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www. economy. nayka. com. ua/? op= 1&z= 3556
ПМ Купчак
Ефективна економіка, 2014
62014
Економічний простір і динаміка розвитку продуктивних сил України: теоретико-методологічні основи дослідження/БМ Данилишин, ЯВ Коваль, ІМ Лицур та ін./за ред. чл.-кор. НАН …
БМ Данилишин
К.: РВПС України НАН України, 2008
52008
Державна підтримка інноваційних підприємств в Україні
ПМ Купчак, ОА Чередніков
Науковий вісник Херсонського державного університету 2 (6), 222–225, 2014
42014
Сільський туризм як один із напрямів розвитку підприємництва на селі
ЛВ Дейнеко, ІО Іртищева, ПМ Купчак
ЖФ КІБІТ, 2009
42009
Інноваційний розвиток харчової промисловості як чинник галузевої і національної конкурентоспроможності
ПМ Купчак
Економіка. Управління. Інновації, 2009
42009
Стратегічні пріоритети розвитку харчової промисловості України в умовах активізації інтеграційних процесів / автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня економічних …
ПМ Купчак
РВПС України НАН України, 2008
4*2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20