Оксана Миколаївна Кушніренко
TitleCited byYear
та ЄС: економічні виклики та нові можливості: наукова доповідь/за ред. акад
ІУ про асоціацію між Україною
НАН України ВМ Гейця та чл.-кор. НААН України ТО Осташко, 2016
252016
Implementatsiia Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta YeS: ekonomichni vyklyky ta novi mozhlyvosti [Implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU …
VM Heyets, TO Ostashko
Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine [in …, 2016
172016
Державна підтримка розвитку транскордонного співробітництва
ОМ Кушніренко
ступеня канд. наук з державного упр-ня: спец. 25.00. 02 «Механізми …, 2007
152007
Управління витратами
ВК Данилко, ОМ Кушніренко, КС Марченко
Каравела, 2012
132012
The implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU: Economic Challenges and Opportunities: scientific report
VM Heyets, TO Ostashko
Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine [in …, 2016
112016
Сутність державно-приватного партнерства та переваги його розвитку в Україні
ОМ Кушніренко
Національне господарство України: теорія та практика управління: зб. наук …, 2010
72010
Neoindustrial transformation of industrial potential of Ukraine
LV Deineko, IA Shovkun, EI Sheludko, ND Hakhovych, OM Kushnirenko, ...
Kyiv: Natsionalna akademiia nauk Ukrainy, DU «Instytut ekonomiky ta …, 2016
62016
Новітні форми оновлення матеріально-технічної бази виробництва [Електронний ресурс]
ОМ Кушніренко
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/ejournals/eui/2009_1/09komtbv. pdf, 2006
62006
Сучасні напрями вдосконалення рекламної діяльності підприємства на основі використання Інтернет-технологій
ОI Грабар, ОМ Кушніренко
ЖДТУ, 2012
52012
Rozvytok promyslovosti dlya zabezpechennya zrostannya ta onovlennya ukrayins’ koyi ekonomiky [Development of industry for growth and renewal of the Ukrainian economy]
ОT Deyneko
Scientific Report. Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS …, 2018
32018
Організаційно-економічний механізм управління інноваційним оновленням матеріально-технічної бази виробництва
ОМ Кушніренко
Економіка. Управління. Інновації, 2009
32009
Шляхи підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств м‘ясної промисловості Житомирської області
ОМ Кушніренко, АО Тіщенко
Формування ефективної моделі розвитку підприємств: Тези І Міжнародної …, 2013
2*2013
Організаційно-економічний механізм управління соціальним розвитком виробництва
ОМ Кушніренко
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2009
22009
Соціально-економічні фактори інноваційного розвитку виробництва
ОМ Кушніренко
Наука й економіка, 2009
22009
Європейська модель підтримки органічного виробництва
ЛВ Дейнеко, ОМ Кушніренко
Органічне виробництво і продовольча безпека, с. 343-346, 2016
12016
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ
ОМ Кушніренко
ВІСНИК ЖДТУ, 84-91, 2014
12014
Організаційно-економічний механізм інвестиційної діяльності продовольчого сектора України
ОМ Кушніренко
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2014
12014
Активізація інноваційної діяльності як напрям оновлення матеріально-технічної бази харчової промисловості Житомирської області
ОМ Кушніренко, ОМ Кушниренко
Державний агроекологічний університет, 2004
12004
СМАРТ-спеціалізація і стратегування розвитку агропромислового комплексу
ОМ Кушніренко, ДЛ Вікторівна
Аграрна політика Європейського союзу: виклики та перспективи, 330-336, 2019
2019
Development of Ukrainian aerospace and aviation sectors in the context of increasing digitalization`s impact
ZOS Kushnirenko O.M.
Proceedings The Fourteenth International Scientific Conference "AVIA-2019 …, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20