Оксана Миколаївна Кушніренко
TitleCited byYear
Implementatsiya Uhody pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu ta YeS: ekonomichni vyklyky ta novi mozhlyvosti [The implementation of the Association Agreement between Ukraine and the …
VM Heits, TO Ostashko
Kyiv: Institute of Economics and Forecasting of Nan of Ukraine. Retrieved …, 2016
58*2016
та ЄС: економічні виклики та нові можливості: наукова доповідь/за ред. акад
ІУ про асоціацію між Україною
НАН України ВМ Гейця та чл.-кор. НААН України ТО Осташко, 2016
392016
Управління витратами
ВК Данилко, ОМ Кушніренко, КС Марченко
Каравела, 2012
152012
Rozvytok promyslovosti dlia zabezpechennia zrostannia ta onovlennia ukrains’ koi ekonomiky: naukovo-analitychna dopovid’[Industry Development for Growth and Renewal of the …
LV Dayneko
NAS of Ukraine, State Institution «Inst. and predicted. NAS of Ukraine, Kiev …, 2018
14*2018
Сучасні напрями вдосконалення рекламної діяльності підприємства на основі використання Інтернет-технологій
ОI Грабар, ОМ Кушніренко
ЖДТУ, 2012
82012
Сутність державно-приватного партнерства та переваги його розвитку в Україні
ОМ Кушніренко
Національне господарство України: теорія та практика управління: зб. наук …, 2010
72010
Neoindustrial transformation of industrial potential of Ukraine
LV Deineko, IA Shovkun, EI Sheludko, ND Hakhovych, OM Kushnirenko, ...
Kyiv: Natsionalna akademiia nauk Ukrainy, DU «Instytut ekonomiky ta …, 2016
6*2016
Новітні форми оновлення матеріально-технічної бази виробництва [Електронний ресурс]
ОМ Кушніренко
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/e-journals/eui/2009_1/09komtbv. pdf, 2006
52006
Neoindustrialna transformatsiia promyslovoho potentsialu Ukrainy [Neoindustrial transformation of industrial potential of Ukraine]
LV Deineko
Kyiv: DU «In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy, 2016
32016
Організаційно-економічний механізм управління інноваційним оновленням матеріально-технічної бази виробництва
ОМ Кушніренко
Економіка. Управління. Інновації, 2009
32009
колективна монограф./[Дейнеко ЛВ, Шовкун ІА, Шелудько ЕІ та ін.]; за ред. д–ра екон. наук, проф
Н трансформація промислового потенціалу України
ЛВ Дейнеко, 0
3
Neoіndustrіal’na transformacіja promislovogo potencіalu Ukraż ni [Neoindustrial transformation of industrial potential of Ukraine] monograph
LV Dejneko, ІA Shovkun
DU «Іn–t ekon. ta prognozuv. NAN Ukraż ni»[Institute of Economics and …, 2016
22016
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ
ОМ Кушніренко
ВІСНИК ЖДТУ, 84-91, 2014
22014
Організаційно-економічний механізм інвестиційної діяльності продовольчого сектора України
ОМ Кушніренко
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2014
22014
Шляхи підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств м‘ясної промисловості Житомирської області
ОМ Кушніренко, АО Тіщенко
Формування ефективної моделі розвитку підприємств: Тези І Міжнародної …, 2013
2*2013
Організаційно-економічний механізм управління соціальним розвитком виробництва
ОМ Кушніренко
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2009
22009
Соціально-економічні фактори інноваційного розвитку виробництва
ОМ Кушніренко
Наука й економіка, 2009
22009
Активізація інноваційної діяльності як напрям оновлення матеріально-технічної бази харчової промисловості Житомирської області
ОМ Кушніренко, ОМ Кушниренко
Державний агроекологічний університет, 2004
22004
Торговельна політика як інструмент стимулювання промислового розвитку України
ОМ Кушніренко, ОС Зарудна
Зарудна ОС, 2019
12019
Європейська модель підтримки органічного виробництва
ЛВ Дейнеко, ОМ Кушніренко
Органічне виробництво і продовольча безпека, с. 343-346, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20