Сичевський Микола Петрович, Mykola Sychevskyi, Сычевский Николай Петрович
Сичевський Микола Петрович, Mykola Sychevskyi, Сычевский Николай Петрович
Інститут продовольчих ресурсів НААН, академік НААН
Verified email at ipr.net.ua
TitleCited byYear
Удосконалення організаційно-економічного механізму розвитку харчової промисловості України
МП Сичевський
К.: Наук. світ 374, 2004
83*2004
Стан та пріоритетні напрямки розвитку харчової промисловості в Україні
МП Сичевський
Економіка АПК 1, 38-40, 2004
282004
Харчова промисловість України: сучасні тенденції та перспективи розвитку
П Борщевський, М Сичевський, В Троян
Економіка України 8, 45-49, 2003
282003
Організаційно-економічний механізм розвитку харчової промисловості України (теорія, методологія, практика) [Текст] : дис... д-ра екон. наук: 08.07.01
МП Сичевський
НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. К., 2005. 468 с, 2005
202005
Організаційно-економічний механізм розвитку харчової промисловості України (теорія, методологія, практика): автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.07.01
МП Сичевський
НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. К., 2005. 34 с., 2005
202005
Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості: підручник
ТЛ Мостенська, ІА Бойко, ..., МП Сичевський, ...
К.: Кондор-Видавництво, 723, 2011
182011
Шляхи диверсифікації цукробурякового виробництва
МП Сичевський, ЛМ Хомічак, СТ Олійничук, ММ Ярчук, МФ Калініченко
Цукор України 4 (88), 9-14, 2013
11*2013
Організаційно-економічна сутність категорії Продовольча система
МП Сичевський, ЛВ Дейнеко
Продовольчі ресурси. Серія: Економічні науки 3 (4), 4-9, 2015
8*2015
Розвиток харчової промисловості: акценти державної політики
МП Сичевський, АЕ Юзефович
Економіка АПК 7, 46-52, 2014
82014
Проблеми інвестиційного розвитку харчової промисловості України
МП Сичевський
Економіка АПК 7, 21-26, 2007
82007
Харчова промисловість України : стратегічні аспекти розвитку: монографія/за заг. ред. акад. НААН ЯМ Гадзала
ЯМ Гадзало, МП Сичевський, ОВ Бокій, СБ Вербицький, ЛВ Дейнеко, ...
К.: Аграр. наука, 380 с, 2016
7*2016
Продовольчий комплекс України: стан і перспективи розвитку в умовах економічної глобалізації: монографія
АО Коваленко, СІ Князев, ЛВ Дейнеко, МП Шелудько, Сичевський, ЕІ, ...
К.: Науковий світ, 121 с, 2004
72004
Вдосконалення організаційного механізму розвитку харчової і переробної промисловості
МП Сичевський
Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. 5 (51), 43-45, 2003
72003
Вдосконалення організаційного механізму розвитку харчової і переробної промисловості
МП Сичевський
Міжнародна науково-практична конференція "Ринкова трансформація економіки …, 2002
72002
Функціонування м’ясопереробної галузі України в глобальній продовольчій системі
МВ Гладій, МП Сичевський
Вісник аграрної науки 5 (782), 5-11, 2018
6*2018
Чинники інноваційної конкурентоспроможності харчової промисловості в контексті глобалізації
МП Сичевський, OВ Коваленко
Економіка АПК 11, 60-67, 2016
6*2016
Формування національної продовольчої системи: сучасність та перспективи
МП Сичевський, ОБ Полєщук, ОВ Коваленко
Продовольчі ресурси 1 (1), 8-21, 2013
6*2013
Стан і перспективи розвитку підприємств харчової та переробної промисловості України
МП Сичевський, АО Заїнчковський
Вісник соціально-економічних досліджень 2 (42), 22-26, 2011
6*2011
Структуризація власності в агропродовольчому секторі економіки України
МП Сичевський, ВМ Марченко
Вісник аграрної науки 3, 66-69, 2012
52012
Наукове обгрунтування стратегії розвитку агропродовольчого комплексу України
МП Сичевський
Вісник аграрної науки 12, 5-9, 2011
52011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20