Бойко Євгенія Олександрівна, Yevgeniya Boiko
Бойко Євгенія Олександрівна, Yevgeniya Boiko
Національний університет кораблебудування (НУК) ім. адмірала Макарова,
Verified email at nuos.edu.ua
TitleCited byYear
Експортне кредитне агентство, як складова державного управління в підвищенні експорту
ЄО Бойко
Національне господарство України: теорія та практика управління: зб. наук …, 2010
152010
Логістичне управління підприємством–запорука його конкурентоспроможності
ЄО Бойко
Режим доступу: http://rtpp. com. ua/news/2014/02/19/5/3089. html, 0
15
Розвиток підприємств органічного сектору агробізнесу в контексті викликів глобалізації
Є Бойко
ТОВ "Дизайн поліграфія", 2012
122012
Роль зеленого туризму в розвитку сільських територій
ЄО Бойко, ОС Бойко
Економіка. Управління. Інновації, 2010
112010
Розвиток транскордонного співробітництва Причорноморського регіону
Л Дейнеко, ІО Іртищева, ЄО Бойко
Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal …, 2010
62010
Особливості залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України
ОП Савіцька, ТВ Бай
Науковий вісник НЛТУ України 24 (1), 2014
42014
Можливості застосування зарубіжного досвіду формування місцевих бюджетів в Україні
ЄО Бойко, ЄВ Сапонько
Глобальні та національні проблеми економіки, 163-167, 2014
42014
Передумови переходу України до концепції сталого розвитку
ЄО Бойко
Економічний простір, 239-247, 2013
42013
Інфраструктурне забезпечення становлення органічного сектора агробізнесу
ІО Іртищева, ЄО Бойко, ТВ Стройко
Економіка та держава, 15-18, 2012
42012
Шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних переробних підприємств харчової промисловості
ЄО Бойко, РС Решетнік
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 50-54, 2015
32015
Шляхи удосконалення державного управління регіональним розвитком
ЄО Бойко, ОЄ Гросицька
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. ВВ Докучаєва …, 2013
32013
Україна під впливом світових інтеграційних процесів
ЄО Бойко
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2009
32009
Вплив процесів глобалізації на розвиток агропродовольчої сфери
ЄО Бойко
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2008
32008
Регіональна характеристика іноземного інвестування агропродовольчої сфери
ЄО Бойко
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. ВВ Докучаєва …, 2014
22014
Експортоорієнтована модель в економічному розвитку регіонів України
ЄО Бойко
Бізнес-навігатор, 53-58, 2011
22011
Експериментально-дослідницька робота в учнівських лісництвах та гуртках юних лісівників
Є Бойко
Рідна школа, 46-49, 2011
22011
Інвестування природоохоронної діяльності як стратегічний напрям публічного адміністрування
ЄО Бойко, ЮЮ Обрєзкова
Причорноморські економічні студії, 199-203, 2016
12016
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ РИЗИКІВ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
Л Гришина, Є Бойко
Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства 1 (1), 2016
12016
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ FOREIGN EXPERIENCE IN USING LOGISTICS CONCEPT OF ENTERPRISE MANAGEMENT
ЄО Бойко, КА Юссеф
Глобальні та національні проблеми економіки.–Миколаїв, 215-218, 2015
12015
Імплементація європейських стандартів якості як фактор підвищення конкурентоспроможності харчової промисловості України
Т Стройко, Є Бойко
Економіст, 36-28, 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20