Борис Руслан / Borys R
Борис Руслан / Borys R
Unknown affiliation
Verified email at meduniv.lviv.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
EЛЕКТРОННО МІКРОСКОПІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕМОМІКРО ЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА РІЗНИХ ШАРІВ ШКІРИ БІЛОГО ЩУРА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ
РЯ Борис
REPORTS OF MORPHOLOGY 16, 1, 2010
22010
Гістологічне дослідження будови шкіри білого щура на пізніх етапах розвитку експериментального стрептозотоцинового цукрового діабету
РЯ Борис
Український медичний альманах, 96-98, 2013
12013
Якісно-кількісні зміни гемомікроциркуляторного русла шкіри при експериментальному стрептозотоциновому цукровому діабеті
RY Borys
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 10 (3), 11-17, 2011
12011
Морфологічні особливості судинного русла шкіри щурів
РЯ Борис
Клінична анатомія та оперативна хірургія, 11-15, 2008
12008
УЛЬТРАСТУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ШКІРИ БІЛОГО ЩУРА НА РАННІХ ЕТАПАХ ПЕРЕБІГУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТРЕПТОЗОТОЦИНІНДУКОВАНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ
РЯ Борис, НБ Блищак, ММ Михалевич, ЮЗ Блищак, ПБ Покотило
International Academy Journal Web of Scholar 1 (11 (41)), 2019
2019
МакроанатоміЯ тА АнгіоАрхітектонікА великиХ слинниХ ЗалоЗ білОгО щурА
ММ Михалевич, НБ Блищак, РЯ Борис
International Academy Journal Web of Scholar 1 (11 (41)), 2019
2019
Морфологічна перебудова піднижньощелепної залози щурів через 2 та 4 тижні перебігу експериментального цукрового діабету
НБ Блищак, РЯ Борис, УМ Галюк
Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 29-37, 2018
2018
ULTRASTRUCTURAL ORGANIZATION OF THE BLOODSTREAM OF THE SKIN UNDER THE EXPERIMENTAL DIABETES
АМ Бекесевич, ВВ Кривецький, РЯ Борис
Український науково-медичний молодіжний журнал 3 (89), 6-11, 2015
2015
Ультраструктурна організація кровоносного русла шкіри за умов експериментального цукрового діабету
АМ Бекесевич, ВВ Кривецький, РЯ Борис
Український науково-медичний молодіжний журнал, 6-10, 2015
2015
Мікроструктурні зміни шкіри при експериментальному цукровому діабеті
АС Головацький, РЯ Борис
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2015
2015
Морфометрическое исследование гемомикроциркуляторного русла кожи белой крысы на ранних этапах развития экспериментального стрептозотоцининдуцированного сахарного диабета
РЯ Борис
Український морфологічний альманах 11 (1), 36-38, 2013
2013
Морфометричне дослідження гемомікроциркуляторного русла шкіри білого щура на пізніх етапах розвитку експериментального стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету
РЯ Борис
Вісник морфології, 238-241, 2013
2013
Ультраструктурні зміни капілярів шкіри білого щура при електронно-мікроскопічному дослідженні на ранніх етапах перебігу експериментального стрептозотоцин-індукованого цукрового …
РЯ Борис
Вісник Вінницького національного медичного університету, 286-288, 2013
2013
Мікроструктура різних ділянок шкіри білого щура в нормі
РЯ Борис
Вид-во" Говерла", 2009
2009
3MINT/CO NTENTS
АМ Бекесевич, ВВ Кривецький, РЯ Борис
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ МІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА РІЗНИХ ШАРІВ ШКІРИ ЛЮДИНИ ТА БІЛОГО ЩУРА В НОРМІ
РЯ Борис
ГІСТОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ШАРІВ ШКІРИ БІЛОГО ЩУРА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ
РЯ Борис
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17