Є.В.Хлобистов, Е.В.Хлобыстов, Ievgen Khlobystov, E.Hlobystov,
Є.В.Хлобистов, Е.В.Хлобыстов, Ievgen Khlobystov, E.Hlobystov,
Professor of Environmental economics, ДУ "Інститут економіки природокористування та
Verified email at ecos.kiev.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Екологічна безпека трансформаційної економіки
ХЄ Володимирович
Агенство «Чорнобильінтерінформ», 2004
176*2004
Екологічне підприємництво та екологізація підприємництва: теорія, організація, управління
КЄЮ Хлобистов Є.В., Жарова Л.В.
Суми: "Університетська книга" 1, 240, 2009
45*2009
Стратегічний потенціал екологічної безпеки: технологія економічного зростання: монографія
ЛО Добрянська, ЛВ Жарова, ЕВ Хлобистов
Ukraļnsʹkyĭ bestseler, 2012
252012
Суспільні конфлікти у сфері екологічної (природно-техногенної) безпеки
ЄВ Хлобистов, ЛВ Жарова, ЛВ Жарова
Видавництво СумДУ, 2011
232011
Сталий розвиток та екологічна політика у глобальних викликах: від передбачення до прогнозування
ІМВ Хлобистов Є.В., Жарова Л.В.
Економіка природокористування і охорони довкілля: Щорічник наук. праць …, 2008
202008
Эколого-экономические основы устойчивого развития производительных сил региона (на примере Автономной республики Крым)
ЧТ Хлобыстов Евгений, Жарова Любовь
Симферополь: "Таврия" 1, 198, 2009
182009
Економічна безпека України у глобальних викликах сучасності
ЄВ Хлобистов
Вид-во СумДУ, 2008
172008
Екологічна безпека стратегічного потенціалу динаміки розвитку продуктивних сил регіонів України
ЄВ Хлобистов, ЛВ Жарова, ОМ Кобзар, ЛВ Жарова
Вид-во СумДУ, 2008
162008
Методичнi пiдходи до оцiнки наслiдкiв надзвичайних ситуацiй: порiвняльний аналiз української та мiжнародної практик
ЄВ Хлобистов, ЛВ Жарова, СМ Волошин, ЛВ Жарова
Видавництво СумДУ, 2009
142009
Проблеми інституціоналізації системи раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища
ЖЛВ Хлобистов Є.В.
Маркетинг і менеджмент інновацій 1 (2), 206-214, 2010
132010
Еколого-економічна оцінка механізму контролю за викидами парникових газів
ПМВ Хлобистов Є.В.
Механізм регулювання економіки 1 (3), 23-29, 2007
132007
Сталий розвиток: еколого-економічна оптимізація територіально-виробничих систем: навчальний посібник
КРВ Хлобистов Є.В., Недін І.І., Коцко Т.А., Частоколенко І.П.
Суми: "Університетська книга" 1, 384, 2008
11*2008
Національна парадигма сталого розвитку України
НАНУБЄ Патона
К.: Державна установа" Інститут економіки природокористування та сталого …, 2012
9*2012
Методологічні аспекти дослідження екологізації стратегічного потенціалу просторового розвитку продуктивних сил України
ДЛО Хлобистов Є.В.
Агросвіт 1 (7), 7-13, 2010
9*2010
Екологiчна безпека трансформацiйної економiки
ЕВ Хлобистов
СI Дорогунцов, 336, 2004
82004
Соціально-економічний аналіз надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру
ЧАО Хлобистов Є.В., Жарова Л.В., Волошин С.М.
Сімферополь: "Сонат" 1, 258, 2010
62010
Методологічні засади розроблення критеріїв оцінки інноваційного розвитку з позицій екологічної безпеки та сталого розвитку
ЄВ Хлобистов, ЛВ Жарова, ОМ Кобзар, ЛВ Жарова
Вид-во СумДУ, 2007
62007
Екологiчна безпека трансформацiйної економiки/РВПС України НАН України; Вiдп. ред. СI Дорогунцов
ЕВ Хлобистов
62004
Міжнародний досвід оцінювання збитків від наслідків надзвичайних ситуацій у системі екологічних інновацій
ЖЛ Хлобистов Євген
Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком: моногр. / За заг …, 2010
5*2010
Екологічна безпека просторового розвитку продуктивних сил України
ЖЛВ Хлобистов Є.В.
Механізм регулювання економіки 2 (3), 181-188, 2010
42010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20