Є.В.Хлобистов, Е.В.Хлобыстов, Ievgen Khlobystov, E.Hlobystov,
Є.В.Хлобистов, Е.В.Хлобыстов, Ievgen Khlobystov, E.Hlobystov,
Professor of Environmental economics, ДУ "Інститут економіки природокористування та
Verified email at ecos.kiev.ua - Homepage
TitleCited byYear
Екологічне підприємництво та екологізація підприємництва: теорія, організація, управління
КЄЮ Хлобистов Є.В., Жарова Л.В.
Суми: "Університетська книга" 1, 240, 2009
432009
Суспільні конфлікти у сфері екологічної (природно-техногенної) безпеки
ЕВ Хлобыстов, ЛВ Жарова, ЛВ Жарова
Видавництво СумДУ, 2011
232011
Сталий розвиток та екологічна політика у глобальних викликах: від передбачення до прогнозування
ІМВ Хлобистов Є.В., Жарова Л.В.
Економіка природокористування і охорони довкілля: Щорічник наук. праць …, 2008
182008
Економічна безпека України у глобальних викликах сучасності
ЄВ Хлобистов, ЕВ Хлобыстов
Вид-во СумДУ, 2008
172008
Стратегічний потенціал екологічної безпеки: технологія економічного зростання: монографія
ЛО Добрянська, ЛВ Жарова, ЕВ Хлобистов
Ukraļnsʹkyĭ bestseler, 2012
162012
Эколого-экономические основы устойчивого развития производительных сил региона (на примере Автономной республики Крым)
ЧТ Хлобыстов Евгений, Жарова Любовь
Симферополь: "Таврия" 1, 198, 2009
152009
Методичнi пiдходи до оцiнки наслiдкiв надзвичайних ситуацiй: порiвняльний аналiз української та мiжнародної практик
ЄВ Хлобистов, ЕВ Хлобыстов, ЛВ Жарова, СМ Волошин, ЛВ Жарова
Видавництво СумДУ, 2009
132009
Екологічна безпека стратегічного потенціалу динаміки розвитку продуктивних сил регіонів України
ЄВ Хлобистов, ЕВ Хлобыстов, ЛВ Жарова, ОМ Кобзар, ЛВ Жарова
Вид-во СумДУ, 2008
132008
Еколого-економічна оцінка механізму контролю за викидами парникових газів
ПМВ Хлобистов Є.В.
Механізм регулювання економіки 1 (3), 23-29, 2007
132007
Методологічні аспекти дослідження екологізації стратегічного потенціалу просторового розвитку продуктивних сил України
ДЛО Хлобистов Є.В.
Агросвіт 1 (7), 7-13, 2010
9*2010
Сталий розвиток: еколого-економічна оптимізація територіально-виробничих систем: навчальний посібник
КРВ Хлобистов Є.В., Недін І.І., Коцко Т.А., Частоколенко І.П.
Суми: "Університетська книга" 1, 384, 2008
8*2008
Екологiчна безпека трансформацiйної економiки
ЕВ Хлобистов
СI Дорогунцов, 336, 2004
72004
Соціально-економічний аналіз надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру
ЧАО Хлобистов Є.В., Жарова Л.В., Волошин С.М.
Сімферополь: "Сонат" 1, 258, 2010
62010
Проблеми інституціоналізації системи раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища
ЖЛВ Хлобистов Є.В.
Маркетинг і менеджмент інновацій 1 (2), 206-214, 2010
62010
Методологічні засади розроблення критеріїв оцінки інноваційного розвитку з позицій екологічної безпеки та сталого розвитку
ЄВ Хлобистов, ЕВ Хлобыстов, ЛВ Жарова, ОМ Кобзар, ЛВ Жарова
Вид-во СумДУ, 2007
62007
Міжнародний досвід оцінювання збитків від наслідків надзвичайних ситуацій у системі екологічних інновацій
ЖЛ Хлобистов Євген
Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком: моногр. / За заг …, 2010
5*2010
Національна парадигма сталого розвитку України
НАНУБЄ Патона
К.: Державна установа" Інститут економіки природокористування та сталого …, 2012
4*2012
Вектор интеграции Украины: статегическая перспектива в достижении устойчивого развития
ЖЛ Хлобыстов Евгений
Устойчивое развитие 1 (12), 14-24, 2013
32013
Стратегічний потенціал екологічної політики: нормативно-правові та нормативно-методичні засади визначення,формування, розвитку
КЄЮ Хлобистов Є.В., Какутич М.О.
Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія, методологія …, 2011
3*2011
Пост-трансформаційний виклик до національної екологічної політики
ЖЛВ Хлобистов Є.В.
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2008
3*2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20