Є.В.Хлобистов, Е.В.Хлобыстов, Ievgen Khlobystov, E.Hlobystov,
Є.В.Хлобистов, Е.В.Хлобыстов, Ievgen Khlobystov, E.Hlobystov,
Professor of Environmental economics, ДУ "Інститут економіки природокористування та
Verified email at ecos.kiev.ua - Homepage
TitleCited byYear
Екологічна безпека трансформаційної економіки
ХЄ Володимирович
Агенство «Чорнобильінтерінформ», 2004
164*2004
Екологічне підприємництво та екологізація підприємництва: теорія, організація, управління
КЄЮ Хлобистов Є.В., Жарова Л.В.
Суми: "Університетська книга" 1, 240, 2009
44*2009
Суспільні конфлікти у сфері екологічної (природно-техногенної) безпеки
ЄВ Хлобистов, ЛВ Жарова, ЛВ Жарова
Видавництво СумДУ, 2011
212011
Стратегічний потенціал екологічної безпеки: технологія економічного зростання: монографія
ЛО Добрянська, ЛВ Жарова, ЕВ Хлобистов
Ukraļnsʹkyĭ bestseler, 2012
202012
Економічна безпека України у глобальних викликах сучасності
ЄВ Хлобистов, ЕВ Хлобыстов
Вид-во СумДУ, 2008
182008
Сталий розвиток та екологічна політика у глобальних викликах: від передбачення до прогнозування
ІМВ Хлобистов Є.В., Жарова Л.В.
Економіка природокористування і охорони довкілля: Щорічник наук. праць …, 2008
182008
Эколого-экономические основы устойчивого развития производительных сил региона (на примере Автономной республики Крым)
ЧТ Хлобыстов Евгений, Жарова Любовь
Симферополь: "Таврия" 1, 198, 2009
172009
Екологічна безпека стратегічного потенціалу динаміки розвитку продуктивних сил регіонів України
ЄВ Хлобистов, ЕВ Хлобыстов, ЛВ Жарова, ОМ Кобзар, ЛВ Жарова
Вид-во СумДУ, 2008
142008
Еколого-економічна оцінка механізму контролю за викидами парникових газів
ПМВ Хлобистов Є.В.
Механізм регулювання економіки 1 (3), 23-29, 2007
142007
Методичнi пiдходи до оцiнки наслiдкiв надзвичайних ситуацiй: порiвняльний аналiз української та мiжнародної практик
ЄВ Хлобистов, ЕВ Хлобыстов, ЛВ Жарова, СМ Волошин, ЛВ Жарова
Видавництво СумДУ, 2009
122009
Сталий розвиток: еколого-економічна оптимізація територіально-виробничих систем: навчальний посібник
КРВ Хлобистов Є.В., Недін І.І., Коцко Т.А., Частоколенко І.П.
Суми: "Університетська книга" 1, 384, 2008
10*2008
Методологічні аспекти дослідження екологізації стратегічного потенціалу просторового розвитку продуктивних сил України
ДЛО Хлобистов Є.В.
Агросвіт 1 (7), 7-13, 2010
9*2010
Проблеми інституціоналізації системи раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища
ЖЛВ Хлобистов Є.В.
Маркетинг і менеджмент інновацій 1 (2), 206-214, 2010
92010
Національна парадигма сталого розвитку України
НАНУБЄ Патона
К.: Державна установа" Інститут економіки природокористування та сталого …, 2012
7*2012
Соціально-економічний аналіз надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру
ЧАО Хлобистов Є.В., Жарова Л.В., Волошин С.М.
Сімферополь: "Сонат" 1, 258, 2010
62010
Методологічні засади розроблення критеріїв оцінки інноваційного розвитку з позицій екологічної безпеки та сталого розвитку
ЄВ Хлобистов, ЕВ Хлобыстов, ЛВ Жарова, ОМ Кобзар, ЛВ Жарова
Вид-во СумДУ, 2007
62007
Екологiчна безпека трансформацiйної економiки
ЕВ Хлобистов
СI Дорогунцов, 336, 2004
62004
Міжнародний досвід оцінювання збитків від наслідків надзвичайних ситуацій у системі екологічних інновацій
ЖЛ Хлобистов Євген
Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком: моногр. / За заг …, 2010
5*2010
Екологiчна безпека трансформацiйної економiки/РВПС України НАН України; Вiдп. ред. СI Дорогунцов
ЕВ Хлобистов
52004
Екологічна безпека просторового розвитку продуктивних сил України
ЖЛВ Хлобистов Є.В.
Механізм регулювання економіки 2 (3), 181-188, 2010
42010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20