Лучинський М.А.; Luchynskyi M.A.; Luchynskyy M.A.
Лучинський М.А.; Luchynskyi M.A.; Luchynskyy M.A.
завідувач кафедри терапевтичної стоматології, Тернопільський державний
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Частота зубощелепних аномалій та деформацій у дітей різних адаптивних типів Прикарпаття
МА Лучинський
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 31-34, 2013
82013
Изменения слизистой оболочки полости рта при инфекционных заболеваниях/Под ред. проф. РВ Казаковой. Учебное пособие
РВ Казакова, НВ Нейко, ГБ Матейко, ИВ Павлюк, ОИ Грищук, ...
Львов: ГалДент, 2009
72009
Епідеміологія і прогноз некомпенсованої форми перебігу карієсу зубів у дітей Прикарпаття
РВ Казакова, МВ Білищук, МА Лучинський
Архів клінічної медицини, 4, 2004
72004
Визначення основних чинників ризику недостатньої ефективності профілактики карієсу зубів і захворювань пародонта за Європейськими індикаторами стоматологічного здоров’я
НІ Смоляр, ПА Леус, ЕВ Безвушко, МА Лучинський, НЛ Чухрай
Новини стоматології, 86-91, 2014
62014
Особливості формування стоматологічної патології у дітей, які проживають у різних екологічних умовах (огляд літератури)
МА Лучинський, ОІ Остапко, ЮІ Лучинська
Клінічна стоматологія, 35-41, 2014
52014
Пародонтальний статус осіб молодого віку залежно від психофізіологічного стану
МА Лучинський, ЛВ Пясецька, ЮІ Лучинська
Клінічна стоматологія, 21-25, 2018
42018
Вплив негативних факторів довкілля на рівень стоматологічної захворюваності дитячого населення
МА Лучинський, ЮІ Лучинська, ОІ Остапко, ВМ Лучинський
Вісник проблем біології і медицини 1 (2), 2014
42014
Сучасні аспекти виникнення множинного карієсу та вплив захворювань шлунково-кишкового тракту на стан порожнини рота у дітей (огляд літератури)
МА Лучинський, ВІ Рожко, АС Басіста
Вісник проблем біології і медицини 2 (4 (147)), 2018
32018
Динаміка показників окремих ферментів ротової рідини при захворюваннях тканин пародонту у осіб з різними клінічними варіантами реакцій психофізіологічної дезадаптації
ЛВ Пясецька, МА Лучинський, СН Вадзюк
Вісник проблем біології і медицини 1 (3 (145)), 2018
32018
Вплив поліморфізму генів PTHR1 та COL1A1 на розвиток захворювань тканин пародонта у людей молодого віку
МА Лучинський, ЮВ Болюк, ВМ Лучинський
Клінічна стоматологія, 4-8, 2017
32017
Вплив несприятливих екологічних чинників на стан стоматологічного здоров’я дітей (oгляд літератури)
МА Лучинський
Український стоматологічний альманах, 2015
32015
Molecular genetic variants of the vitamin D receptor gene in the children from different regions of Carpathians in the presence of teeth and jaw anomalies and deformities
MA Luchynskyy
Journal of Health Sciences 4 (2), 173-180, 2014
32014
Європейські індикатори стоматологічного здоров’я дітей шкільного віку міста Тернополя
ПА Леус, МА Лучинський, НВ Чорній, НВ Манащук
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 91-96, 2014
32014
УРОВЕНЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЗНЫХ КЛИМАТО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ ПРИКАРПАТЬЯ
МА Лучинский
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, 171-173, 2014
32014
Клінічна ефективність використання лікувально-профілактичного комплексу у дітей з карієсом зубів, які проживають на територіях, забруднених інгаляційними ксенобіотиками
ВМ Лучинський
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 38-41, 2013
32013
Фізіотерапевтичні методи лікування у пародонтології
СІ Бойцанюк, МА Лучинський, ВВ Сопотніцька
Клінічна стоматологія, 2011
32011
Состояние костной ткани у детей из екологически детерминированной патологией в динамике лечения
НР Кеч, ОЗ Гнатейко, НС Лукьяненко, МА Лучинский, СО Печеник, ...
Вестник стоматологии, 2010
32010
Оцінка клінічного стану тканин пародонта в осіб із психофізіологічними реакціями дезадаптації у найближчі терміни лікування
ЛВ Пясецька, МА Лучинський
Вісник наукових досліджень, 102-105, 2018
22018
Особливості перебігу карієсу зубів у дітей із захворюваннями шлунково-кишкового тракту
МА Лучинський, ВІ Рожко
Клінічна стоматологія, 66-69, 2016
22016
Структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей, які проживають на екологічно несприятливих територіях
MA Luchyns’kyi, VM Luchyns’kyi
Буковинський медичний вісник 17 (1 (65)), 55-58, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20