Губицька І.І.( Hubytska I.І.)
Губицька І.І.( Hubytska I.І.)
доцент Національного університету "Львівська політехніка"
Verified email at lpnu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Екстракція рослинної сировини
ЮІ Сидоров, ІІ Губицька, РТ Конечна, ВП Новіков
Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2008
182008
Підбір умов синтезу триазенів антрахінонового ряду
ОП Сабадах, МГ Мокляк, ЄР Лучкевич, ТМ Тарас, ЛД Болібрух, ...
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Хімія, технологія…, 2014
52014
Модифікація 2, 3-дихлоро-1, 4-нафтохінону аміновмісними сполуками
ЛР Журахівська, ЕІ Абдеррахім, ОВ Федорова, ВВ Новіков, ІІ Губицька, ...
Видавництво Національного університету Львівська політехніка, 2001
32001
Вплив аніонів та середовища на реакцію азосполучення 9, 10-антрахінон-діазоній катіону
ДМ Галярник, ОП Сабадах, ЄР Лучкевич, ТМ Тарас, ЛД Болібрух, ...
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Хімія, технологія…, 2013
22013
Вибір оптимальних технологічних параметрів отримання антимікробної настоянки
НЄ Стадницька, ІВ Павлюк, ВВ Швець, ІІ Губицька, ВІ Лубенець, ...
Видавництво Львівської політехніки, 2012
22012
Поведінка антрахінон-діазоній катіона в реакціях N-азосполучення
ОП Сабадах, ЄР Лучкевич, ТМ Тарас, ЛД Болібрух, ІІ Губицька
Видавництво Львівської політехніки, 2012
22012
Реакції N-азосполучення антрахінон-діазоній катіона
Тарас Т.М., Лучкевич Є.Р., Сабадах О.П., Болібрух Л.Д., Губицька І.І.
Вісник Національного університету "Львівська політехніка" Хімія, технологія…, 2011
2*2011
Синтез нових амінопохідних на основі 2, 4, 6-трихлор-1, 3, 5-триазину
СВ Половкович, ОБ Миколів, МБ Стець, ОІ Кузик, ОІ Михняк, ...
Видавництво Національного університету Львівська політехніка, 2007
22007
Synthesis of new amino acid derivatives on the basis of 2, 4, 6-trichloro-1, 3, 5-triazine/S
S Polovkovych, O Mykoliv, N Marintsova, L Zhurakhivska, I Gubitska, ...
Polovkovych, N. Marintsova, L. Zhurakhivska, O. Mykoliv, I. Gubitska, L…, 2006
22006
Нові гетероциклічні похідні хінонів
ЛР Журахівська, ЕІ Абдеррахім, НГ Марінцова, ІІ Губицька, ...
Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 2002
22002
Синтез нових імідазольних похідних 1, 4-нафтохінону
ЛР Журахівська, ІІ Губицька, ОМ Федоришин, ЛД Болібрух, ВП Новіков
Видавництво Національного університету Львівська політехніка, 2000
22000
Синтез макроциклического бисдибензилового эфира с хиноидным фрагментом
И.И.Губицкая, В.З.Клеп, В.П.Маковецкий, В.П.Новиков
Журнал органической химии 32 (6), 949, 1996
21996
INTERACTION OF 5-METHOXY-1, 4-NAPHTHOQUINONE WITH ACETYLACETONE
VP Novikov, II Gubitskaya, LD Bolibrukh, ID Gavrilenko, VT Kolesnikov, ...
ZHURNAL ORGANICHESKOI KHIMII 29 (2), 414-416, 1993
21993
Взаимодействие 5-метокси-1,4-нафтохинона с ацетилацетоном
Новіков В.П., Губицька І.І., Болібрух Л.Д., Гавриленко І.Д., Колесников В.Т ...
Журнал органической химии 29 (№2), с.414-416, 1993
2*1993
Застосування інформаційних технологій для стандартизації методології створення навчальної літератури
АМ Кричковська, ЖП Паращин, ОВ Швед, ІІ Губицька, ЛД Болібрух, ...
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Інформатизація…, 2014
12014
ОБОВ'ЯЗКОВЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ: АНАЛІЗ СИСТЕМ РОСІЇ ТА ПОЛЬЩІ
АМ Кричковська, ІІ Губицька, НГ Марінцова
Фармацевтичний часопис, 2007
12007
Вивчення гострої токсичності та протизапальної активності спиртових екстрактів трави сну білого (pulsatila alba)
ОС Хропот, ЮТ Конечний, ЮІ Колб, РТ Конечна, ІІ Губицька, ...
Фармацевтичний часопис, 60-66, 2019
2019
Настоянка первоцвіту весняного–джерело фенольних сполук з антиоксидантною активністю
НЄ Стадницька, ІВ Дякон, ЛД Болібрух, ЯТ Місик, ІІ Губицька, ...
Chemistry, Technology and Application of Substance 1 (1), 94-98, 2018
2018
НАНОТЕХНОЛОГІЇ У ФАРМАЦІЇ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ. ПЕРСПЕКТИВИ ЗЕЛЕНОГО СИНТЕЗУ
РС Ванько, РТ Конечна, ВР Гамада, АО Милянич, ІІ Губицька, ...
Редакційна колегія, 17, 2018
2018
Взаємозв’язок між структурою і активністю синтезованих триазенів ряду 4-заміщеного 9, 10-антрахінону
ВІ Шупенюк, ТМ Тарас, ЛД Болібрух, ЛР Журахівська, ІІ Губицька
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Хімія, технологія…, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20