Володимир Іванович Шепітько, Владимир Иванович Шепитько, VI Shepitko
Володимир Іванович Шепітько, Владимир Иванович Шепитько, VI Shepitko
Полтавський державний медичний університет, Poltava State Medical University, Полтавский
Verified email at umsa.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Структурно-функціональні показники кріоконсервованої плаценти і вплив її трансплантації на морфофункціональний стан ряду внутрішніх органів
ВІ Шепітько, ВИ Шепитько
202004
Возрастные аспекты строения кожи лица человека
ВИ Шепитько, ГА Ерошенко, ОД Лисаченко
Мир медицины и биологии 9 (3-2 (40)), 2013
192013
Морфо-и гистогенез основных стоматологических заболеваний (на украинском и русском языках)
АП Гасюк, ВИ Шепитько, ВН Ждан
АП Гасюк, ВИ Шепитько, ВН Ждан.− Полтава, 2008
182008
Морфо-та гістогенез основних стоматологічних захворювань
АП Гасюк, ВІ Шепітько, ВМ Ждан, АП Гасюк, ВИ Шепитько, ВН Ждан
Українська медична стоматологічна академія, 2008
182008
Морфологічні аспекти механізму дії нативних і кріоконсервованих трансплантатів плаценти в експерименті
ВІ Шепітько, ВИ Шепитько, ВП Козлова, ТМ Юрченко, ТН Юрченко, ...
Інститут хірургії та трансплантології АМН України, 2000
132000
Поліхромний спосіб забарвлення гістологічних препаратів
ОС Якушко, ВІ Шепітько, ГА Єрошенко, НФ Єрьоміна
Мир медицины и биологии 9 (3-1 (39)), 2013
102013
Current concepts of the structural organization of joint tissues
VI Shepitko, OV Pelipenko
World of medicine and biology 52 (3), 175-183, 2015
82015
Novi mozhlyvosti kompiuternoi tomohrafii v antropometrychnykh doslidzhenniakh cherepa
VI Shepitko
Svit medytsyny ta biolohii 2 (44), 203-8, 2014
82014
Кріоконсервована плацента вплив на перебіг експерементального сіададеніту
ВІ Шепітько, ГА Єрошенко, ТМ Юрченко
Полтава: Копирсервис, 122, 2013
82013
Дистанційне навчання в екстремальних умовах, як аналог традиційної форми вивчення гістології, цитології та ембріології
ОД Лисаченко, ВІ Шепітько, НВ Борута
Modern approaches to the introduction of science into practice, 332, 2020
72020
Морфофункциональная характеристика микроциркуляторного русла субхондральной кости при введении криоконсервированой плаценты на фоне асептического воспаления сустава у крыс
АВ Пелипенко, ВИ Шепитько, ЛБ Пелипенко
Мир медицины и биологии 15 (2 (68)), 2019
72019
Використання інформаційних технологій навчання для поліпшення якості знань з гістології, цитології та ембріології
ВІ Шепітько
Інноваційні інформаційні технології у вищій медичній освіті: Мат. конф, 53-54, 2012
72012
Розвиток клінічного мислення студента–запорука формування професійних навичок майбутнього лікаря
ВІ Шепітько
Клінічне мислення: шляхи формування та вдосконалення: Мат. конф, 75-76, 2009
72009
Биологические аспекты эмбрионально-тканевой терапии инсулинзависимого сахарного диабета
ВИ Грищенко, ЛЕ Бобырева, ВН Бугаев, ВИ Шепитько, ИЛ Дворник, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2002
72002
Підвищення кваліфікації викладачів, як один із методів їх професійного зростання
ВІ Шепітько
II Міжнародна науково-практична конференція «The world of science and …, 2020
62020
Професіоналізм викладачів у медичних вузах як основна складова їх педагогічної майстерності
ВІ Шепітько, ІМ Донець, НВ Борута, ЄВ Стецук, АС Григоренко, ...
Scientific Publishing Center “Sci-conf. com. ua”, 2020
62020
Морфофункціональна характеристика селезінки щура в нормі
ВІ Шепітько, ВИ Шепитько, ВВ Кацай, ВВ Кацай, ЄВ Стецук, ЕВ Стецук
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2010
62010
Використання кріоконсервованої плаценти в лікувальній практиці
ВІ Грищенко, ВИ Грищенко, ОС Прокопюк, ОС Прокопюк, ВІ Шепітько, ...
Інститут хірургії та трансплантології АМН України, 2002
62002
Хирургическая анатомия внечерепного отдела позвоночной артерии у лиц пожилого и старческого возраста
ВІ Шепітько, ВИ Шепитько
61983
Пошук методів покращення підготовки студентів стоматологічного факультету до написання ліцензійного іспиту «КРОК-1»
ОД Лисаченко, ВІ Шепітько, АВ Міщенко
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2012
52012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20