Андрій Милянич
Title
Cited by
Cited by
Year
Cost-effective methods of texturing for silicon solar cells
VY Yerokhov, R Hezel, M Lipinski, R Ciach, H Nagel, A Mylyanych, ...
Solar energy materials and solar cells 72 (1-4), 291-298, 2002
1032002
Study of glass structures and crystalline phases in the PbO-Al2O3-SiO2 system
AO Mylyanych, MA Sheredko, SK Melnyk
Journal of Analytical Atomic Spectrometry 14 (3), 513-521, 1999
121999
Cost-effective porous silicon technology for solar cell industrial applications
V Yerokhov, M Lipinski, A Mylyanych, Y Bogdanovsky
Photovoltaic and Photoactive Materials—Properties, Technology and…, 2002
32002
Optical Gradient Glasses Obtained Using the Method of High-Temperature Isothermal Centrifugation
AO Mylyanych, MA Sheredko, YY Van-Chyn-Syan, TA Ganyshnyuk
Functional Gradient Materials and Surface Layers Prepared by Fine Particles…, 2001
22001
Розробка рентабельних процесів формування фронтальної поверхні кремнієвих сонячних елементів
ВЮ Єрохов, АО Милянич, ЮМ Богдановський
Електроніка, 2001
12001
Sambucus nigra в складі фармацевтичних препаратів, представлених на ринку України
НЄ Стадницька, ОМ Федоришин, АО Милянич, ХI Косаревич, ...
Фармацевтичний часопис, 52-59, 2019
2019
НАНОТЕХНОЛОГІЇ У ФАРМАЦІЇ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ. ПЕРСПЕКТИВИ ЗЕЛЕНОГО СИНТЕЗУ
РС Ванько, РТ Конечна, ВР Гамада, АО Милянич, ІІ Губицька, ...
Редакційна колегія, 17, 2018
2018
Кінетика та механізм екстракції біологічно активних речовин з дикорослого виду G. Imbricatus
АС Крвавич, РТ Конечна, АО Милянич, РО Петріна, ОМ Федоришин, ...
Вопросы химии и химической технологии, 111-115, 2018
2018
Тіопіранотіазолонові похідні просторово екранованого фенолу
ЗВ Губрій, ОМ Фігурка, ГМ Хоміцька, ЮВ Хамула, АО Милянич, ...
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Серія: Хімія…, 2017
2017
Розробка комбінованого інкапсульованого лікарського засобу на основі налтрексону та дисульфіраму
ВП Новіков, НЛ Заярнюк, АМ Кричковська, ОВ Федорова, АО Милянич
Технологический аудит и резервы производства, 71-75, 2015
2015
Development of combined encapsulated drug on the basis of naltrexone and disulfiram
ВП Новіков, НЛ Заярнюк, АМ Кричковська, ОВ Федорова, АО Милянич
Technology audit and production reserves 2 (4 (22)), 71-75, 2015
2015
Биотехнологические аспекты получения кисломолочной пищевой добавки на основе природной ассоциации тибетский грибок(Lactomyces tibeticus)
ВГ Червецова, ЕИ Вичко, АО Милянич, ВП Новиков
Видавництво Львівської політехніки, 2013
2013
Синтез та фізико-хімічні властивості натрієвих солей заміщених арилтіосульфокислот
ДБ Баранович, АО Милянич, НЯ Монька, СВ Василюк, НЄ Стадницька, ...
Видавництво Львівської політехніки, 2013
2013
Синтез натрієвих солей арилтіосульфокислот та вивчення фізико-хімічних властивостей їх водних розчинів
ДБ Баранович, АО Милянич, НЯ Монька, ВІ Лубенець
Видавництво Львівської політехніки, 2012
2012
A high-temperature isothermal centrifugation plant
AO Mylyanych, NA Sheredko, YY Van-Chyn-Syan
Instruments and Experimental Techniques 52 (3), 445-446, 2009
2009
УСТАНОВКА ДЛЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ
АО Милянич, НА Шередько, ЮЯ Ван-Чин-Сян
Приборы и техника эксперимента, 145-147, 2009
2009
Фізико-хімічні властивості стекол системи R2O-RO-AI2O3-B2O3 та резистивних композицій на їх основі
ТА Ганишнюк, МА Шередько, АО Милянич
Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 2002
2002
рАЗрАБоТкА комБинировАнного инкАпсулировАного лекАрсТвенного среДсТвА нА основе нАлТрексонА и ДисульФирАмА На основе анализа литературных источников, патентного поиска и…
ОВ Федорова, АО Милянич, ВП Новиков, НЛ Заярнюк
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18