Bartul Marušić
Bartul Marušić
magistar prava, doktorand MO
Verified email at inet.hr
Title
Cited by
Cited by
Year
KRAJNJA NUŽDA I PRINUDA U MEĐUNARODNOM KAZNENOM PRAVU; SLUČAJ ERDEMOVIĆ MKSJ KAO LOŠ POČ ETAK HAŠKOG SUDOV ANJA?
B Marušić
Collected Papers of the Faculty of Law in Split 54 (3), 2017
12017
TUMAČENJE I PRIMJENA DEFINICIJE GENOCIDA KROZ PRESUDE MKSJ-a
B Marušić
Polemos 20 (39/40), 53-82, 2017
12017
Pravo na samoodređenje naroda u svjetlu međunarodnopravnih pitanja i disolucije SFRJ
B Marušić
Studia Polensia 6 (1), 49-97, 2017
12017
Teorijski prijepori oko opravdanosti smrtne kazne
B Marušić
Pravnik, Law & Society Review 50 (100), 2016
12016
Diplomatic documents of the Municipality of Lokva Rogoznica
B Marušić
Hercegovina: Časopis za kulturno i povijesno naslijeđe, 79-114, 2019
2019
14 Critiques on the Interpretation of Genocide by the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia
B Marušić
International Journal of Arts and Social Sciences (IJASS) 2 (3), 38-50, 2019
2019
Diplomatic papers of the municipality of Lokva Rogoznica
B Marušić
Hercegovina: časopis za kulturno i istorijsko nasljeđe 30 (5), 56, 2019
2019
Diplomatičke isprave općine Lokva Rogoznica
B Marušić
Hercegovina 30 (5), 1-24, 2019
2019
Genocide case in International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
B Marušić
Correctus Media, 2018
2018
LEGAL AND HISTORICAL DOCUMENTS AND CRIMINAL REALITY OF OMIŠ BEFORE AND AFTER STATUTE 1579.
B Marušić
Zbornik Janković 3 (3), 53-82, 2018
2018
Pravno-povijesni dokumenti i kaznenopravna stvarnost Omiša uoči i nakon statuta iz 1579. godine
B Marušić
Zbornik Janković 3 (3), 53-82, 2018
2018
INTERPRETATION AND APPLICATION OF GENOCIDE DEFINITION THROUGH ICTY CASES
B Marušić
Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira 20 (39-40 …, 2017
2017
Statutes and Criminal Law of Makarska and Coast in the Sanjak of Herzegovina
B Marušić
Hercegovina: Časopis za kulturno i povijesno naslijeđe, 153-166, 2017
2017
Krajnja nužda i prinuda u međunarodnom kaznenom pravu–slučaj Erdemović–ICTY kao loš početak haškog sudovanja?
B Marušić
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 54 (3), 731-758, 2017
2017
GENERAL AND LEGAL HISTORY OF MAKARSKA AND ITS LITTORAL UNTIL AUSTRIAN RULE
B Marušić
Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku, 111-131, 2017
2017
OPĆA I PRAVNA POVIJEST MAKARSKE I PRIMORJA DO AUSTRIJSKE VLADAVINE
B Marušić
Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku, 111-131, 2017
2017
Contributions to Central Dalmatian Legal History and Contemporary Criminal Law in International Legal Aspects
B Marušić
Vlastita naklada, 2017
2017
Pravno-povijesni spomenici i međunarodnopravni značaj općine Lokva Rogoznica
B Marušić
lova-rogoznica.hr, 2017
2017
The Right to Self-determination in the Light of International Legal Issues and the Dissolution of Yugoslavia
B Marušić
Studia Polensia 6 (1), 98-99, 2017
2017
Il diritto di autodeterminazione dei popoli nel contesto internazionale e della dissoluzione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia
B Marušić
Studia Polensia 6 (1), 97-98, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20