Галина Солонько
Галина Солонько
Danylo Halytsky National Medical University
Verified email at meduniv.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Влияние вскармливания на 1-м году жизни на поражаемость зубов кариесом у дошкольников
НИ Смоляр, ГМ Солонько
Стоматология, 61-63, 1989
111989
Особенности кариеса зубов и его профилактика у детей в зависимости от течения антенатального периода развития
ГМ Солонько
автореф. дис.... канд. мед. наук, 1991
81991
Кариес у детей дошкольного возраста, проживающих в сельской местности
НИ Смоляр, ИН Кетсман, АВ Колесниченко, ГМ Солонько
Стоматология 69 (2), 58-59, 1990
81990
Мінеральна щільність кісткової тканини в дітей із декомпенсованою формою карієсу зубів
НІ Смоляр, ГМ Солонько, ОО Сов’Як
Український стоматологічний альманах 2 (2), 2012
72012
Профілактика карієсу у дітей дошкільного віку—завдання дитячого стоматолога та педіатра
НІ Смоляр, ГМ Солонько, ІС Дубецька-Грабоус, ЕВ Безвушко
Профілактична та дитяча стоматологія, 12-16, 2012
62012
Лікарська тактика при лікуванні захворювань зубів у дітей у віковому аспекті
НІ Смоляр, ГМ Солонько
Новини стоматології, 66-73, 2007
62007
Санация полости рта у детей с отягощенным соматическим анамнезом
НИ Смоляр, ГМ Солонько
Новости стоматологии 4, 16-20, 2012
52012
Профилактика кариеса у детей с учетом течения антенатального периода развития
НИ Смоляр, ГМ Солонько, БН Мирчук
Профилак тика, лечение кариеса и его осложнений у детей. Научные труды…, 1990
51990
Особливості карієсу зубів та його профілактика в залежності від антенатального періоду
ГМ Солонько
ступ.… канд. мед. наук: спец. 14.01. 22 Стоматологія/ГМ Солонько.–Львів…, 0
5
Ураженість карієсом постійних зубів у дітей, яких лікували під загальним знеболюванням
НІ Смоляр, ГМ Солонько
Український стоматологічний альманах, 2013
42013
Застосування антибіотикотерапії при санації ротової порожнини у дітей під наркозом в амбулаторних умовах
ВА Пайкуш, ГМ Солонько, МА Пайкуш
Практична медицина 17 (4), 20-25, 2011
42011
Особенности проведения общего обезболивания для стоматологической санации детей в амбулаторных условиях
ГМ Солонько, ВА Пайкуш, ЯВ Заблоцкий, ММ Угрин
Клиническая стоматология, 52-54, 2010
42010
Оцінка соматичного стану дітей з множинним карієсом зубів
ОО Сов’як, НІ Смоляр, ГМ Солонько
Вісник проблем біології і медицини, 377-379, 2015
32015
Основні показники кальцій-фосфорного обміну у дітей з множинним карієсом, яким проводили санацію під загальним знеболенням, та їхня інформативність
НІ Смоляр, ГМ Солонько
Новини стоматології, 94-97, 2014
32014
Профілактика стоматологічних захворювань
НІ Смоляр, ГМ Солонько, ІС Дубецька-Грабоус, ЕВ Безвушко, ПА Леус, ...
Навчальний посібник./НІ Смоляр, ОМ Гуменюк/-Львів: Магнолія–2006, 2012
32012
Частота ускладненого карієсу молочних зубів у дітей, яким проводилась стоматологічна санація під загальним знеболюванням
НІ Cмоляр, ГМ Солонько
Вісник стоматології, 129-131, 2013
22013
Структура ураження тимчасових зубів карієсом у дітей, яким проводили лікування під загальним знеболюванням.
НІ Смоляр, ГМ Солонько
Новини стоматології, 66-70, 2013
22013
Сравнительная оценка двух методов лечения глубоких кариозных поражений проксимальных поверхностей временных моляров у детей
НИ Смоляр, ГМ Солонько, ОБ Гринишин
Педиатрия. Восточная Европа, 200-208, 2016
12016
Рівень деяких маркерів стресу при стоматологічному лікуванні дітей в амбулаторних умовах.
ГМ Солонько
Практична медицина, 19, 2013
12013
Стоматологічне лікування дітей із соматичною патологією в умовах загального знеболювання
ГМ Солонько
Клінічна стоматологія, 33-34, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20