Другов Олексій Олександрович (Oleksiy Druhov)
Другов Олексій Олександрович (Oleksiy Druhov)
НУ "Львівська політехніка" Lviv Polytechnic National University, professor
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Государственный маркетинг как важный фактор совершенствования механизма управления социально-экономическими процессами в обществе
АА Другов, АР Сафин, СВ Сендецкая
Маркетинг в России и за рубежом, 101-107, 2005
702005
зростання участі іноземних інвесторів
Н етап розвитку банківської системи України
монографія/[ТС Смовженко, ОІ Кірєєв, ОО Другов та ін.], 2008
512008
Теоретико-методологічні засади регіонального розвитку економіки України
П Бєлєнький, О Другов
Регіональна економіка, 7-17, 2006
492006
Інвестиційно-інноваційне забезпечення конкурентоспроможності регіону
ПЮ Бєлєнький, ВІ Шевченко-Марсель, ОО Другов
Бєлєнький ПЮ, Шевченко-Марсель ВІ, Другов ОО–Львів: Інститут регіональних …, 2006
432006
Проблеми та перспективи розвитку банківської системи в умовах євроінтеграції України. Організаційний аспект
Т Смовженко, О Другов
Вісник Національного банку України, 34-37, 2005
412005
Проблеми та перспективи підтримки банками розвитку економіки регіонів
М Долішній, О Другов
Економіка України, 526, 2005
322005
Регіональна політика збалансованого соціально-економічного розвитку
П Бєлєнький, О Другов
Регіональна економіка, 96-106, 2005
322005
Управління процесом зростання участі іноземних інвесторів у роботі банківської системи України
Т Смовженко, О Другов
Вісник Національного банку України, 16-19, 2008
292008
Оцінка впливу іноземного капіталу на функціонування банківської системи
А Кузнєцова, О Другов, В Рисін
Вісник НБУ, 24-27, 2007
292007
Розвиток системи фінансових посередників України в умовах посилення глобалізаційних процесів
П Бєлєнький, О Другов
Вісник НБУ, 30-33, 2007
282007
Інвестиційне забезпечення інтелектуалізації економіки України: монографія
ОО Другов
К.: УБС НБУ, 2010
252010
Аналіз джерел фінансування розвитку малого та середнього бізнесу в Україні
ОО Другов
Стратегічні пріоритети, 9, 2008
232008
Політика регіонального розвитку банківської системи України
ОО Другов
212006
Реструктуризація банківської системи України: сучасний стан та перспективи
О Другов, О Прийма
Фінансовий простір, 40-48, 2015
202015
Фінансова система інвестиційного забезпечення регіонального розвитку економіки
ОО Другов
К.: УБС НБУ 151, 2007
202007
К вопросу о регулировании уровня иностранного капитала в банковской системе (на примере Украины)
ТС Смовженко, АА Другов
Деньги и кредит, 49-53, 2008
182008
Новий етап розвитку банківської системи України: зростання участі іноземних інвесторів
ТС Смовженко
К.: УБС НБУ, 2008
172008
Сучасні аспекти формування довіри населення до Національного банку України
О Другов
Вісник Національного банку України, 32-35, 2013
152013
Проблеми та напрями модернізації вищої освіти в Україні
О Другов
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 127-135, 2010
152010
Створення та діяльність філій іноземних банків в Україні: регуляторні аспекти
ТС Смовженко, ОО Другов
Фінанси України, 98-105, 2007
142007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20