Michał Jasiński
Michał Jasiński
Faculty of Electrical Engineering(Wydział Elektryczny), Wroclaw Univeristy of Science and Technology
Verified email at pwr.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
A case study on distributed energy resources and energy-storage systems in a virtual power plant concept: Economic aspects
T Sikorski, M Jasiński, E Ropuszyńska-Surma, M Węglarz, ...
Energies 12 (23), 4447, 2019
102019
Clustering as a tool to support the assessment of power quality in electrical power networks with distributed generation in the mining industry
M Jasiński, T Sikorski, K Borkowski
Electric Power Systems Research 166, 52-60, 2019
92019
Influence of Measurement Aggregation Algorithms on Power Quality Assessment and Correlation Analysis in Electrical Power Network with PV Power Plant
M Jasiński, T Sikorski, P Kostyła, D Kaczorowska, Z Leonowicz, J Rezmer, ...
Energies 12 (18), 3547, 2019
72019
Cluster analisis of long-term power quality data
M Jasiński, T Sikorski, J Karpiński, M Zenger
2016 Electric Power Networks (EPNet), 1-6, 2016
62016
Integration Monitoring of On-grid Photovoltaic System: Case Study
M Jasiński, J Rezmer, T Sikorski, J Szymańda
Periodica Polytechnica Electrical Engineering and Computer Science, 2019
52019
Global power quality indices for assessment of multipoint Power quality measurements
M Jasiński, T Sikorski, P Kostvła, K Borkowski
2018 10th International Conference on Electronics, Computers and Artificial …, 2018
52018
Cluster analysis for long-term power quality data in mining electrical power network
M Jasiński, K Borkowski, T Sikorski, P Kostvła
2018 Progress in Applied Electrical Engineering (PAEE), 1-5, 2018
42018
Wpływ twórczości uczniów na efektywność wyników diagnoz szkolnych,[w:] B. Niemierko, MK Szmigel (red.)
E Jasińska, M Jasiński, M Jasiński, L Jasińska
Diagnozy edukacyjne dorobek i nowe zadania, 295-310, 2014
42014
Potrzeba diagnozy edukacyjnej i ewaluacji szkolnej a kształtowanie kompetencji współczesnego nauczyciela [w:] B
E Jasińska, M Jasiński, M Jasiński, Ł Jasiński, L Jasińska
Niemierko, MK Szmigel (red.), Zastosowania diagnozy edukacyjnej, XXI Krajowa …, 2015
32015
The Application of Hierarchical Clustering to Power Quality Measurements in an Electrical Power Network with Distributed Generation
M Jasiński, T Sikorski, Z Leonowicz, K Borkowski, E Jasińska
Energies 13 (9), 2407, 2020
22020
Combined Cluster Analysis and Global Power Quality Indices for the Qualitative Assessment of the Time-Varying Condition of Power Quality in an Electrical Power Network with …
M Jasiński, T Sikorski, P Kostyła, Z Leonowicz, K Borkowski
Energies 13 (8), 2050, 2020
22020
The method of extending drone piloting autonomy when monitoring the technical condition of 6-10 kV overhead power lines
VA Chernyshov, AE Semenov, VE Bolshev, RP Belikov, M Jasinski, ...
E3S Web of Conferences 124, 02010, 2019
22019
Proces utrzymania ruchu maszyn dołowych w aspekcie wykorzystania energii elektrycznej
M Jasiński, E Jasińska, S Janik
Wiadomości elektrotechniczne 85 (3), 24--26, 2017
22017
Celowość stosowania analizy skupień do oceny zagadnień związanych z jakością energii elektrycznej w sieciach kopalnianych
M Jasiński, T Sikorski
Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Technicznych, 2017
22017
Analizy statystyczne długoterminowych danych jakości energii elektrycznej
M Jasiński, T Sikorski, J Karpiński, M Zenger
Gwoździewicz (red.), Generacja-Przesył-Wykorzystanie, GPW, 2016
22016
Wpływ jakości energii elektrycznej na funkcjonowanie kopalni
M Jasiński, D Kaczorowska, L Jasińska, Ł Jasiński
Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Technicznych, 2016
22016
Potrzeba analizy jakości energii elektrycznej w kopalniach rud miedzi,[w:] M
M Jasiński, M Jasiński, Ł Jasiński
Gwoździewicz (red.), Generacja-Przesył-Wykorzystanie, GPW, 2015
22015
Anatomia błędów i profilaktyka niepowodzeń–wyznacznikiem efektywności zewnętrznych wyników i szkolnej diagnozy
E Jasińska, M Jasiński, M Jasiński
Polska edukacja w świetle diagnoz prowadzonych z różnych perspektyw badawczych, 2013
22013
Metaheuristic approach to optimal power flow using mixed integer distributed ant colony optimization
V Suresh, P Janik, M Jasinski
Archives of Electrical Engineering 69 (2), 2020
12020
Analysis of the Power Supply Restoration Time after Failures in Power Transmission Lines
A Vinogradov, V Bolshev, A Vinogradova, M Jasiński, T Sikorski, ...
Energies 13 (11), 2736, 2020
12020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20