Шелудько Елла Ігорівна, Е.І.Шелудько, Э.И.Шелудько
Шелудько Елла Ігорівна, Е.І.Шелудько, Э.И.Шелудько
старший науковий співробітник відділу промислової політики, ДУ
Verified email at ief.org.ua - Homepage
TitleCited byYear
Продовольчий комплекс України: стан і перспективи розвитку
ЛВ Дейнеко, АО Коваленко, ПІ Коренюк, ЕІ Шелудько, ПМ Купчак, ...
Наукова думка, 2007
109*2007
Promyslovist i promyslova polityka Ukrainy 2013: aktualni trendy, vyklyky, mozhlyvosti [Industry and Industrial Policy of Ukraine 2013: current trends, challenges, opportunities]
OI Amosha, VP Vyshnevskyi, LO Zbarazska
Стаття надійшла до редакції 20.03. 2017 р, 2014
104*2014
Стратегія економічного та соціального розвитку Херсонської області на період до 2015 року
(колектив авторів) Б.М.Данилишин
Рада по вивченню продуктивних сил України, 2007
96*2007
Implementatsiia Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta YeS: ekonomichni vyklyky ta novi mozhlyvosti [Implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU …
VM Heyets, TO Ostashko
Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine [in …, 2016
82*2016
Стратегія економічного та соціального розвитку Одеської області на період до 2015 року
(колектив авторів) Б.М.Данилишин
Рада по вивченню продуктивних сил України, 2007
51*2007
Оцінка впливу Угоди про асоціацію/ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України: наукова доповідь/за ред. акад
ВМ Гейць
ВМ Гейця, ТО Осташко, ЛВ Шинкарук, 3, 2014
35*2014
Харчова промисловість України: ефективність використання виробничих ресурсів і кадрового потенціалу
ЛВ Дейнеко, ЕІ Шелудько, ПМ Купчак, ІМ Романюк
ДУ" Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2013
342013
Industry and Industrial Policy of Ukraine 2013: Trends, Challenges, Opportunities: scientifically analytical report
OI Amosha, VP Vishnevsky, LO Zbarazskaya
National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Industrial Economics …, 2014
20*2014
Промислова політика посткризової економіки: кол. монографія
ЛВ Дейнеко, ММ Якубовський, ЕІ Шелудько
ДУ «Ін-т екон. та прогноз. НАН України», 2014
19*2014
Структурно-технологічні засади модернізації харчової промисловості України
ЕІ Шелудько
Ефективна економіка: електронний журнал.–Режим доступу: www. economy. nayka …, 2010
15*2010
Development of industry for growth and renewal of the Ukrainian economy
ОT Deyneko
Scientific Report. Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS …, 2018
14*2018
Стратегія розвитку агропромислового комплексу України: Проект
ІК Бистряков, БМ Данилишин, ЛВ Дейнеко, АО Коваленко, ЕІ Шелудько
Економіка України, 34-39, 2005
14*2005
Стратегія розвитку харчової промисловості України та її регіонів (областей) на період до 2015 року
ЛВ Дейнеко, АО Коваленко, ЕІ Шелудько, ЛВ Страшинська
РВПС України НАН України, 2004
122004
Економічний простір і динаміка розвитку продуктивних сил України: теоретико-методологічні основи дослідження / [За редакцією д.е.н., проф., чл.-кор. НАН України Б.М.Данилишина]
ЛВ Дейнеко, ЕІ Шелудько, ПМ Купчак
РВПС України НАН України, 2008
11*2008
Продовольчий комплекс України: стан і перспективи розвитку в умовах економічної глобалізації\за ред. д. е. н., проф. ЛВ Дейнеко
АО Коваленко, СІ Князєв, ЛВ Дейнеко, ЕІ Шелудько, МП Сичевський, ...
Науковий світ, 2004
11*2004
Neoindustrial transformation of industrial potential of Ukraine
LV Deineko, IA Shovkun, EI Sheludko, ND Hakhovych, OM Kushnirenko, ...
Kyiv: Natsionalna akademiia nauk Ukrainy, DU «Instytut ekonomiky ta …, 2016
9*2016
Шляхи та перспективи оновлення потенціалу харчової промисловості України: Економічний вісник університету
ЛВ Дейнеко, ЕІ Шелудько
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені …, 2013
72013
Сучасний стан, проблеми та стратегія розвитку харчової промисловості України до 2011 року
ЛВ Дейнеко, ЛВ Страшинська, АО Коваленко, ЕІ Шелудько
Економіка промисловості України, 127-134, 2003
62003
Методичні підходи до обґрунтування оцінки техніко-економічного стану об’єктів інфраструктури продовольчого комплексу: Національне господарство України: теорія та практика …
ЛВ Дейнеко, ЕІ Шелудько
РВПС України НАН України, 2009
52009
Перспективи посткризового розвитку вітчизняного ринку будівельних матеріалів
ЛВ Дейнеко, ЕІ Шелудько
Економічний вісник університету, С.94-101, 2012
42012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20