Віктор Васильович Кривецький
Віктор Васильович Кривецький
БДМУ завідувач кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича
Verified email at bsmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Розвиток та становлення топографії симпатичного стовбура у плодів та новонароджених людини
ВВ Кривецький, ІІ Кривецька
Буковинський медичний вісник 13 (2), 73-77, 2009
92009
Прочность плечевой кости при имплантации в большеберцовую кость гидроксилапатитного материала ОК-015, легированного марганцем
ВВ Кривецкий
Український морфологічний альманах 10 (3), 169-172, 2012
62012
Варіантна анатомія і синтопічні особливості артерій крижової частини хребтового стовпа в плодовому періоді та новонароджених людини
ВВ Кривецький
Бук. мед. вісник 11 (1), 106-109, 2007
62007
Розвиток і становлення топографії грудного відділу симпатичного стовбура в пренатальному періоді онтогенезу людини
ВВ Кривецький
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 3, 69-70, 2004
62004
Особливості морфофункціонального дослідження ендокринного компоненту сім’яників в умовах експерименту
ВВ Кривецький, ВВ Кривецкий, РА Москаленко, ЛІ Карпенко, ...
Сумський державний університет, 2013
52013
та ін. Алгорит ми тлумачення магнітно резонансних томограм у хворих з па тологією хребетного каналу
ІІ Кривецька, ВВ Кривецький, ВК Чернецький
Сучасні проблеми неврології і психіатрії.—Тернопіль, 46-47, 2008
52008
Динаміка когнітивних функцій у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію при застосуванні корведилолу та Краталу
ВМ Пашковський, ОП Іванюк, ІІ Кривецька, ОО Жуковський
Укр. невр. ж.–2007 3, 49-52, 2007
52007
Інформаційно-експертні комп’ютерні програми і морфометрія ділянки хребтового стовпа в пренатальному періоді онтогенезу людини
ВВ Кривецький
Бук. мед. вісник 3 (3), 125-128, 2007
52007
Розвиток i становленнямезонефричних та парамезонефричних проток в ранньому онтогенезi людини
ММ Козуб, ВВ Кривецький
Бук. мед. вісник 5 (1-2), 88-90, 2001
52001
Топографія ділянки хребтового стовпа у плодів та новонароджених людини
ВВ Кривецький, БЮ Банул, ОП Антонюк
Буковинський медичний вісник 15 (2), 58, 2011
42011
Пренатальний розвиток з’єднань хребетного стовпа
ВВ Кривецький
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 6 (2), 71-74, 2007
42007
Розвиток венозних сплетень хребетного стовпа у плодовому віці та новонароджених людини
ВВ Кривецький
Укр. морф. Альманах 5 (3), 39-42, 2007
42007
Морфометричні особливості каналу хребтового стовпа у плодів та новонароджених людини
BВ Кривецький, ІІ Кривецька, БЮ Банул
Вісник проблем біології і медицини, 149-152, 2011
32011
Спосіб цифрової морфометрії ділянки хребтового стовпа в пренатальному періоді онтогенезу людини
ВВ Кривецький, ІІ Кривецька
Укр. морфол. альманах 9 (1), 37-38, 2011
32011
Променева анатомія хребетного стовпа в ранньому періоді онтогенезу
BB Кривецький, II Кривецька
Клін. ана томія та опер. хірургія 7 (2), 25, 2008
32008
Можливості застосування берлітіону для лікування хворих з невропатією лицевого нерва
ІІ Кривецька, ОО Жуковський, ОБ Яремчук, ВМ Паляниця
Український вісник психоневрології 15, 69, 2007
32007
Інформаційні технології в навчанні студентів на кафедрі анатомії людини ім. МГ Туркевича
ВВ Кривецький, БГ Макар, ФД Марчук
Медична освіта, 61-63, 2013
22013
Становлення венозного русла зв’язок хребетного стовпа в пренатальний період онтогенезу
ВВ Кривецький
Галицький лікарський вісник 14 (4), 58-60, 2007
22007
КРОВОПОСТАЧАННЯ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБЕТНОГО СТОВПА У ПЛОДОВОМУ ПЕРІОДІ ТА НОВОНАРОДЖЕНИХ
ВВ Кривецький
Таврический медикобиологический вестник 9 (3), 86-92, 2006
22006
Развитие и становление топографии структур позвоночного столба в зародышевом периоде онтогенеза человека
ВВ Кривецкий, ИИ Кривецкая
Матер. ІІ Общерос. конф.Проблемы морфологии Успехи современного…, 2003
22003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20