Paweł Smaga, PhD
Paweł Smaga, PhD
SGH Warsaw School of Economics, National Bank of Poland
Verified email at sgh.waw.pl
TitleCited byYear
The Concept of Systemic Risk
P Smaga
Systemic Risk Centre Special Paper No 5, 1-27, 2014
772014
Assessing Involvement of Central Banks in Financial Stability
P Smaga
Center for Financial Stability Policy Paper, 1-64, 2013
342013
Financial development and economic growth: the role of foreign-owned banks in CESEE countries
P Bongini, M Iwanicz-Drozdowska, P Smaga, B Witkowski
Sustainability 9 (3), 335, 2017
312017
Rola banku centralnego w zapewnianiu stabilności finansowej
P Smaga
CeDeWu, 2014
232014
EU guarantee schemes: Status quo and policy implications
M Iwanicz-Drozdowska, J Kerlin, P Smaga, M Tomasik
Journal of Banking Regulation, 2015
192015
Istota stabilności finansowej
P Smaga
Zeszyt Naukowy "Studia i Prace” KZIF, 103-121, 2013
132013
Wpływ Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego na stabilność finansową w UE
P Smaga
Gospodarka Narodowa, 5-35, 2013
132013
European Bank Restructuring During the Global Financial Crisis
M Iwanicz-Drozdowska (ed.)
Chapters 2., 4.2. (co-author), 5.1., 5.4., 2016
11*2016
Restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej w czasie globalnego kryzysu finansowego
M Iwanicz-Drozdowska (red.)
Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa, 2015
102015
Powiązania między sektorem bankowym a kryzysem zadłużeniowym w strefie euro
P Smaga
Bezpieczny Bank, 48, 2012
10*2012
Bank restructuring in the EU. Which way to go?
M Iwanicz-Drozdowska, P Smaga, B Witkowski
Journal of Policy Modeling, 2016
82016
Optymalny kształt pierwszego filara unii bankowej
P Smaga
Ekonomista, 2014
8*2014
Can banks default overnight? Modelling endogenous contagion on the O/N interbank market
P Smaga, M Wiliński, P Ochnicki, P Arendarski, T Gubiec
Quantitative Finance, 1-15, 2018
72018
FINANCIAL DEVELOPMENT. HAVE POST-COMMUNIST COUNTRIES CONVERGED?
M Iwanicz-Drozdowska, P Smaga, B Witkowski
Transformations in Business & Economics 15, 2016
72016
(When) should a non-euro country join the banking union?
A Belke, A Dobrzańska, D Gros, P Smaga
The Journal of Economic Asymmetries, 2016
72016
Pomiar stabilności finansowej i rola banku centralnego
P Smaga
Bezpieczny Bank 4 (57), 28-53, 2014
62014
Role of Foreign Capital in Stability of Banking Sectors in CESEE Countries
M Iwanicz-Drozdowska, P Smaga, B Witkowski
Finance a Uver 67 (6), 492-511, 2017
52017
Paneuropejski System Gwarantowania Depozytów – Część I (wnioski z kryzysu)
P Smaga
Bankowy Fundusz Gwarancyjny, 51, 2013
5*2013
Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego i wyzwania przed nią stojące
P Smaga
Bezpieczny Bank, 43, 2011
5*2011
Istota ryzyka systemowego
P Smaga
Studia Ekonomiczne, 36-63, 2014
42014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20