Emil Slazak
Emil Slazak
Verified email at sgh.waw.pl
TitleCited byYear
Innowacyjna bankowość internetowa: bank Web 2.0
E Ślązak, E Guzek
Wolters Kluwer Polska, 2012
152012
Instrumenty polityki regionalnej i strukturalnej wspierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
B Chmielewska, M Gospodarowicz, E Ślązak, A Wasilewski
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2011
102011
Innowacyjna bankowość internetowa: Bank Web 2.0
E Guzek, E Ślązak
Wolters Kluwer, 2012
82012
Analiza sektorów bankowych w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej-wybrane zagadnienia
M Zaleska, E Ślązak
Bank i Kredyt, 4-13, 2004
52004
Zmiany w unijnych systemach gwarantowania depozytów, dokonane w odpowiedzi na kryzys finansowy
A Dunaszewska, E Ślązak
Bezpieczny Bank, 5-18, 2008
42008
New Paradigms in Banking, Financial Markets and Regulation?
M Balling, F Lierman, FV den Spiegel, R Ayadi, DT Llewellyn, M Merlin, ...
Vienna: SUERF-The European Money and Finance Forum, 2012
22012
ZAWODNOŚĆ RYNKU KREDYTOWEGO W TEORII RACJONOWANIA KREDYTU.
E Ślązak
Financial Internet Quarterly'e-Finanse' 7 (4), 2011
22011
Bankowość detaliczna w Polsce
E Ślązak
Bank i Kredyt, 2005
22005
Adoption of Innovation in Mobile Payments-Financial Viability Prerequisites for Banks
E Ślązak
Studia Ekonomiczne 186, 138-149, 2014
12014
Credit market imperfections in the theory of credit rationing
E Ślązak
e-Finanse: Financial Internet Quarterly 7 (4), 76-91, 2011
12011
analiZa nominalnych Stóp pRocentowych na Rynku consuMer finAnce w polSce
E Ślązak
Bezpieczny Bank, 80-92, 2008
12008
Perspektywy rozwoju usług bankowości elektronicznej-wybrane aspekty
E Ślązak
Monografie i Opracowania Naukowe/Szkoła Główna Handlowa w Warszawie …, 2005
12005
TRANSFORMACJA PARADYGMATU KREOWANIA PŁYNNOŚCI PRZEZ BANKI.
E Ślązak
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2018
2018
INNOWACYJNOŚĆ BLOCKCHAIN JAKO ROZPROSZONEGO REJESTRU DANYCH (DLT).
E Ślązak
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2018
2018
Modele bankowości równoległej (shadow banking)
E Ślązak
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 266-273, 2017
2017
Sektor bankowy Bułgarii
E Ślązak
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 84-106, 2016
2016
Konferencja Katedr Finansowych 2015 pt.:„Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia. Teoria i Praktyka”–wnioski i rekomendacje
J Koleśnik, E Ślązak
FINANSE Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN, 215-219, 2015
2015
Systemy office banking
E Ślązak
Bankowość korporacyjna. Podręcznik akademicki, 2012
2012
The revisited concept of bank liquidity in the theory of bank intermediation
E Ślązak
na, 2012
2012
Development est public policy support in the food economy–the example of Poland
P Chechelski, R Grochowska, W Łopaciuk, E Ślązak, A Wasilewski, ...
Multiannual Program Reports, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20