Emil Slazak
Emil Slazak
Verified email at sgh.waw.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Innowacyjna bankowość internetowa: bank Web 2.0
E Ślązak, E Guzek
Wolters Kluwer Polska, 2012
182012
Instrumenty polityki regionalnej i strukturalnej wspierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
B Chmielewska, M Gospodarowicz, E Ślązak, A Wasilewski
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2011
122011
Innowacyjna bankowość internetowa: Bank Web 2.0
E Guzek, E Ślązak
Wolters Kluwer, 2012
112012
Zmiany w unijnych systemach gwarantowania depozytów, dokonane w odpowiedzi na kryzys finansowy
A Dunaszewska, E Ślązak
Bezpieczny Bank, 5-18, 2008
62008
Biznes i ryzyko na rynku consumer finance w Polsce
M Penczar, A Barembruch
Warszawa: CeDeWu, 2006
62006
Analiza sektorów bankowych w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej-wybrane zagadnienia
M Zaleska, E Ślązak
Bank i Kredyt, 4-13, 2004
62004
Idiosynkratyczne funkcje banku: ujęcie teoretyczno-praktyczne
E Ślązak
Oficyna Wydawnicza-Szkoła Główna Handlowa, 2015
42015
New Paradigms in Banking, Financial Markets and Regulation?
M Balling, F Lierman, FV den Spiegel, R Ayadi, DT Llewellyn, M Merlin, ...
Vienna: SUERF-The European Money and Finance Forum, 2012
42012
ZAWODNOŚĆ RYNKU KREDYTOWEGO W TEORII RACJONOWANIA KREDYTU.
E Ślązak
Financial Internet Quarterly'e-Finanse' 7 (4), 2011
32011
Bankowość elektroniczna: istota i innowacje
A Gospodarowicz, M Gospodarowicz, M Kozińska, E Ślązak, K Zarańska, ...
Wydawnictwo CH Beck, 2018
22018
Adoption of Innovation in Mobile Payments-Financial Viability Prerequisites for Banks
E Ślązak
Studia Ekonomiczne 186, 138-149, 2014
22014
Credit market imperfections in the theory of credit rationing
E Ślązak
Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse 7 (4), 76-91, 2011
22011
Bankowość detaliczna w Polsce
E Ślązak
Bank i Kredyt, 2005
22005
Modele bankowości równoległej (shadow banking)
E Ślązak
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 266-273, 2017
12017
Współczesne modele bankowości mobilnej w aspekcie teorii użyteczności
E Ślązak
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 44 (2 …, 2010
12010
analiZa nominalnych Stóp pRocentowych na Rynku consuMer finAnce w polSce
E Ślązak
W numerze, 80, 2008
12008
Perspektywy rozwoju usług bankowości elektronicznej-wybrane aspekty
E Ślązak
Monografie i Opracowania Naukowe/Szkoła Główna Handlowa w Warszawie …, 2005
12005
Transformacja paradygmatu kreowania płynności przez banki
E Ślązak
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 441-450, 2018
2018
Innowacyjność blockchain jako rozproszonego rejestru danych (DLT)
E Ślązak
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 255-263, 2018
2018
Sektor bankowy Bułgarii
E Ślązak
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 84-106, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20