Emil Slazak
Emil Slazak
Verified email at sgh.waw.pl
TitleCited byYear
Innowacyjna bankowość internetowa: bank Web 2.0
E Ślązak, E Guzek
Wolters Kluwer Polska, 2012
172012
Instrumenty polityki regionalnej i strukturalnej wspierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
B Chmielewska, M Gospodarowicz, E Ślązak, A Wasilewski
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2011
122011
Innowacyjna bankowość internetowa: Bank Web 2.0
E Guzek, E Ślązak
Wolters Kluwer, 2012
92012
Analiza sektorów bankowych w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej-wybrane zagadnienia
M Zaleska, E Ślązak
Bank i Kredyt, 4-13, 2004
62004
Zmiany w unijnych systemach gwarantowania depozytów, dokonane w odpowiedzi na kryzys finansowy
A Dunaszewska, E Ślązak
Bezpieczny Bank, 5-18, 2008
52008
New Paradigms in Banking, Financial Markets and Regulation?
M Balling, F Lierman, FV den Spiegel, R Ayadi, DT Llewellyn, M Merlin, ...
Vienna: SUERF-The European Money and Finance Forum, 2012
42012
Idiosynkratyczne funkcje banku: ujęcie teoretyczno-praktyczne
E Ślązak
Oficyna Wydawnicza-Szkoła Główna Handlowa, 2015
32015
Bankowość elektroniczna: istota i innowacje
A Gospodarowicz, M Gospodarowicz, M Kozińska, E Ślązak, K Zarańska, ...
Wydawnictwo CH Beck, 2018
22018
Adoption of Innovation in Mobile Payments-Financial Viability Prerequisites for Banks
E Ślązak
Studia Ekonomiczne 186, 138-149, 2014
22014
ZAWODNOŚĆ RYNKU KREDYTOWEGO W TEORII RACJONOWANIA KREDYTU.
E Ślązak
Financial Internet Quarterly'e-Finanse' 7 (4), 2011
22011
Credit market imperfections in the theory of credit rationing
E Ślązak
e-Finanse: Financial Internet Quarterly 7 (4), 76-91, 2011
22011
Bankowość detaliczna w Polsce
E Ślązak
Bank i Kredyt, 2005
22005
Współczesne modele bankowości mobilnej w aspekcie teorii użyteczności
E Ślązak
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 44 (2 …, 2010
12010
analiZa nominalnych Stóp pRocentowych na Rynku consuMer finAnce w polSce
E Ślązak
W numerze, 80, 2008
12008
Perspektywy rozwoju usług bankowości elektronicznej-wybrane aspekty
E Ślązak
Monografie i Opracowania Naukowe/Szkoła Główna Handlowa w Warszawie …, 2005
12005
INNOWACYJNOŚĆ BLOCKCHAIN JAKO ROZPROSZONEGO REJESTRU DANYCH (DLT).
E Ślązak
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2018
2018
Transformacja paradygmatu kreowania płynności przez banki
E Ślązak
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2018
2018
Modele bankowości równoległej (shadow banking)
E Ślązak
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 266-273, 2017
2017
Sektor bankowy Bułgarii
E Ślązak
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 84-106, 2016
2016
Konferencja Katedr Finansowych 2015 pt.:„Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia. Teoria i Praktyka”–wnioski i rekomendacje
J Koleśnik, E Ślązak
FINANSE Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN, 215-219, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20