Cengiz Özel
Cengiz Özel
İnşaat Mühendisliği Bölümü, Teknoloji Fakültesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Verified email at isparta.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Properties of concrete paving blocks made with waste marble
O Gencel, C Ozel, F Koksal, E Erdogmus, G Martínez-Barrera, W Brostow
Journal of cleaner production 21 (1), 62-70, 2012
2962012
Mechanical properties of self-compacting concrete reinforced with polypropylene fibres
O Gencel, C Ozel, W Brostow, G Martinez-Barrera
Materials Research Innovations 15 (3), 216-225, 2011
1602011
Combined effects of fly ash and waste ferrochromium on properties of concrete
O Gencel, F Koksal, C Ozel, W Brostow
Construction and Building Materials 29, 633-640, 2012
1192012
An investigation on the concrete properties containing colemanite
O Gencel, W Brostow, C Ozel
International Journal of Physical Sciences 5 (3), 216-225, 2010
912010
Concretes containing hematite for use as shielding barriers
O Gencel, W Brostow, C Ozel, M Filiz
Mater. Sci 16 (3), 249-256, 2010
852010
Thermal insulation properties of expanded polystyrene as construction and insulating materials
KT Yucel, C Basyigit, C Ozel
15th Symposium in Thermophysical Properties, 54-66, 2003
482003
Fuzzy logic model for prediction of properties of fiber reinforced self-compacting concrete
O Gencel, O Cengiz, F Koksal, G Martinez-Barrera, W Brostow, H Polat
Materials Science 19 (2), 203-215, 2013
182013
prediction of compressive strength of concrete from volume ratio and Bingham parameters using adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) and data mining
O Cengiz
International Journal of Physical sciences 6 (31), 7078-7094, 2011
112011
TS EN 206-1'e göre Tasarlanan ve Zararlı Kimyasal Ortamlara Maruz Kalacak Betonların Basınç Dayanımın Bulanık Mantık Yöntemiyle Tahmini.
H Polat, C Özel
Electronic Journal of Construction Technologies/Yapi Teknolojileri …, 2012
82012
Modeling of mechanical properties and bond relationship using data mining process
KT Yücel, C Özel
Advances in Engineering Software 45 (1), 54-60, 2012
82012
Investigation on abrasive wear of concrete containing hematite
O Gencel, C Ozel, M Filiz
NISCAIR-CSIR, India, 2011
82011
Atık Mermer Tozunun Parke Taşlarında Kullanılması.
M Filiz, C Özel, O Soykan, Y Ekiz
Electronic Journal of Construction Technologies/Yapi Teknolojileri …, 2010
82010
Katkılı betonların reolojik özelliklerinin taze beton deney yöntemlerine göre belirlenmesi
C Özel
SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
82007
Veri Madenciliği Kullanarak Beton Basınç Dayanımının Belirlenmesi
Ö Cengiz, A Topsakal
Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi 35 (1 …, 2014
62014
Katkılı Betonların Reolojik Özeliklerinin Taze Beton Deney Yöntemlerine Göre Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
C Özel
Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği, Doktora Tezi, Isparta, 2007
62007
Effect of cement content, fibers, chemical admixtures and aggregate shape on rheological parameters of pumping concrete
C Özel, KT Yücel
Arabian Journal for Science and Engineering 38 (5), 1059-1074, 2013
52013
Sürdürülebilirlik kavrami ve yapi malzemeleri için sürdürülebilirlik kriterleri
MZ Tufan, Ö Cengiz
Uluslararası Sürdürülebilir Mühendislik ve Teknoloji Dergisi 2 (1), 6-13, 2012
52012
Betonda Fiber Katkı Olarak Polietilen Tereftalatın Kullanabilirliğinin Araştırılması
C Özel, M Filiz, A Sevinç, C Kıran
SDU International Technologic Science 3 (2), 17-28, 2011
52011
Polimer Betonlarda Kür SüresininFiziksel ve Mekaniksel Özelliklere Etkisi
O Soykan, Ö Cengiz
Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi 35 (2 …, 2014
42014
The relations between mechanical strengths and abrasive wear of concrete incorporating the hematite aggregate
O Gencel, C Ozel, M Filiz, F Koksal
International Journal of Pavement Engineering 13 (3), 235-243, 2012
42012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20