Onur Kurt
TitleCited byYear
A comparison of constant time delay and simultaneous prompting within embedded instruction on teaching leisure skills to children with autism
O Kurt, E Tekin-Iftar
Topics in Early Childhood Special Education 28 (1), 53-64, 2008
852008
The effects of simultaneous prompting on teaching expressive identification of objects: An instructive feedback study
E Tekin-Iftar, G Acar, O Kurt
International Journal of Disability, Development and Education 50 (2), 149-167, 2003
352003
A Comparison of Discrete Trial Teaching with and without Gestures/Signs in Teaching Receptive Language Skills to Children with Autism.
O Kurt
Educational Sciences: Theory and Practice 11 (3), 1436-1444, 2011
342011
Otistik özellikler gösteren çocuklara zincirleme serbest zaman becerilerinin öğretiminde sabit bekleme süreli öğretimin ve eşzamanlı ipucuyla öğretimin gömülü öğretimle …
O Kurt
Anadolu Üniversitesi, 2006
262006
Eğitim ve davranış bilimlerinde tek denekli araştırmalar
E Tekin-İftar, G Kırcaali-İftar
Türk Psikologları Derneği, Ankara, 2012
242012
Using a constant delay to teach leisure skills to children with developmental disabilities.
E Tekin-Iftar, G Kircaali-Iftar, B Birkan, A Uysal, S Yildirim, O Kurt
Revista Mexicana de Análisis de la Conducta, 2001
222001
Effectiveness of Video Modeling Provided by Mothers in Teaching Play Skills to Children with Autism.
F Besler, O Kurt
Educational Sciences: theory and practice 16 (1), 209-230, 2016
212016
Enhancing Instructional Efficiency through Generalization and Instructive Feedback: A Single-Subject Study with Children with Mental Retardation.
E Tekin-Iftar, O Kurt, G Acar
International Journal of Special Education 23 (1), 147-158, 2008
172008
Otizm spektrum bozukluğu ve bilimsel dayanaklı uygulamalar
O Kurt
Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ve eğitimleri, 83-1120, 2012
162012
Sosyal geçerlik
O Kurt
Eğitim ve davranış bilimlerinde tek-denekli araştırmalar, 375-394, 2012
132012
Improving Classroom Learning: The Effectiveness of Time Delay within the TEACCH Approach.
O Kurt, C Parsons
International Journal of Special Education 24 (3), 173-185, 2009
122009
Zihin özürlü çocuk annelerinin aile özelliklerine ilişkin algılamaları ile çeşitli ailesel değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesi
O Korkut
Anadolu Üniversitesi, 2001
112001
Yüksek ve düşük uygulama güvenirliğiyle sunulan sabit bekleme süreli öğretim uygulamalarının karşılaştırılması
E Tekin-İftar, O Kurt, Ö Çetin
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 11 (1), 363-381, 2011
92011
A Comparison of Constant Time Delay Instruction with High and Low Treatment Integrity.
E Tekin Iftar, O Kurt, O Cetin
Educational Sciences: Theory and Practice 11 (1), 375-381, 2011
82011
Doğal öğretim yöntemleri. E. Tekin-İftar
O Kurt
Davranış ve öğrenme sorunu olan çocukların eğitimi, 162-179, 2008
82008
Uyarlamalı dönüşümlü uygulamalar modeli
O Kurt
Eğitim ve davranış bilimlerinde tek denekli araştırmalar, 329-349, 2012
72012
Comparison of Simultaneous Prompting and Constant Time Delay Procedures in Teaching Children with Autism the Responses to Questions about Personal Information.
N Akmanoglu, O Kurt, A Kapan
Educational Sciences: Theory and Practice 15 (3), 723-737, 2015
52015
Otizm Spektrum Bozukluğu ve Video Modelle Öğretim.
D Genç-Tosun, O Kurt
Ozel Egitim Dergisi 15 (3), 2014
52014
Nesne ismi öğretiminde eşzamanlı ipucuyla öğretimin etkililiği: bir çoklu örnekler uygulaması
E Tekin-İftar, O Kurt, G Acar
Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2003
52003
Otizmli Bireylerin Kullandığı Yeni Nesil Konuşma Üreten Cihazlara İlişkin Araştırmaların İncelenmesi
D Genç-Tosun, O Kurt
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 18 (01 …, 2017
42017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20