BARBARA KROCHMAL-MARCZAK
BARBARA KROCHMAL-MARCZAK
dr inż
Verified email at kpu.krosno.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Nutrition value of the sweet potato (Ipomoea batatas (L.) Lam) cultivated in south-eastern Polish conditions
B Krochmal-Marczak, B Sawicka, J Supski, T Cebulak, K Paradowska, ...
International Journal of Agronomy and Agricultural Research (IJAAR) 4 (4 …, 2013
262013
Convolvulus plant—A comprehensive review from phytochemical composition to pharmacy
B Salehi, B Krochmal‐Marczak, D Skiba, JK Patra, SK Das, G Das, ...
Phytotherapy Research 34 (2), 315-328, 2020
202020
Impact of cultivations technology on the yield of sweet potato (Ipomoea Batatas L) tubers
B Krochmal-Marczak, B Sawicka, R Tobiasz-Salach
Emirates Journal of Food and Agriculture, 978-983, 2018
112018
Wplyw stosowania nawozu dolistnego Insol 7 i bioregulatora Asahi SL na zdrowotnosc bulw kilku odmian ziemniaka
B Sawicka, B Krochmal-Marczak
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E. Agricultura 64 (2 …, 2009
112009
Jakość bulw Ipomoea batatas [L.] Lam. uprawianych w warunkach nawożenia azotem
B Sawicka, P Pszczółkowski, B Krochmal-Marczak
Annales UMCS, E-59 (3), 1223-1232, 2004
112004
Nutraceuticals in food and pharmacy. A Review
B SAWICKA, P ZIARATI, B Krochmal-Marczak, D SKIBA
Annales UMCS Sectio e Agricultura 74, 4, 2019
72019
Zmiennosc wybranych cech batata Ipomoea batatas [L.] LAM. w warunkach Polski
B Krochmal-Marczak, B Sawicka
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2 (517), 447-457, 2007
62007
The content of phenolic acids and flavonols in the leaves of nine varieties of sweet potatoes (Ipomoea batatas L.) depending on their development, grown in Central Europe
B Krochmal-Marczak, T Cebulak, I Kapusta, J Oszmiański, J Kaszuba, ...
Molecules 25 (15), 3473, 2020
52020
Evaluation of agri-environmental programs used by farmers in south-eastern Poland
B Sawicka, TS Hameed, AH Noaema, B Krochmal-Marczak
Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura 15 (3), 2016
52016
Wpływ przechowywania oraz warunków meteorologicznych na jakość miąższu bulw ziemniaka uprawianego w systemie ekologicznym
B Krochmal-Marczak, B Sawicka, A Kiełtyka-Dadasiewicz, B Bienia
Fragm. Agron 33 (2), 44-54, 2016
52016
Różnorodność botaniczna i użytkowa roślin z rodzaju Mentha oraz ich znaczenie w kosmetologii
A Kiełtyka-Dadasiewicz, M Chernetskyy, B Krochmal-Marczak, ...
Nowoczesne Technologie i Zabiegi w Kosmetologii,(red.) Wenerska-Wojtaszek E …, 2015
52015
Variability of economic characteristics of Ipomoea batatas L.(Lam.) in the conditions of cultivation under cover
B Krochmal-Marczak, B Sawicka
Annales UMCS, Agricultura 65 (4), 2011
52011
The effects of variable nitrogen fertilization on amino acid content in sweet potato tubers (Ipomoea batatas L. [Lam.]) cultivated in central and eastern Europe
B Sawicka, P Pszczółkowski, B Krochmal‐Marczak, P Barbaś, FA Özdemir
Journal of the Science of Food and Agriculture 100 (11), 4132-4138, 2020
42020
Photosynthetic Efficiency in Sweet Potato (Ipomoea batatas) under Different Nitrogen Fertilization Regimes
B Krochmal-Marczak, B Sawicka, W Michałek
Int. J. Agric. Biol 22, 627-632, 2019
42019
Influence of storage and climatic conditions on the quality tuber flesh potato cultivated in the organic system.
B Krochmal-Marczak, B Sawicka, A Kiełtyka-Dadasiewicz, B Bienia
Fragmenta Agronomica 33 (2), 44-54, 2016
42016
Żywność regionalna i tradycyjna w opinii mieszkańców powiatu krośnieńskiego
B BIENIA, B SAWICKA, B KROCHMAL-MARCZAK
ŻYWNOŚĆ DLA ŚWIADOMEGO KONSUMENTA, 94, 2016
42016
Pszenica orkiszowa (Triticum aestivum ssp. spelta) jako alternatywa dla gospodarstw ekologicznych
B Sawicka, B Krochmal–Marczak
W: Współczesne dylematy polskiego rolnictwa, część II. PWS JPII, Biała …, 2012
42012
Efektywność uprawy Ipomea batatas (L.) LAM. pod osłonami z folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej zakładanymi" na płask"
B Krochmal-Marczak, B Sawicka
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 1 (542), 2009
42009
Fenotypowa zmiennosc ciemnienia miazszu bulw Ipomoea batatas [L.] LAM.
B Sawicka, B Krochmal-Marczak
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2 (517), 651-660, 2007
42007
Wpływ czynników agrometeorologicznych na długość faz rozwojowych bardzo wczesnych i wczesnych odmian ziemniaka
B Sawicka, B Krochmal-Marczak
Acta Agrophysica 6 (1), 225-236, 2005
42005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20