Романюк Ірина Михайлівна
Романюк Ірина Михайлівна
науковий співробітник відділу промислової політики, ДУ "Інститут
Verified email at ief.org.ua
TitleCited byYear
актуальні тренди, виклики, можливості: наук.-аналіт. доповідь/ОІ Амоша, ВП Вишневський, ЛО Збаразська та ін.; за заг. ред. ВП Вишневського; НАН України, Ін-т економіки пром-сті
П і промислова політика України
Донецьк: НАН України, Ін-т економіки пром-сті, 2014
532014
Харчова промисловість України: ефективність використання виробничих ресурсів і кадрового потенціалу
ЛВ Дейнеко, ЕІ Шелудько, ПМ Купчак, ІМ Романюк
ДУ" Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2013
312013
Сучасний стан та перспективи розвитку харчової промисловості Чернівецької області: Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України
ЛВ Дейнеко, ІМ Романюк
К.: ВГЛ" Обрії", 2004
192004
Продовольчий комплекс України: стан і перспективи розвитку
ЛВ Дейнеко, АО Коваленко, ПІ Коренюк, ЕІ Шелудько, ПМ Купчак, ...
Наукова думка, 2007
182007
Розвиток харчової промисловості в контексті забезпечення продовольчої безпеки: Економіка промисловості України
ЛВ Дейнеко, АВ Цимбалюк, ІМ Романюк
РВПС України НАН України, 2001
72001
Проблеми забезпечення інноваційного розвитку харчової промисловості
Д Л.В., ІМ Романюк
Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: сучасний…, 2002
4*2002
Розвиток продовольчого ринку як основа формування продовольчого забезпечення регіону
ІМ Романюк
Продуктивні сили і регіональна економіка: Зб. наук. пр.: У 2, 246-254, 2006
3*2006
Розвиток продовольчого ринку як основа формування продовольчого забезпечення регіону
ІМ Романюк
Продуктивні сили і регіональна економіка: Зб. наук. пр.: У 2 ч. 1, 246-254, 2006
3*2006
Природно-ресурсний потенціал харчової промисловості та ефективність його використання
ЛВ Дейнеко, ПМ Купчак, ІМ Романюк
Інститут регіональних досліджень НАН України, 2004
32004
Податкове середовище як фактор розвитку підприємств харчової промисловості
ІМ Романюк
Розвиток податкових відносин та модернізація податкової служби в Україні…, 2002
32002
Теоретичні основи управління розвитком харчової промисловості в регіоні
ІМ Романюк
Економіка промисловості України: Зб. наук. пр., 101-104, 2002
32002
Розвиток продовольчого ринку як основа формування продовольчого забезпечення регіону
ІМ Романюк
Продуктивні сили і регіональна економіка: Зб. наук. пр.: У 2, 246-254, 0
3
Організаційно-економічні засади продовольчого забезпечення та напрями його удосконалення в регіоні: З редакцією д. е. н., проф. ЛВ Дейнеко
ІМ Романюк
ТОВ" Видавництво" Наші книги", 2008
22008
Фінансово-кредитна підтримка розвитку малих підприємств в харчовій промисловості Чернівецької області
ІМ Романюк
Продовольчий комплекс України: проблеми теорії та практики: Наукові читання…, 2006
2*2006
Фінансовий механізм регулювання розвитку малих підприємств харчової промисловості регіону
ІМ Романюк
Фінансовий потенціал регіонів України в умовах ринкової економіки…, 2006
2*2006
Шляхи реформування інтегрованих структур у харчовій промисловості
ІМ Романюк
Актуальні проблеми економічного розвитку України: Наукова конференція…, 2006
2*2006
Місце харчової індустрії в промисловості Чернівецької області
ІМ Романюк
Економіка промисловості України: Зб. наук. пр., 206-212, 2005
22005
Еколого-економічні проблеми регіонального розвитку продовольчого комплексу
ІМР Л.В. Дейнеко
Межрегиональные проблемы экологической безопасности МПЭБ – 2003: Сборник…, 2003
22003
Сутність організаційно-економічного механізму управління харчовою промисловістю
ІМ Романюк
Економіка промисловості України: Зб. наук. пр., 134-141, 2003
22003
Проблеми забезпечення інноваційного розвитку малих підприємств харчової промисловості
ІМ Романюк
Науковий вісник БДФЕІ, 132-134, 2003
2*2003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20