Елена Чукурна, Olena Chukurna
Title
Cited by
Cited by
Year
Маркетингова цінова політика: навч. посіб.
МА Окландер, ОП Чукурна
К.: Центр учбової літератури, 2012
952012
Споживча кооперація: маркетингові моделі та технології:[монографія]
МА Окландер, ОП Чукурна
Астропринт, 2005
232005
Pricing in the Concept of Cognitive Marketing in the Context of Globalization: Theoretical, Methodological and Applied Aspects
V Nitsenko, O Chukurna, A Mardani, J Streimikis, N Gerasymchuk, ...
222019
Modelling and managing the effect of transferring the dynamics of exchange rates on prices of machine-building enterprises in Ukraine
О Chukurna, V Nitsenko, V Kralia, Y Sahachko, M Morkunas, A Volkov
Polish Journal of Management Studies 19, 2019
162019
Стратегічні напрямки розвитку машинобудування в контексті економічних реформ в Україні
ОП Чукурна
ЕКОНОМІКА: реалії часу, с. 36-42, 2013
152013
Особливості використання АВС-аналізу на підприємствах роздрібної торгівлі
ОП Чукурна
Вісник соціально-економічних досліджень, 2010
122010
Стратегії розвитку підприємств споживчої кооперації України: [монографія]
МА Окландер, ОП Чукурна, ВВ Гончаренко
Екологія, 2007
122007
Напрямки розвитку машинобудівної галузі в контексті неоіндустріалізації
ОП Чукурна
Економічний вісник Національного технічного університету України Київський…, 2014
112014
Evaluation of factors influencing labour performance of machine-building enterprises in mining industry
T Olejarz, V Nitsenko, O Chukurna, M Mykhailova
Науковий вісник Національного гірничого університету, 154-162, 2018
102018
Маркетингові технології економічного зростання: [монографія]
МА Окландер, ОІ Яшкіна, ОП Чукурна
Астропринт, 2012
102012
Маркетингова цiнова полiтика
МА Окландер, ОП Чукурна
Навч. посiб. К.: Центр учбової лiтератури, 2012
92012
Класифікація методів маркетингових досліджень ціни
МА Окландер, ОП Чукурна
ДонНТУ, 2012
92012
Маркетингова цiнова полiтика: навч. посiб.
МА Окландер, ОП Чукурна
72012
Зміна підходів щодо маркетингового ціноутворення в умовах трансформаційних зрушень
ОП Чукурна
Колективна монографія Соціально-економічні координати розвитку…, 2014
6*2014
Marketynhova tsinova polityka [Marketing pricing policy]
MA Oklander, OP Chukurna
Kyiv: Center for Educational Literature.[in Ukrainian], 2012
62012
Технологія брендінгу страхової компанії
МА Окландер, ЛВ Новошинська, ОП Чукурна
Економіст, 39-43, 2012
62012
Місце і роль споживчої кооперації в умовах трансформаційної економіки
ОП Чукурна
Економіка: проблеми теорії та практики.–Дніпропетровськ: ДНУ, 1088-1100, 2004
62004
FORMATION OF METHODICAL FOUNDATIONS FOR ASSESSING THE I NNOVATIVE DEVELOPMENT POTENTIAL OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE.
O Chukurna, L Niekrasova, N Dobrianska, Y Izmaylov, I Shkrabak, ...
Scientific Bulletin of National Mining University, 2020
52020
Использование ABC-XYZ-анализа в управлении затратами грузооборота в транспортной логистике
ЕП Чукурна, АВ Давыдова
Бюллетень науки и практики, 2017
52017
Особливості державного регулювання політики ціноутворення в Україні
ОП Чукурна
Вісник соціально-економічних досліджень, 220-227, 2013
52013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20