Валентина Псарева
Валентина Псарева
СумГУ, медицинский институт, кафедра внутренней медицины
Verified email at med.sumdu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Вплив поліморфізму генів β1-адренорецепторів та α-субодиниці g-білка на ризик розвитку аліментарного ожиріння (огляд літератури)
ЛН Приступа, ІО Дудченко
Сумський державний університет, 2013
62013
Імунопатологічні механізми розвитку хронічної серцевої недостатності
НВ Деміхова, ВГ Псарьова, НВ Климанська, МА Тучинська, ІВ Вільхова
Видавництво СумДУ, 2006
22006
The possibility of correction of structural and functional state of target organs in patient with hypertension and obesity
MN Kochueva, VA Sukhonos, AS Shalimova
London Press, 2014
12014
Место интерлейкинов в патогенезе хронической сердечной недостаточности при ишемической болезни сердца
НВ Демихова, ОА Власенко, НВ Климанская, ВГ Псарева
Издательство СумГУ, 2007
12007
Цитокінова ланка патогенезу хронічної серцевої недостатності та медикаментозна корекція у хворих з метаболічним синдромом
НВ Деміхова, ВГ Псарьова
Видавництво СумДУ, 2006
12006
Сучасний погляд на можливості та напрямки патогенетичної терапії хворих на туберкульоз
ІІ Грек, ММ Кочуєва, ВГ Псарьова, ОЛ Яковенко, ГІ Кочуєв, АВ Рогожин
Міжнародний медичний журнал 27 (2), 16-21, 2021
2021
ОСОБЛИВОСТІ КОМОРБІДНОГО ПЕРЕБІГУ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ ТА ГОСТРОЇ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ
ГА ТИМЧЕНКО, ГІ КОЧУЄВ, ЕМ ХОДОШ, ВГ ПСАРЬОВА, ...
2021
THE FAMILY DOCTOR’S ROLE IN ACHIEVING TARGET LEVELS OF TREATMENT IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES
ОМ Корж, АВ Тіткова, ММ Кочуєва, ЮО Вінник, ЛА Рубан, ГІ Кочуєв, ...
Проблеми ендокринної патології 72 (2), 51-58, 2020
2020
Спосіб ранньої діагностики істинної резистентності до антигіпертензивної терапії у хворих на гіпертонічну хворобу із супутнім ожирінням
ВГ Псарьова, ВГ Псарева, ММ Кочуєва, НМ Кириченко, НН Кириченко, ...
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 2020
2020
Спосіб діагностики артеріальної гіпертензії у пацієнтів з різною масою тіла
ВГ Псарьова, ММ Кочуєва, НМ Кириченко, ІО Моісеєнко, ГА Фадєєва, ...
Український інститут інтелектуальної власності, 2020
2020
Артеріальна гіпертензія з ожирінням: безліч чинників і складні механізми ремоделювання серця та судин
ВГ Псарьова, ММ Кочуєва
ТОВ “Видавничий дім “Здоров’я України. Медичні видання”, 2020
2020
Формирование резистентности к антигипертензивной терапии у пациентов с гипертонической болезнью и ожирением
ВГ Псарьова
Семейная медицина, 73-77, 2019
2019
Ефективність антигіпертензивної терапії при коморбідності гіпертонічної хвороби та ожиріння залежно від фізичної активності пацієнтів
ВГ Псарьова, НМ Кириченко, ММ Кочуєва, АВ Рогожин
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, 2019
2019
Особливості ліпідного профілю при різній активності компонентів ренін-ангіотензин-альдостеронової системи у пацієнтів з гіпертонічною хворобою і ожирінням
ММ Кочуєва, ВГ Псарьова, НМ Кириченко, ЛА Рубан, ГІ Кочуєв, ...
Семейная медицина, 80-83, 2019
2019
Сосудистое ремоделирование при разной активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы у пациентов с коморбидностью артериальной гипертензии и ожирения
ВГ Псарьова
Семейная медицина, 34-36, 2019
2019
Особенности липидного профиля при различной активности компонентов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы у пациентов с гипертонической болезнью и ожирением
ММ Кочуєва, ВГ Псарьова, НМ Кириченко, ЛА Рубан, ГІ Кочуєв, ...
Семейная медицина, 80-83, 2019
2019
Влияние инсулинорезистентности на сосудистое ремоделирование при коморбидности артериальной гипертензии и ожирения
ВГ Псарьова, НМ Кириченко, ММ Кочуєва
Семейная медицина, 74-76, 2019
2019
Формування резистентності до антигіпертензивної терапії у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та ожирінням
ВГ Псарьова
Національна медична академія післядипломної освіти імені ПЛ Шупика, 2019
2019
Вплив інсулінорезистентності на судинне ремоделювання при коморбідності артеріальної гіпертензії та ожиріння
ВГ Псарьова, НМ Кириченко, ММ Кочуєва
Національна медична академія післядипломної освіти імені ПЛ Шупика, 2019
2019
Комплексне оцінювання мінливості показників при артеріальній гіпертензії з різною масою тіла
ВГ Псарьова
Українська медична стоматологічна академія, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20