Svitlana Rudenko; Світлана Руденко; Светлана Руденко
Svitlana Rudenko; Світлана Руденко; Светлана Руденко
Yuriy Fedcovich National Universitty, professor of science
Verified email at chnu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Загальна екологія: практичний курс
Руденко С.С., Костишин С.С., Морозова Т.В.
Чернівці: Рута, 2003
842003
Effect of invasive Black Locust (Robinia pseudoacacia L.) on Nitrogen cycle in floodplain ecosystem
Buzhdygan O.Y., Rudenko S. S., Kazanci C., Patten B. C.
Еcological Modelling 319 (2.321, 5-Year Impact Factor: 2.725), P.170-177, 2016
25*2016
Алюміній у природних біотопах: Біохімічна адаптація тварин
Руденко С.С.
Чернівці: Вид-во ЧНУ “Рута”.–2001.–300 с, 2001
192001
Spiders (Araneae) of Chernivtsi City (Ukraine)
Fedoriak M., Rudenko S., Iaroshynska O., E. Zhukovets
Arachnologische Mitteilungen, 37-50, 2012
132012
Селен у ґрунтах Буковини
Руденко С.С., Дмитрук Ю.М.
Вісник аграрної науки, 50-54, 1999
11*1999
О состоянии изученности пауков (Aranei) жилых и хозяйственных помещений населенных пунктов Украины
Федоряк М.М., Руденко С.С.
Фальцфейнівські читання: зб. наук. праць–Херсон: ПП Вишемирський, 383-388, 2009
10*2009
Dynamical and system-wide properties of linear flow-quantified food webs
Oksana Y. Buzhdygan, Bernard C. Patten, Caner Kazanci, Qianqian Ma, Svitlana ...
Ecological Modelling 245, 176-184, 2012
92012
Трансформація угруповань павуків-герпетобіонтів як індикатор техногенного забруднення урбоекосистем (на прикладі м. Чернівці)
Федоряк М.М., Руденко С.С., Брушнівська Л.В.
Доповіді НАН України 4, 197-203, 2010
92010
Оценка качества образования в вузе
СС Руденко
Вестник Забайкальского государственного университета, 2008
92008
Порівняльний аналіз забруднення агроландшафтів Чернівецької області важкими металами та алюмінієм
Руденко С.С., Костишин С.С., Морозова Т.В.
Екологія та ноосферологія 14 (3-4), 73-78, 2003
92003
Природний та антропогенно трансформований рівень рухомих форм важких металів та алюмінію в ґрунтах населених пунктів різних природних зон Чернівецької області України
Костишин С.С., Руденко С.С., Морозова Т.В.
Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія., 70-83, 2001
92001
Аранеокомплекси приміщень промислових підприємств у біомоніторингових дослідженнях стану урбоекосистем (на прикладі м. Чернівці)
Федоряк М.М., Брушнівська Л.В., Руденко С.С.
Екологія та ноосферологія 21 (1-2), 27-37, 2010
72010
Угруповання павуків-герпетобіонтів територій деяких підприємств м. Чернівці
Федоряк М.М., Брушнівська Л.В., Руденко С.С.
Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць., 152–160, 2009
72009
Food-web topology of Ukrainian mountain grasslands: Comparative properties and relations to ecosystem parameters
Buzhdygan O.Y., Rudenko S.S., Patten B.C., Kostyshyn S.S.
Ecological Modelling 293, P.128-138, 2014
62014
Trophic Network Analysis:Comparison of System-Wide Properties
Buzhdygan O.Y., Patten B.C., Rudenko S.S.
In: Jordán, F., Jřrgensen, S.E.(Eds), Models of the Ecological Hierarchy …, 2012
6*2012
Ступінь впливу гетероциклічних похідних аміноцукрохінолінію на елімінацію плазмід атибіотикорезистентності мікроорганізмів
Руденко С.С.
Аннали Мечниковського інституту, 69-79, 2008
62008
Особливості спірометрії у дітей з різним ступенем контрольованості бронхіальної астми
ОО Речкіна, СМ Руденко, АС Дорошенкова, ОМ Кравцова
Современная педиатрия, 97-101, 2017
52017
та ін. Можливості застосування фiтотерапiї у дітей перших п’яти років життя, хворих на обструктивний бронхіт і бронхіальну астму
ОМ Охотнікова, СМ Руденко, ЮІ Гладуш
Здоровье Украины, 38-39, 2012
52012
Вплив взаємодії Алюмінію і Фтору на захворювання карієсом мешканців Північної Буковини
СС Руденко, БП Том‘юк, МА Бербець, ТМ Філянович
Екологія та ноосферологія 16 (3-4), 243-248, 2005
52005
General ecology: a practical course
Rudenko S.S., Kostyshyn S.S., Morozova T.V.
Chernivtsi: Ruta, 2003
5*2003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20