Дейнеко Людмила Вікторівна , Л.В. Дейнеко
Дейнеко Людмила Вікторівна , Л.В. Дейнеко
Заввідділу промислової політики, Державна установа "Інститут
Verified email at ief.org.ua
TitleCited byYear
Розвиток харчової промисловості України в умовах ринкових перетворень (проблеми теорії та практики)
ЛВ Дейнеко
Знання, 1999
1131999
Продовольчий комлекс України: стан і перспективи розвитку/ Л.В. Дейнеко, А.О. Коваленко, П.І. Коренюк, Е.І. Шелудько; За ред. чл.-кор. НАН України Б.М. Данилишина
К.: Наукова думка, 2007
101*2007
Стратегія економічного та соціального розвитку Херсонської області на період до 2015 року
(колектив авторів) Б.М. Данилишин
РВПС України НАН України, 2007
94*2007
Харчова промисловість України в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів. Монографія/За ред. док. ек. наук, проф. ЛВ Дейнеко
ПМ Купчак
РВПС України НАН України, 2009
85*2009
Продовольча безпека країни: стан і шляхи забезпечення
ПП Борщевський, ЛВ Дейнеко
Розбудова держави, 66-73, 2000
62*2000
Стратегія економічного та соціального розвитку Одеської області на період до 2015 року
БМ Данилишин, (колектив авторів)
РВПС НАН України, 2007
53*2007
Розвиток стратегічного потенціалу харчової промисловості України
ЛВ Дейнеко, ПМ Купчак
402009
Харчова промисловість України: сучасні тенденції та перспективи розвитку
П Борщевський, М Сичевський., В Троян
Економіка України, 45-49, 2003
332003
Харчова промисловість України: ефективність використання виробничих ресурсів і кадрового потенціалу
ЛВ Дейнеко, ЕІ Шелудько, ПМ Купчак, ІМ Романюк
ДУ" Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2013
322013
Продовольчий комплекс України: cтан і перспективи розвитку в умовах економічної глобалізації: Монографія/За ред. ЛВ Дейнеко
ЛВ Дейнеко, АО Коваленко, ЕІ Шелудько, МП Сичевський
К.: Наук. Світ.-2004.-121с, 121, 2004
28*2004
Формування моделі інноваційного розвитку агропродовольчої сфери: національні інтереси і регіональні особливості
ЛВ Дейнеко, ІО Іртищева
Збірник наукових праць Буковинського університету: Економічні науки, 83-88, 2010
202010
Розвиток харчової промисловості в регіональних господарських системах України
МП Бутко, АГ Ясько
Агросвіт, 2-9, 2010
192010
Продовольчий комплекс України: стан і перспективи розвитку
ЛВ Дейнеко, АО Коваленко, ПІ Коренюк, ЕІ Шелудько, ПМ Купчак, ...
Наукова думка, 2007
192007
Сучасний стан та перспективи розвитку харчової промисловості Чернівецької області
ЛВ Дейнеко, ІМ Романюк
Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України.- Мат-ли …, 2004
192004
Ефективність розвитку харчової промисловості в регіоні
ЛВ Дейнеко, АВ Цимбалюк
К.: НАНУ, Рада по вивченню продуктивних сил України, 1998
181998
Сталість соціально-економічного розвитку за умов суспільних трансформацій: Регіональна економіка
ЛВ Дейнеко, ЄВ Хлобистов
Інститут регіональних досліджень НАН України, 2005
172005
Продуктивні сили України: прогноз розвитку і розміщення на період до 2010 року: в 2 т.
СІ Дорогунцов, ПП Борщевський, БМ Данилишин, ЛВ Дейнеко, ...
К.: РВПС, І-292; ІІ-286, 2000
16*2000
Економічні проблеми розвитку харчової промисловості України: дис... на здоб. наук. ступ. докт.екон. наук.
ЛВ Дейнеко
РВПС України НАН України, 1999
161999
Структурно-технологічні засади модернізації харчової промисловості України
ЕІ Шелудько
Ефективна економіка, 2010
152010
Механізм впровадження інноваційних технологій в агропродовольчу сферу: сутність, функції, завдання і регіональні особливості: Механізм регулювання економіки
ЛВ Дейнеко, ІО Іртищева
152009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20