Дейнеко Людмила Вікторівна , Л.В. Дейнеко , LV Deyneko , L Deineko
Дейнеко Людмила Вікторівна , Л.В. Дейнеко , LV Deyneko , L Deineko
Заввідділу промислової політики, Державна установа "Інститут
Verified email at ief.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Розвиток харчової промисловості України в умовах ринкових перетворень (проблеми теорії та практики)
ЛВ Дейнеко
Знання, 1999
1251999
Продовольчий комлекс України: стан і перспективи розвитку/ Л.В. Дейнеко, А.О. Коваленко, П.І. Коренюк, Е.І. Шелудько; За ред. чл.-кор. НАН України Б.М. Данилишина
К.: Наукова думка, 2007
115*2007
Implementatsiia Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta YeS: ekonomichni vyklyky ta novi mozhlyvosti [Implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU …
VM Heyets, TO Ostashko
Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine [in …, 2016
104*2016
Харчова промисловість України в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів. Монографія/За ред. док. ек. наук, проф. ЛВ Дейнеко
ПМ Купчак
РВПС України НАН України, 2009
90*2009
Стратегія економічного та соціального розвитку Херсонської області на період до 2015 року
(колектив авторів) Б.М. Данилишин
РВПС України НАН України, 2007
75*2007
Продовольча безпека країни: стан і шляхи забезпечення
ПП Борщевський, ЛВ Дейнеко
Розбудова держави, 66-73, 2000
71*2000
Стратегія економічного та соціального розвитку Одеської області на період до 2015 року
БМ Данилишин, (колектив авторів)
РВПС НАН України, 2007
51*2007
Розвиток стратегічного потенціалу харчової промисловості України
ЛВ Дейнеко, ПМ Купчак
412009
Харчова промисловість України: сучасні тенденції та перспективи розвитку
П Борщевський, М Сичевський., В Троян
Економіка України, 45-49, 2003
352003
Харчова промисловість України: ефективність використання виробничих ресурсів і кадрового потенціалу
ЛВ Дейнеко, ЕІ Шелудько, ПМ Купчак, ІМ Романюк
ДУ" Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2013
342013
Продовольчий комплекс України: cтан і перспективи розвитку в умовах економічної глобалізації: Монографія/За ред. ЛВ Дейнеко
ЛВ Дейнеко, АО Коваленко, ЕІ Шелудько, МП Сичевський
К.: Наук. Світ.-2004.-121с, 121, 2004
31*2004
Розвиток харчової промисловості в регіональних господарських системах України
МП Бутко, АГ Ясько
Агросвіт, 2-9, 2010
212010
Формування моделі інноваційного розвитку агропродовольчої сфери: національні інтереси і регіональні особливості
ЛВ Дейнеко, ІО Іртищева
Збірник наукових праць Буковинського університету: Економічні науки, 83-88, 2010
192010
Сучасний стан та перспективи розвитку харчової промисловості Чернівецької області
ЛВ Дейнеко, ІМ Романюк
Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України.- Мат-ли …, 2004
192004
Ефективність розвитку харчової промисловості в регіоні
ЛВ Дейнеко, АВ Цимбалюк
К.: НАНУ, Рада по вивченню продуктивних сил України, 1998
191998
Структурно-технологічні засади модернізації харчової промисловості України
ЕІ Шелудько
Ефективна економіка, 2010
182010
Харчова промисловiсть України в умовах активiзацiї iнтеграцiйних та глобалiзацiйних процесiв: монографiя
ПМ Купчак
182009
Сталість соціально-економічного розвитку за умов суспільних трансформацій: Регіональна економіка
ЛВ Дейнеко, ЄВ Хлобистов
Інститут регіональних досліджень НАН України, 2005
172005
Продуктивні сили України: прогноз розвитку і розміщення на період до 2010 року: в 2 т.
СІ Дорогунцов, ПП Борщевський, БМ Данилишин, ЛВ Дейнеко, ...
К.: РВПС, І-292; ІІ-286, 2000
17*2000
Економічні проблеми розвитку харчової промисловості України: дис... на здоб. наук. ступ. докт.екон. наук.
ЛВ Дейнеко
РВПС України НАН України, 1999
161999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20