Тетяна Посадна / ТВ Посадна / TV Posadna
Тетяна Посадна / ТВ Посадна / TV Posadna
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
САМОБУТНІСТЬ ТА ОРИГІНАЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ 20-30–х РР. ХХ СТ.
T Sharova, T Posadna
Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія …, 2018
162018
Активізація суб’єктної авторської позиції в українській воєнній та повоєнній прозі ХХ ст.
ТМ Шарова, ТВ Посадна
Monografia pokonferencyjna. Science, research, development philology …, 2018
22018
Використання електронних засобів навчального призначення на уроках української літератури
С Шаров, Т Посадна
Молодь і ринок, 45-49, 2017
22017
Художній час як своєрідне явище художньо-словесної творчості В. Родіонова
ТМ Шарова, ТВ Посадна
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія 1 …, 2015
22015
Теоретико-методологічні засади української прози 20-60-х рр. ХХ ст.
ТВ Посадна
МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2019
2019
Світоглядні орієнтири та естетичні домінанти української літератури ХХ ст.
ТВ Посадна
Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр., 250-254, 2018
2018
Методи навчання при організації самостійної роботи студентів
ТВ Посадна
Пріоритетні напрямки вирішення актуальних проблем виховання і освіти: зб …, 2018
2018
ХУДОЖНЯ ЧАСОГРАФІЯ ПОЕТИЧНОГО СВІТУ В. РОДІОНОВА
ТМ Шарова, Т Посадна
Филология, социология и культурология. Научные достижения, наработки …, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–8