Mariya Kurka (Марія Курка)
Mariya Kurka (Марія Курка)
Lviv Politechnic National University
Verified email at lpnu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Phytochemical research of plant extracts and use in vitro culture in order to preserve rare wild species Gladiolus imbricatus
AS Krvavych, RT Konechna, RO Petrina, MS Kyrka, NL Zayarnuk, ...
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences 5 (1), 240, 2014
112014
Research of antioxidant properties of extracts of the plants and the callus biomass
R Konechna, O Khropot, R Petrina, M Kurka, Z Gubriy, V Novikov
Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research 10 (7), 182-185, 2017
32017
Synthesis and characteristics of amino acid derivatives of 1, 4-naphthoquinone
O Figurka, V Kochubei, S Khomyak, M Platonov, I Martynyuk, ...
J. Chem. Pharm. Res 7, 1289-1294, 2015
32015
Синтез та властивості хіноїдних сполук. І. Галогенування та реакції хіноїдних сполук з N-нуклеофільними реагентами
МС Курка, ОБ Миколів, ОП Бондарчук, МВ Стасевич, РЯ Мусянович, ...
Журнал органічної та фармацевтичної хімії, 2010
32010
Біоорганічний синтез глікозильованих гідроксихінонів та кварцетину
РБ Винницька, ОП Бондарчук, МС Курка, ОБ Миколів, НВ Толкачова, ...
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології, 22-27, 2012
22012
Вплив калієвої солі 2-гліцино-3-хлор-1, 4-нафтохінону та бемітилу на метаболічні процеси в організмі щурів за умов щоденного тренування бігом у третбані
ГІ Степанюк, НВ Руда, ОП Драчук, ОК Шевчук, ВП Новіков, ...
Фармакологія та лікарська токсикологія, 21, 2011
22011
2-гідразон-4, 6-дихлоро-1, 3, 5-триазин-зручний синтон для одержання нових біологічно активних сполук
СВ Половкович, АІ Кархут, ОЗ Комаровська-Порохнявець, МС Курка, ...
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2010
22010
Синтез, будова та біологічна активність d-(+)-глюкозиламонієвих солей амінокислотних похідних 1, 4-нафтохінону
ОП Бондарчук, МС Курка, AM Кричковська, НГ Марінцова, ВП Новіков
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики, 18-21, 2010
22010
DFT study of charge transfer assisted Diels-Alder reaction of azo-bis-2, 4-dichloro-1, 3, 5-triazine and anthracene
AI Karkhut, SV Polovkovych, MS Kurka, LR Zhurakhivska, VP Novikov
Вопросы химии и химической технологии, 24-29, 2018
12018
Influence of substituents 5-substituted 1, 4-naphthoquinones on regioselectivity of Diels-Alder reaction
Y Dumanska, Y Shakh, R Konechna, M Kurka, O Kovalchuk, A Karhut, ...
J. Chem. Pharm. Rese 7 (8), 697-702, 2015
12015
Synthesis of new derivatives of Benzo [f] Pyrido [1, 2-a] Indole carboxylic acid
Y Len, M Kurka, M Stasevych, V Novikov, I Drapak, G Zagorij
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences 6 (3…, 2015
12015
Синтез і властивості 3-амінокислотнозаміщених-2-(3, 5-ди-трет-бутил-4-гідроксифеніл)-1, 4-нафтохінонів
ОМ Фігурка, МС Курка, ІВ Драпак, ЗВ Губрій, СВ Хом’як
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Хімія, технологія…, 2014
12014
ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА МОРФОГЕНЕЗ PULSATILLA ALBA В УМОВАХ IN VITRO
ЮІ Колб, ЮІ Гавриш, ВР Гамада, АС Крвавич, РТ Конечна, МС Курка, ...
ББК 42 Б 63, 59, 2019
2019
Дослідження реакційної здатності аміногрупи в 2-, 6-та 7-положеннях 1, 4-нафтохінону
ІР Бучкевич, СВ Хомяк, МС Курка, ОМ Федоришин, НГ Марінцова
Chemistry, Technology and Application of Substances, 2 (1), 2018, 88-97, 2018
2018
ДОСЛІДЖЕННЯ НОРМАЛЬНОЇ МІКРОФЛОРИ ЛЮДИНИ
С Гривняк, М Суховий, М Курка, Р Конечна, В Новіков, О Василів
Редакційна колегія: проф. ТП Пирог, доц. ОІ Скроцька, доц. ЮМ Пенчук, 477, 2016
2016
-- ò Ҳ GLADIOLUS IMBRICATUS
АС Крвавич, МС Курка, ВП Новіков
2015
Синтез 2, 3-фталоїлпіроколін-1-карбонової кислоти та її нових похідних
ЮТ Лень, МС Курка, РЯ Мусянович
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Хімія, технологія…, 2015
2015
СИНТЕЗ НОВИХ АМІНОФОСФОНОВИХ ПОХІДНИХ ХІНОНІВ ТА ВИВЧЕННЯ ЇХ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ
М Курка, О Миколів, Х Болібрух, Л Журахівська, О Ковальчук, ...
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского…, 2013
2013
Синтез нових амінобісфосфонових похідних хінонів та вивчення їх біологічної активності
МС Курка, ОБ Миколів, ОІ Ковальчук, ЛР Журахівська, ІІ Губицька, ...
Видавництво Львівської політехніки, 2013
2013
Синтез нових четвертинних амонієвих солей 2, 3-дихлор-1, 4-нафтохінону
А Кархут, Л Якимів, В Огурок, Ю Лень, Х Болібрух, О Ковальчук, ...
Видавництво Львівської політехніки, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20