Олександра Роман
Олександра Роман
Verified email at meduniv.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Synthetic approaches, structure activity relationship and biological applications for pharmacologically attractive pyrazole/pyrazoline–thiazolidine-based hybrids
D Havrylyuk, O Roman, R Lesyk
European journal of medicinal chemistry 113, 145-166, 2016
882016
5-Ylidene-2-thioxo-4-thiazolidinone-3-succinic acids and their derivatives: synthesis, anticancer activity, QSAR-analysis
DV Kaminskyy, OM Roman, DV Atamanyuk, RB Lesyk
J. Org. Pharm. Chem.–2006.–4, 13, 2006
18*2006
Synthesis and anticancer activity in vitro of some 2-thioxo-4-thiazolidone derivatives
O ROMAN, R LESYK
Leukemia 4 (5), 6, 2007
102007
Синтез та біологічна активність нових похідних 5-амінометилен-2-тіоксотіазолідин-4-онів
ГО Деркач, СМ Голота, ЯО Труфін, ОМ Роман, ГМ Семенців, ІЛ Демчук, ...
Фармацевтичний часопис, 5-11, 2017
2017
Синтез s-алкільованих похідних 1, 3, 4-оксадіазол-2-тіолу з фрагментами диклофенаку та ібупрофену в молекулах
ЮЛ Шепета, МІ Лелюх, ОМ Роман, БС Зіменковський, РБ Лесик
Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація, 81-87, 2015
2015
Синтез та антитрипаносомна активність піразоло-тіазолідинонів
ДЯ Гаврилюк, БС Зіменковський, ОМ Роман, Г Філіп, РБ Лесик
Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація, 171-177, 2013
2013
Основні підходи до синтезу та біологічна активність 4-тіазоллідинонів з 2-оксоіндоліновим фрагментом
ДЯ Гаврилюк, БС Зіменковський, СВ Хирков, ОМ Роман, РБ Лесик
Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація, 98-112, 2012
2012
4-ТІАЗОЛІДИНОНИ З БЕНЗОТІАЗОЛЬНИМ ФРАГМЕНТОМ-ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО СИНТЕЗУ І БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ
БС Зіменковський, ДЯ Гаврилюк, ЛМ Мосула, ОМ Роман, РБ Лесик
Фармацевтичний часопис, 2012
2012
СИНТЕЗ ТА ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНА АКТИВНІСТЬ 5-ЕТОКСИ (АРИЛАМІНО) МЕТИЛІДЕН-2-ТІОКСО-4-ТІАЗОЛІДИНОНІВ ІЗ БЕНЗТІАЗОЛЬНИМ ФРАГМЕНТОМ В З ПОЛОЖЕННІ
ДЯ Гаврилюк, ЛМ Мосула, ОМ Грабоуc, ОМ Василенко, РБ Лесик
Фармацевтичний часопис, 2011
2011
Синтез і протипухлинна активність неконденсованих систем з 1, 3, 4-тіадіазольним і 4-тіазолідиноновим фрагментами
ДЯ Гаврилюк, МІ Лелюх, ОМ Грабоус, РБ Лесик
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики, 15-18, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10