Truong Chi Quang
Truong Chi Quang
College of Environment & Natural Resources - Can Tho University - Vietnam
Verified email at ctu.edu.vn
Title
Cited by
Cited by
Year
A Simple-to-use BDI architecture for Agent-based Modeling and Simulation
P Caillou, B Gaudou, A Grignard, CQ Truong, P Taillandier
Advances in Social Simulation 2015, 15-28, 2017
682017
Coupling environmental, social and economic models to understand land-use change dynamics in the Mekong Delta
A Drogoul, NQ Huynh, QC Truong
Frontiers in environmental science 4, 19, 2016
262016
Exploring agent architectures for farmer behavior in land-use change. A case study in coastal area of the Vietnamese Mekong Delta
QC Truong, P Taillandier, B Gaudou, MQ Vo, TH Nguyen, A Drogoul
International workshop on multi-agent systems and agent-based simulation …, 2015
132015
Simulating Urban Growth with Raster and Vector models: A case study for the city of Can Tho, Vietnam
P Taillandier, A Banos, A Drogoul, B Gaudou, N Marilleau, QC Truong
International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems, 154-171, 2016
62016
Managing the Brown Planthopper caught by light traps for supporting of rice cultivation in the Mekong Delta
TC Quang, VQ Minh, NTH Chau, H Van Chien
National GIS application conference, 2013
62013
Dịch tễ học thú y
NN Thanh, BQ Anh, T Quang
Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội, tr, 92-120, 2001
62001
Cơ sở của phương pháp nghiên cứu dịch tễ học thú y
NN Thanh, T Quang
Agriculture Publication, 2001
62001
Application of GIS in predicting medium term of rice infected by Brown plant hopper-A Case study in Dong Thap province
TC Quang, VQ Minh, TT Duc, TT Tam
Scientific Journal of Can Tho University, Vietnam 17, 103-109, 2011
52011
Kết quả nghiên cứu vai tṛ gây bệnh của E. coli trong hội chứng tiêu chảy ở lợn 1-60 ngày tuổi
T Quang
Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y 12 (1), 27-32, 2005
52005
Integrating cognitive models of human decision-making in agent-based models: an application to land use planning under climate change in the Mekong river delta
CQ Truong
42016
ỨNG DỤNG ẢNH MODIS THEO DƠI SỰ THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT ĐẤT VÀ T̀NH H̀NH KHÔ HẠN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
HTT Hương, TC Quang, TT Dân
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 49-59, 2012
32012
AN INITIAL METHOD IN APPLICATION OF GIS (Geographic Information System) IN SPATIAL DELINEATION FOR EARLY WARNING THE POTENTIAL RISK OF BROWN RICE PLANT HOPPER (Nivaparvata …
VQ Minh, P Van Quynh, PTM Hieu, TC Quang
12002
Thiết kế và lập quy tŕnh chế tạo khuôn đúc vỏ hộp số xe Wave A 110
T Quang
Trường Đại học Lâm nghiệp, 2020
2020
Xây dựng phương án quản lư rừng bền vững theo mô h́nh nhóm hộ chứng chỉ rừng trên địa bàn huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa
T Quang
Trường Đại học Lâm nghiệp, 2018
2018
Mô phỏng sự thay đổi diện tích đất lúa dưới tác động của hạn, mặn-Trường hợp nghiên cứu ở tỉnh Sóc Trăng
TC Quang, HQ Nghi, VQ Minh
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 144-158, 2017
2017
GIẢI PHÁP QUẢN LƯ DỮ LIỆU NÔNG THÔN MỚI TRÊN CƠ SỞ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LƯ
TTN Trinh, TC Quang, TV Phương
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 110-119, 2015
2015
Mô h́nh Markov-Cellular Automata trong mô phỏng sự thay đổi sử dụng đất các tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cửu Long
TC Quang, VQ Minh, VQ Tuấn, NT Hoa
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 196-202, 2015
2015
Nghiên cứu xác định ranh giới các kiểu trạng thái rừng bằng ảnh vệ tinh Landsat 8 tại huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
T Quang
Trường Đại học Lâm nghiệp, 2015
2015
XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÊN WEBGIS
T Lê, VQ Minh, TC Quang, PV Quỳnh, LV Thạnh
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 1-10, 2013
2013
ỨNG DỤNG GIS DỰ BÁO TRUNG HẠN KHẢ NĂNG NHIỄM RẦY NÂU TRÊN LÚA-TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở ĐỒNG THÁP
TC Quang, VQ Minh, TT Tâm, TT Đức
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 103-109, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20