Вікторія Біляєва (Viktoriia Biliaieva)
Вікторія Біляєва (Viktoriia Biliaieva)
ХНЭУ имени С. Кузнеца (Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics)
Verified email at hneu.edu.ua
TitleCited byYear
Indicators of financial stability of the Ukrainian banking system
I Chmutova, V Biliaieva
International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR) 3 (7), 95-103, 2015
72015
Формування клієнтських відносин із банком на засадах маркетингу в сучасних умовах
БВЮ Колодізєв О. М.
Бізнес Інформ, 209-2013, 2016
52016
Determining the economic essence of the concept of "financial engineering' using content-analysis
ВЮ Біляєва
Міжнародна науково-практична конференція "Міжнародне економічне…, 2014
3*2014
Виявлення резервів забезпечення фінансової стійкості банків України
ВЮ Біляєва
Інноваційна економіка, 62-70, 2016
22016
Визначення рівня фінансової стійкості банків України
ВЮ Біляєва
Бізнес Інформ, 314-319, 2015
22015
Оптимізація управління кредитним ризиком банку на основі методу Монте-Карло
ВЮ Біляєва
Управління розвитком, 42-44, 2013
22013
Фінансова стабільність та банківські кризи: взаємозв'язок на прикладі іноземних банків
ОМ Колодізєв, ВЮ Біляєва, ВО Лесик
Видавництво УжНУ" Говерла", 2016
12016
ПРОБЛЕМИ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
ВЮ Біляєва
Режим доступу: http://www. repository. hneu. edu. ua/jsp ui/bitstream/. pdf, 2012
12012
Selecting a Kind of Financial Innovation According to the Level of a Bank's Financial Soundness and Its Life Cycle Stage
O Kolodiziev, I Chmutova, V Biliaieva
Banks and Bank Systems 11 (4), 2016
2016
Імітаційна модель оцінки ефективності фінансової інновації (на прикладі P2P кредитування)
БВ Ю.
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів…, 2016
2016
Економіко-математичний інструментарій технології оцінювання та виявлення резервів забезпечення фінансової стійкості банку
БВ Ю.
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференціїя молодих учених та…, 2016
2016
ВИБІР ВИДУ ФІНАНСОВОЇ ІННОВАЦІЇ У БАНКУ
ВЮ Біляєва
ББК 65.26 я4 С 56, 170, 2016
2016
Пріоритетні напрями запровадження фінансових інновацій у банківську практику
ВЮ Біляєва
Міжнародна науково-практична конференція: Економічний потенціал країни…, 2016
2016
Види фінансових інновацій залежно від рівня фінансової стійкості банку та стадії його життєвого циклу
ВЮ Біляєва
Міжнародна науково-практична конференція: Економіка і менеджмент: сучасні…, 2016
2016
Управління життєвим циклом банку на основі концепції циклічності розвитку фінансових інновацій
ВЮ Біляєва
VІІ Міжнародна науково-практична конференція: Стратегії інноваційного…, 2015
2015
Врахування стадій життєвого циклу фінансових інновацій в управлінні фінансовою стійкістю банку
ВЮ Біляєва
Міжнародна науково-практична конференція "Інструменти регулювання…, 2015
2015
Управління фінансовою стійкістю банку на основі процесно-структурованого підходу
ВЮ Біляєва
Студентська міжнародна науково-практична конференція "Університетська наука…, 2015
2015
Indicators of Financial Stability of the Ukrainian Banking System
ВЮБ ІМ Чмутова
International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR) 3 (7), 1-9, 2015
2015
Role of financial engineering in the system of ensuring financial stability of the bank
ВЮ Біляєва
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція студентів і молодих учених…, 2015
2015
Визначення напрямів підвищення фінансової стійкості банків Харківського регіону
ВЮБ АВ Галушко
Науковий журнал "Економіка і фінанси", 36-42, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20