Mehmet Ali SEVEN
Mehmet Ali SEVEN
Unknown affiliation
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğrenmeyi etkileyen faktörler
MA Seven, AO Engin
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2), 189-212, 2008
882008
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KOPYA ÇEKMEYE DUYDUKLARI İHTİYAÇ VE KOPYA ÇEKME SEBEPLERİ
MA SEVEN, AO ENGİN
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (1), 121-136, 2008
362008
OYUNLARIN ÖĞRENMEDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
AO ENGİN, MA Seven, VN Turhan
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2), 2004
312004
TÜRKİYE’DE KADININ EĞİTİMİ ALANINDAKİ EŞİTSİZLİKLER
MA Seven, AO Engin
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (1), 177-188, 2007
282007
The Importance and Effect of Using Aid Materials in Foreign Language Teaching.
MA Seven, AO Engin
Online Submission, 2007
172007
Uzaktan ve örgün eğitime devam eden öğrencilerin ingilizce dersindeki başarı düzeylerinin karşılaştırılması
MA Seven
Ekev Akademi Dergisi 16 (50), 215-228, 2012
102012
İkinci dil öğrenme stratejileri ve algılama farklılıkları
B Zengin, MA Seven
Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2), 99-109, 2007
82007
Eğitimde bilginin felsefî temelleri
MA Seven
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2), 2004
82004
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZIRLIK SINIFLARINDA UYGULANAN DİL ÖĞRETİM PROGRAMININ AMACINA ULAŞMA DÜZEYİ
MA SEVEN, S SÖNMEZ
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2), 227-250, 2003
62003
Ürogenital prolapsus yaşam kalitesi ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması
MAA Seven, A CH
TAF Prev Med Bull 7, 317-22, 2008
52008
Davranışlarımızın genetik ve çevresel boyutları
AO ENGİN, M Calapoğlu, MA Seven, A kadir YÖRÜK
Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (2), 37-56, 2008
52008
Factors which Affect the Success in English Teaching in Turkey (The Example of Erzurum).
AO Engin, MA Seven
Online Submission, 2007
52007
Sınıf yönetimini etkileyen faktörler
MA Seven, AO Engin
EKEV Akademi Dergisi 29, 275, 2006
52006
Eğitimde rehberliğin önemi
MA Seven, AO Engin
EKEV Akademi Dergisi 16 (51), 247-259, 2012
42012
Effective Motivation in Language Learning.
MA Seven, AO Engin
Online Submission, 2008
42008
The Effects of Background Knowledge, Interest and Topic Familiarity on Reading.
AO Engin, MA Seven
Online Submission, 2005
32005
ÖĞRENME VE STRES ARASINDAKİ İLİŞKİ
ALİO ENGİN, İ AKSAKAL, MALİ SEVEN, A SAYAN
Ekev Akademi Dergisi, 107-128, 2016
22016
Importance of communication in language teaching
MA Seven
Turkey: Atatürk University, 2007
22007
Nohut Antraknozu (Ascochyta rabiei)’nun Entegre Hastalık Yönetimi
ŞE ARICI, MA SEVEN
Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 11 (3), 488-498, 0
1
Investigation of Academician Opinions on Bologna Process in Associate Degree Child Development Programs.
MA Seven, E Kizilirmak
African Educational Research Journal 8, 72-84, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20