Лаврик Галина Володимирівна
Лаврик Галина Володимирівна
Полтавський університет економіки і торгівлі, кафедра правознавства
Verified email at uccu.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Рак поджелудочной железы: критерии резектабельности
ИБ Щепотин, АВ Лукашенко, ЕА Колесник, ДА Розумий, ВВ Приймак, ...
Клиническая онкология, 18-25, 2011
162011
Правове регулювання свободи совісті, віросповідання і діяльності релігійних організацій у радянській Україні (1919-1929 рр.)
ГВ Лаврик
" АСМІ", 2006
122006
Державно-управлінська діяльність у сфері реалізації права на свободу совісті і віросповідання в радянській Україні 1919-1929 років: організаційно-правові засади
ГВ Лаврик
РВВ ПУСКУ, 2008
82008
Політика Радянської держави щодо православної церкви в Україні (1917-1923 рр.): Історико-економічний аспект
ГВ Лаврик
Історико-економічний аспект. Автореферат дис, 1996
81996
Відокремлення школи від церкви як реалізація кодексу законів про народну освіту УСРР 1922 р.
ГВ Лаврик
Актуальні проблеми держави і права, 145-152, 2004
32004
Возможности эхокардиографии в оценке кардиотоксичности химиотерапевтического лечения больных онкологического профиля (состояние проблемы в литературе, результаты собственных …
ОИ Солодянникова, ТС Головко, ГВ Лаврик, ЛА Шевчук
Клиническая онкология, 144-150, 2012
22012
Скарби лишалися поза вжитком школи. Релігійна освіта в Україні в умовах національно–визвольних змагань 1917–1921 років
Г Лаврик
Влада і церква в Україні (перша половина ХХ століття): Збірник наукових …, 2000
22000
Променеві критерії оцінки ефективності лікування хворих із метастатичним ураженням печінки (стан проблеми та результати досліджень)
ГВ Лаврик
Клиническая онкология, 60-67, 2016
12016
Досвід виконання резекцій печінки у хворих на метастатичний колоректальний рак
ОО Колеснік, АА Бурлака, АВ Лукашенко, ВВ Приймак, МО Волк, ...
Клиническая онкология, 14-17, 2015
12015
Теоретико-правові засади державної політики сприяння розвитку кооперації (кооперативної системи)
ГВ Лаврик
Форум права, 576-581, 2013
12013
Людиномірність політики сприяння розвитку кооперації (кооперативної системи) в Україні
ГВ Лаврик
Київський університет права, 2013
12013
Поняття та ознаки юридичних конструкцій
АО Дутко
ЛьвДУВС, 2012
12012
Сущностное содержание кооперации и теоретико-правовые принципы ее развития
ГВ Лаврик
Проблемы законности, 2012
12012
Ліквідаційний відділ з відокремлення церкви від держави Наркомату юстиції УСРР: історія утворення та діяльності
ВП Овчаренко
Наука. Релігія. Суспільство, 92-99, 2011
12011
Здійснення захисту та запобігання порушень права на свободу віросповідання в Україні: проблеми та перспективи
ОМ Биков
Університетські наукові записки, 19-23, 2011
12011
НАТО: історія, структура, діяльність, перспективи
СВ Федонюк, ВЙ Лажнік, АА Моренчук, НІ Романюк
Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2008
12008
Ідеологічний диктат та кримінально-правова форма проведення кампанії з вилучення церковних цінностей 1922 р. в радянській Україні
ГВ Лаврик
Zaporizhzhia Historical Review 1 (16), 225-233, 2002
12002
Правове регулювання державно-церковних відносин: традиція українських урядів періоду національно-визвольних змагань та її радянська альтернатива
Г Лаврик
Історія релігій в Україні: Праці ХІ міжнародної наукової конференції,(Львів …, 2001
12001
ДОКТРИНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НОРМАТИВНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАБОРОН І ОБМЕЖЕНЬ ЯК ЗАСОБІВ ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ
ГВ Лаврик
2020
ВСТАНОВЛЕННЯ ВИМОГИ ДОБРОЧЕСНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ЯК ПЕРЕШКОДИ НА ШЛЯХУ ПОШИРЕННЯ КОРУПЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ В УКРАЇНІ
ГВ Лаврик
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20