Шовкун Інна Анатоліївна, Shovkun Inna, Шовкун Инна, Шовкун И.А., Шовкун І.А.
Шовкун Інна Анатоліївна, Shovkun Inna, Шовкун Инна, Шовкун И.А., Шовкун І.А.
Інститут економіки та прогнозування
No verified email
TitleCited byYear
Підходи до формування дієвої інноваційної стратегії України
ЛІ Федулова, ІА Шовкун
Видавничий дім" Академперіодика" НАН України, 2009
652009
Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення : [монографія]
та ін. ОМ Алимов, АІ Даниленко, ВМ Трегобчук, ЮВ Кіндзерський
Об'єднаний інститут економіки НАН України (Київ), 2005
53*2005
Технологічна модернізація промисловості України,
Х Федулова, Шовкун
К.: Ін-т екон. та прогнозув, 2008
52*2008
Моделі інноваційного розвитку: міжнародний досвід та уроки для України
ІА Шовкун
Проблеми науки, 26-35, 2002
352002
стан формування та розвитку в умовах інтеграційних процесів: монографія/за ред. д-ра екон. наук проф
Р інноваційні системи України
ЛІ Федулової, 567, 2013
322013
Передумови інноваційного розвитку економіки з позицій інституціонального підходу
ІА Шовкун
Економічна теорія, 22-38, 2004
232004
Галузевий сектор науки в контексті інноваційних процесів в економіці України
І Шовкун
Економіка України, 49-59, 2006
212006
Интеллектуальный ресурс экономического развития
ИА Шовкун
Экономическая теория 4 (2), 14-34, 2007
162007
Податкові фактори технологічного розвитку економіки
Шовкун
Економіка України, 40-53, 2011
132011
Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в контексті неоіндустріалізації економіки України
ІА Шовкун
Фінанси України, 83-95, 2014
102014
Високотехнологічні послуги у зовнішній торгівлі: світовий досвід та українські реалії
Шовкун
Економіка України 9, 47-72, 2013
102013
Високотехнологічні послуги у зовнішній торгівлі: світовий досвід та українські реалії
ІА Шовкун
Економіка України, 47-72, 2013
102013
Інституційне підґрунтя інноваційного розвитку: міжнародний досвід та уроки для транзитивних економік
І Шовкун
Економічна теорія, 60-74, 2005
102005
Інституційна модель наукової системи України в трансформаційній економіці
І Шовкун
Економіка України, 69-76, 2004
102004
Деякі аспекти вітчизняної моделі інноваційного розвитку економіки
ІА Шовкун
Проблеми науки, 8-17, 2002
102002
Інноваційна Україна 2020: національна доповідь/за заг. ред
ВМ Геєць
ВМ Гейця та ін, 2015
92015
Інноваційна складова економічного розвитку
ЛК Безчасний, ВП Мельник, БОГ Шовкун IА, СВ Онишко
К.: Основи.–1999, 2000
82000
Neoindustrial transformation of industrial potential of Ukraine
LV Deineko, IA Shovkun, EI Sheludko, ND Hakhovych
Kyiv: Natsionalna akademiia nauk Ukrainy, DU «Instytut ekonomiky ta …, 2016
62016
Фіскальне регулювання науково-технічних та інноваційних процесів в економіці і концептуальний аналіз регулятивного впливу проекту Податкового кодексу України
І Шовкун
Вісник податкової служби України, 12-17, 2010
62010
Институциональные основы инновационного развития: международный опыт и уроки для транзитивных экономик
ИА Шовкун
Экономическая теория, 60-74, 2005
62005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20