Joanicjusz Nazarko (ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0236-2334)
Joanicjusz Nazarko (ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0236-2334)
Professor, Bialystok University of Technology / Politechnika Białostocka
Verified email at pb.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Application of DEA method in efficiency evaluation of public higher education institutions
J Nazarko, J Šaparauskas
Technological and Economic development of Economy 20 (1), 25-44, 2014
1642014
The fuzzy regression approach to peak load estimation in power distribution systems
J Nazarko, W Zalewski
IEEE Transactions on Power Systems 14 (3), 809-814, 1999
1191999
Regionalny foresight gospodarczy. Metodologia i instrumentarium badawcze
J Nazarko
Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, 2013
100*2013
Estimation of diversity and kWHR-to-peak-kW factors from load research data
A Sargent, RP Broadwater, JC Thompson, J Nazarko
Power Systems, IEEE Transactions on 9 (3), 1450-1456, 1994
911994
Estimating substation peaks from load research data
RP Broadwater, A Sargent, A Yarali, HE Shaalan, J Nazarko
IEEE Transactions on Power Delivery 12 (1), 451-456, 1997
891997
Metoda DEA w badaniu efektywności instytucji sektora publicznego na przykładzie szkół wyższych
J Nazarko, M Komuda, K Kuźmicz, E Szubzda, J Urban
Badania Operacyjne i Decyzje nr 4 18, 89-105, 2008
69*2008
Application of statistical and neural approaches to the daily load profiles modelling in power distribution systems
J Nazarko, ZA Styczynski
1999 IEEE transmission and distribution conference (Cat. No. 99CH36333) 1 …, 1999
671999
Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Wyniki analizy STEEPVL i SWOT
J Nazarko, Z Kędzior
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2010
61*2010
Application of Enhanced SWOT Analysis in the Future-oriented Public Management of Technology
J Nazarko, J Ejdys, K Halicka, A Magruk, Ł Nazarko, A Skorek
Procedia Engineering 182, 482-490, 2017
552017
The general concept of benchmarking and its application in higher education in Europe
J Nazarko, KA Kuźmicz, E Szubzda‐Prutis, J Urban
Higher Education in Europe 34 (3-4), 497-510, 2009
492009
Measuring productivity of construction industry in Europe with Data Envelopment Analysis
J Nazarko, E Chodakowska
Procedia Engineering 122, 204-212, 2015
452015
Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem
W Kowalczewski, J Nazarko
Difin, 2006
40*2006
Scenariusze w antycypowaniu i kształtowaniu przyszłości
A Kononiuk, J Nazarko
Wolters Kluwer, 2014
39*2014
Metodologia i procedury badawcze w projekcie Foresight Technologiczny «NT FOR Podlaskie 2020». Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii
J Nazarko, J Ejdys
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011
39*2011
Badanie ewaluacyjne projektów foresight realizowanych w Polsce
J Nazarko, J Ejdys, A Kononiuk, A Gudanowska, A Magruk, Ł Nazarko
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2012
38*2012
Environmental DEA method for assessing productivity of European countries
E Chodakowska, J Nazarko
Technological and Economic Development of Economy 23 (4), 589-607, 2017
362017
Future trends in road technologies development in the context of environmental protection
P Radziszewski, J Nazarko, T Vilutiene, K Dębkowska, J Ejdys, ...
Vilnius Gediminas Technical University, 2016
352016
Elektroenergetyczne układy przesyłowe
S Kujszczyk, S Brociek, Z Flisowski, J Gryko, J Nazarko, Z Zdun
Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1997
35*1997
Regionalny foresight gospodarczy. Scenariusze rozwoju innowacyjności mazowieckich przedsiębiorstw
J Nazarko
Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, 2013
322013
Foresight study of road pavement technologies
J Nazarko, P Radziszewski, K Dębkowska, J Ejdys, A Gudanowska, ...
Procedia Engineering 122, 129-136, 2015
31*2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20