Mücahit SÜLÜ
Title
Cited by
Cited by
Year
İkinci dünya savaşında aktif rol alan ülkeler arasındaki ilişkilerin graf teori ile modellenmesi ve ayrışımı
M Sülü
İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
2016
Graf Tabanlı Biyolojik Dizilerde Örüntü Keşfi
İ Sülü, M., İnce, K., Alpaslan, N., Boy, O., Karcı, A., İçen
Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu, 252-254, 2011
2011
Modeling the Relations between Countries with Graph Theory and Possible Separations
M Sulu, ALİ KARCI, İ İÇEN
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–3