Follow
ERCAN OZEN
ERCAN OZEN
Verified email at usak.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Financial literacy: The case of Poland
B Swiecka, E Yeşildağ, E Özen, S Grima
Sustainability 12 (2), 700, 2020
135*2020
Türkiye’de mevduat banka kredisi ve ekonomik büyüme ilişkisinin incelenmesi
Ö Ercan, NS VURUR
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (3), 117-131, 2013
782013
Muhasebe meslek mensuplarının sorunları ve mesleki memnuniyetlerinin analizi: Uşak ili örneği
M Gündüz, Ö Ercan
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 67-90, 2016
502016
The impact of financial literacy on cognitive biases of individual investors
E Özen, G Ersoy
Contemporary issues in behavioral finance 101, 77-95, 2019
462019
A wave of green start-ups in India—The study of green finance as a support system for sustainable entrepreneurship
M Bhatnagar, S Taneja, E Özen
Green Finance 4 (2), 253-273, 2022
45*2022
TOPSIS performance evaluation measures and relation between financial ratios and stock returns
O Ercan, E Yesildag, S Mustafa
Journal of Economics Finance and Accounting 2 (4), 2016
44*2016
The relationship between risk perception and risk definition and risk-addressing behaviour during the early COVID-19 stages
S Grima, B Hamarat, E Özen, A Girlando, R Dalli-Gonzi
Journal of Risk and Financial Management 14 (6), 272, 2021
432021
Global energy crisis: impact on the global economy
PK Ozili, E Ozen
The Impact of Climate Change and Sustainability Standards on the Insurance …, 2023
422023
The impact of ESG scores on bank market value? Evidence from the US banking industry
E Ersoy, B Swiecka, S Grima, E Özen, I Romanova
Sustainability 14 (15), 9527, 2022
412022
The dynamic connectedness between risk and return in the fintech market of India: evidence using the GARCH-M approach
M Bhatnagar, E Özen, S Taneja, S Grima, R Rupeika-Apoga
Risks 10 (11), 209, 2022
392022
Trafik kazalarının nedenlerine ilişkin düşünceler ve trafikte farkındalık: Uşak ili örneği
Ö Ercan, G Erhan, K Zübeyde
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 1 (1), 1-19, 2014
342014
Faizsiz bankacılık algısı: Uşak ili örneği
E Özen, L Şenyıldız, K Akarbulut
Journal of Accounting Finance and Auditing Studies 2 (4), 1-19, 2016
332016
Financial failure estimation of companies in BIST tourism index by Altman Model and its effect on market prices
S Karaca, E Özen
BRAND. Broad Research in Accounting, Negotiation, and Distribution 8 (2), 11-23, 2017
312017
The interactions between COVID-19 cases in the USA, the VIX index and major stock markets
S Grima, L Özdemir, E Özen, I Romānova
International Journal of Financial Studies 9 (2), 26, 2021
282021
Türkiye’de tasarruf tercihlerini etkileyen değişkenlerin kanonik korelasyon analizi ile belirlenmesi
B Hamarat, Ö Ercan
Journal of Life Economics 2 (1), 47-74, 2015
282015
The relationship of causality between the price of futures transactions underlying stock exchange and price of cash market: the case of Turkey
E Özen, T Bozdoğan, M Zügül
Middle Eastern Finance and Economics 4, 28-37, 2009
262009
Using green finance to promote global growth in a sustainable way
S Taneja, S Kaur, E Özen
International Journal of Green Economics 16 (3), 246-257, 2022
252022
To analyse the relationship between bank's green financing and environmental performance
S Taneja, E Özen
International Journal of Electronic Finance 12 (2), 163-175, 2023
212023
İzmir vadeli işlem ve opsiyon borsasında hisse senedine dayalı futures işlemlerin spot piyasa etkinliğine katkısı: İMKB 30 endeksi için bir uygulama
E Özen
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
212008
Investigating causality effects in return volatility among five major futures markets in European countries with a Mediterranean connection
E Özen, Ö Letife, S Grima, F Bezzina
Journal of Financial Management, Markets and Institutions 2 (2), 207-220, 2014
202014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20