Metin Piskin
Metin Piskin
Professor of Counseling and Guidance, Ankara University
Verified email at ankara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Okul zorbalığı: Tanımı, türleri, ilişkili olduğu faktörler ve alınabilecek önlemler
M Pişkin
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 2 (2), 531-562, 2002
2222002
Examination of peer bullying among primary and middle school children in Ankara, Turkey
M Piskin
Egitim ve Bilim 35 (156), 175, 2010
110*2010
School bullying: Definition, types, related factors, and strategies to prevent bullying problems
M Piskin
Educational Sciences: Theory & Practice 2 (2), 531-562, 2002
1072002
Türk ve İngiliz Lise öğrencilerinin Benlik saygısı Yönünden Karşılaştırılması
M Piskin
3. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 1996
871996
Özsaygıyı geliştirme eğitimi
M Pişkin
İlköğretimde Rehberlik, 95-123, 1999
691999
Özsaygı Geliştirme Eğitimi
M Pişkin
İlköğretimde Rehberlik, 0
69*
Akran Zorbalığı Olgusunun İlköğretim Öğrencileri Arasındaki Yaygınlığının İncelenmesi
M Piskin
.Şiddet ve Okul: Okul ve Çevresinde Çocuğa Yönelik Şiddet ve Alınabilecek …, 2006
642006
Self-Esteem and locus of control of secondary school children both in England and Turkey
M Piskin
University of Leicester, 1996
631996
Lise Öğrencileri Arasındaki Zorbalık Olaylarının Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Okul Türü Bakımından İncelenmesi.
T Ayas, M Pişkin
Ilkogretim Online 10 (2), 2011
572011
Okullarımızda Yaygın Bir Sorun: Akran Zorbalığı
M Piskin
Yedinci Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2003
522003
EMPATİ, KAYGI YE ÇATIŞMA EĞİLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
M Pişkin
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 22 (2), 775-784, 1991
501991
Türkiye’de psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin dünü, bugünü ve yarını
M Pişkin
Türkiye’de Eğitim Bilimleri: Bir Bilonço Denemesi, 2006
492006
Orta dereceli okullarda görevli, yönetici, öğretmen ve danışmanların ideal ve gerçek danışmanlık görev algıları
M Pişkin
Ankara Üniversitesi, Ankara, 1989
471989
Akran zorbalığı ölçeği: Çocuk formu
M Pişkin, T Ayas
Akademik Bakış Dergisi 23, 44-66, 2011
432011
A Comparison of Peer Bullying among High School Students in Iran and Turkey
A Cheraghi, M Pişkin
3rd World Conference on Educational Sciences, WCES-2011, 2011
362011
Investigation of bullying among high school students with regard to sex, grade level and school type
T Ayas, M Pişkin
Elementary Education Online 10 (2), 2011
332011
Lise Öğrencileri Arasında Yaşanan Akran Zorbalığı Olgusunun Okul Türü Bakımından Karşılaştırılması
M Pişkin, T Ayas
VIII. Ulusal Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Kongresi, 2005
332005
Zorba ve kurban lise öğrencilerinin utangaçlık, içedönüklük, dışadönüklük ve özsaygı değişkenleri bakımından incelenmesi
M Pişkin, T Ayas
VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi’nde Sunulmuş Bildiri …, 2005
312005
Phubbing: A Technological Invasion Which Connected the World But Disconnected Humans
T Nazir, M Pişkin
The International Journal of Indian Psychology 3 (4), 175-182, 2016
302016
Özsaygı Geliştirme Eğitimi
M Piskin
İlköğretimde Rehberlik, 0
27*
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20